Prestigelöst, kravlöst, informellt, konfidentiellt  

Erfarenhet och vishet utan krav

Tre visa och erfarna människor som inte längre är operativa söker upp operativa beslutsfattare och delar med sig av sin erfarenhet.

Ingen agenda, inget budskap, inga krav, ingen uppmärksamhet.

Enklast sker  det med en kopp kaffe. En trevlig stund där de erfarnas vishet finns tillgänlig.

Allt sker i Nelson Mandela, Mahatma Gandhi och Anders Carlbergs anda.

Nelson Mandela står för försoning.

Mahatma Gandhi representerar förändring utan våld och

Anders Carlberg representerar genomförande.

 

Fred, försoning, aktivitet.

Ett målande exempel vore att Jimmy Carter, Ingvar Carlsson och Michail Gorbatjov åker och fikar med Nordkoreas president Kim Jong-un. Utan agenda.

Systersidor

Utopiportalen.

Ett konstprojekt som skapar en målbild av det samhälle som vi vill ha. En realistisk utopi. En positiv vision. Det är processkonst under framväxt. Du kan vara en del av konstverket.

www.braframtid.se

Festalius

En utopi. Du hamnar om ungefär tusen år. I ett bra samhälle.

www.festaius.se   

Miljötrappan.

En praktisk hjälp i miljöarbetet

www.miljotrappan.se  

Svensk Musik och Teater

Projektleder och skapar föreställningar.

www.musikochteater.se