top of page

Konstnärsnämden

Projektbidrag

ANSÖKAN PROJEKTBIDRAG - BILD OCH FORM

Sista ansökningsdag 8 september 2020

Sammanfattning

Vi vill skapa beskrivningar av det som vi kallar DET GODA SAMHÄLLET. Det är en av konstnärernas uppgift att stimulera samhällsutveckling.

Vi skapar positiva framtidsbilder. Varje konstnär får arbeta fritt i den struktur som detta processverk ger. I dialogen skapas nya visioner och verk.

Konstnärerna initieras, inspireras till att inleda en dialog med framtiden. Processen är ett av verken.

 

Beskriv din konstnärliga verksamhet de senaste tre åren

Under några år har jag undersökt idén om att visa ett framtida bra samhälle, som en målbild. Jag har skapat processkonst (SKOG OCH SAXOFON, MILJÖTRAPPAN) projekten fortlever och utvecklas. Scenkonst (föreställningarna DET BLIR BÄTTRE, LEVE TEXTEN, SKOG OCH SAXOFON, THE ULTIMATE TOUR). Musik (SKOG OCH SAXOFON, KOLDIOXID BLUES, TROJANSKA DEMOKRATEN). Debatt och påverkan (MILJÖTRAPPAN, ARTISTER FÖR MILJÖ, SKOG, INTEGRATION).

Jag har också samarbetat mycket med bildkonstnärer, framförallt Lotta Lagercrantz. Vi har gjort ”event” där scenkonst, musik, teater och bildkonst visats i olika miljöer, temat har varit detsamma men uttrycken allt efter vår kapacitet, förmåga och begåvning.

Jag/vi har fått fina recensioner, främst i lokalpress.

 

Jag har kommit fram till att det är svårt, men möjligt att få intresse för en positiv framtidsvision.

Andra har försökt men misslyckats, det har blivit tråkigt, pekpinnar och besserwissers.

Det krävs mycket för att det ska kännas fräscht. (det krävs kunskap, initiativkraft, kreativitet och förståelse). Alla behöver inte se den övergripande strategiska strukturen, men alla måste fås att glatt och positivt inordna sig kampen för ett gott samhälle.

Information och recensioner angående ovanstående finns samlat på www.musikochteater.se  

Processbeskrivning finns på https://musikochteater.wixsite.com/processdgs

 

 

Projektbeskrivning och genomförande* (max 2000 tecken)


(beskriv konkret vad du/ni ska göra i projektet och förväntat resultat) 

Om man måste kategorisera det verk som jag söker bidrag för att leda så är nog processkonst eller kanske konceptkonst det bästa ordet. Efter en lång tids undersökande kring konceptet går vi vidare med fler inblandade och riktar in oss på processen och vad som kommer ut ur processen.

Vi skapar ett embryo som med största sannolikhet kommer utmynna i en kaskad av olika konstnärliga verk, inte bara av oss utan även av olika typer av konstnärer i och utanför vårt kluster.

 

Det krävs mycket för att det ska ha konstnärlig höjd. Alla behöver inte se den övergripande strategiska strukturen, men alla måste fås att glatt och positivt inordna sig kampen för ett gott samhälle. Vi gestaltar det med olika konstyttringar.

Bra konst förändrar oss.

Vi ska helt enkelt, (kreativt, med konstnärlig höjd, intresseväckande, inspirerande) få till en talande positiv och mångfacetterad  framtidsvision där alla inblandande blir en del i kommunikationen och skapandet. Vi bygger ett embryo och låter det utvecklas.

Embryot är en hemsida (inklusive kommande döttrar i andra medier, både konventionella och nätburna).

 

Siten är uppbyggd så att den kommunicerar, den för ett eget liv. Den är en lucka in i framtiden där ”det goda samhället” finns. Beskrivningen av det goda samhället kommer hela tiden utvecklas på hemsidan med input från främst konstnärer från olika genrer.

Konstnärerna ska skriva till framtiden och de kommer att få svar.

Genom att delta i denna process inspireras konstnärerna till nya spännande verk. Processen, siten, diskussionerna och alla de olika konstverken blir fristående och i sin helhet ett konstnärligt verk.

För att få igång processen kommer vi att erbjuda ett antal konstnärer att skriva till framtiden, diskutera och fråga om det goda samhället. På så sätt skapas en mångsidig och intressant beskrivning. Konstnärerna kommer att erbjudas en viss ekonomisk ersättning för detta. Det är nödvändigt för att komma igång.

Sajten idag https://musikochteater.wixsite.com/utopi

 

 

Presentation övriga medverkande i projektet (max 400 tecken)

.
(Ange om de är anlitade i projektet eller medverkande på samma nivå som sökanden)  

 

Om jag får finansiering kommer jag att kontakta olika konstnärer, i första hand bildkonstnärer. Jag startar med dem som jag brukar samverka med och går sedan vidare med  andra etablerade konstnärer

Alla kan vara med, men vi tar ett steg i taget. Deras agerande styrs åt rätt håll och verken får tala.

Så småningom kommer även beslutsfattare och allmänhet att involveras.

Beslut angående ansökan om projektbidrag 

  

Konstnärsnämnden har beslutat att avslå din ansökan om bidrag. 

  

Bakgrund 

Vid denna ansökningsomgång har 479 ansökningar behandlats. Sammanlagt fördelas 10,5 miljoner kronor mellan 54 olika projekt. Se bifogat beslut för mer information. 

Tillbaka

bottom of page