2005 -2015

2010-

2017--

2018-

2019-

2020-

2020-09-10

2020-09-15

2020-09-24

2020-10

Utvecklingen av projektet

DET GODA SAMMHÄLLET

Om man vill kategorisera detta verk så är nog processkonst eller kanske konceptkonst det bästa ordet. Efter en lång tids undersökande (olika scenföreställningar, opinionsbildning, påverkan av makthavare, musikskrivande, manusskrivande) kring konceptet (det goda samhället) går vi vidare och begrundar processen.

Vi skapar ett embryo som med största sannolikhet kommer utmynna i en kaskad av olika konstnärliga verk, inte bara av oss utan även av olika typer av konstnärer i och utanför vårt kluster. Kulturyttringar som påverkar samhällsutvecklingen

 

Embryot är idén och sajten (inklusive kommande döttrar i andra medier, både konventionella och nätburna).  Varje reaktion är en del av verket.

 

 

Idén växer fram


Projektet växer fram ur en bas av många års arbete med olika allmänmänskliga scenproduktioner, ofta djuplodande i olika samhälspåverkande problem, såsom: självmord, miljöförstöring, krig, rasism, genus, ekonomisering av konst och kultur, ångest, kärlek, lycka, passion, neuropsykiatriska diagnoser, konstteori, nöjesteori, utrotning av arter och biotoper, klimatförändringar, populism m m.  

Projekten genomfördes i nära samarbete med olika typer av konstnärer och byggde på vetenskaplig grund.

Vid utvärderingen framkom att det går bra att skapa konstupplevelser av hög kvalitet och det ofta blir uppskattade verk, men påverkar inte samhället särskilt mycket

 

Idén utkristalliseras, research och  tester

Varför blir det så mycket prat och lite verkstad?
Frågan besvarades med att när  man fokuserar på problem så arbetar man för att lösa problemet när man istället borde arbeta för att skapa ett samhälle där problemen blir oviktiga och försvinner. Det är ofta som problemfokusering förstorar problem.

 

Kan det vara så att man istället ska fokusera på en vision, en målbild, något bra?

 

Många replikerade att man inte ska negligera problem.
Jag prövade sentensen ”Håll fokus på målet och hantera de problem som uppkommer” . Genom att ständigt hålla fokus på målet så minskar problemen i betydelse och problemen blir lättare att lösa.
Ett problem har magnetisk dragningskraft. En härlig vision är kul, mycket viktigare än problemet, men har dålig dragningskraft.

 

Det visade sig svårt, men fruktfullt att hålla fokuset på målet. Vi prövade olika typer av mål såsom målbild, vision, SMART m m. Det visade sig att det fanns rätt mycket företagsekonomisk och psykologisk forskning som stödde hypotesen att visionen/målet är värdefullare än problemen. Konkluderade att detta var multifaktoriellt och att konsten kan få det att fungera. Konsten har nämligen en förmåga att agera intuitivt och se saker ur nya synvinklar. Kunskap, erfarenhet och passion utmynnar i konst som berikar samhället.

 

Nu kom Roslings bok som visade statistik på att samhällen över hela världen levererade allt mer välfärd. Att allt fler människor fick det allt bättre. Vi skapade scenproduktionen DET BLIR BÄTTRE en succé.

 

Men populismen växte, Trump blev president, SD fick inflytande, problemfixering, rasism, IS, demokratier blev kvasidemokratier, fundamentalism, korruption blev allt effektivare.  
Något måste göras, manus skrevs: NATIONALISTENS FULA TRYNE och HÄSTAR OCH VALPHJÄRTAN. Scenproduktionen LEVE TEXTEN sattes upp, succé, men det handlade mest om problem. En del nummer var mer positiva och belyste livet när det är som bäst, publikens ögon glänste mest när vi reflekterade över vad som är bäst…

 

Insåg att jag måste släppa dystopierna. Valde ett svårt och viktigt problem, nämligen att jobba med utrotning av arter och biotoper, skogen förvandlas till artfattiga och tråkiga produktionsskogar, internationella överenskommelser om reservatsbildning följs inte, det är bråttom innan biotopdöden behärskar landet. Vi satte upp förställningen SKOG OCH SAXOFON. succé.  En scenföreställning som koncentrerar all kraft och energi på skog, inte på skogsbruk. Vi släppte alla skogliga produktionsdiskussioner och koncentrerade oss på skogens mirakulösa magi.
Det blev succé publiken upplevde den orörda skogen och berördes, omvälvdes, förvånades. Det var bra, men efteråt blev det ofta diskussioner om miljövänligt skogsbruk och skogen glömdes.

 

Slutsatsen blev att det är svårt att kommunicera en realistisk utopi, men det går. Det är ändå svårare att hålla kvar fokus på det som vi vill beskriva, nämligen ett bra samhälle. Så nu gäller det att skapa riktigt bra bilder av DET GODA SAMHÄLLET. Bilder som inkorporeras i människor och får dem att lägga sin kraft och energi på att skapa ett bra samhälle. Fokus.

 

För att klara detta behövs en kraftsamling från kulturlivet.

Politikerna är uppfyllda av att lösa problem och att få röster. Vanliga människor vill tjäna pengar för att försörja sig. Journalistkåren säljer artiklar på skvaller, ”nyheter” och skrämsel.

 

Konstnärerna är de som ska inspirera oss till härliga, realistiska nyskapande visioner. Då kommer övriga samhället att hänga på.

Metoden bestäms. Tester

Hur ska vi få kulturarbetare att tända på detta projekt? Det visade sig att intellektuella förklaringar inte fungerade.


De förställningar vi gjort uppskattades, men hela budskapet gick inte in.
Påverkan av lobbyinginstitutioner fungerade inte, de hade väl sina uppdrag att sköta. Påverkan av makthavare fungerade inte heller, de hade väl sin makt att försvara.

 

Nu beslöt jag mig för agera själv. Jag ska beskriva utopin själv, det kan väl inte vara så svårt. Jag satte upp  scenföreställningen THE ULTIMATE TOUR, succé, som bland annat handlar om vikten av att skapa en realistiska framtidsvision, hur skapar man en realistisk framtidsvision?

 

Efter att undersökt olika uttrycksmedel så bestämde jag mig för att skapa en site som beskriver det goda samhället och sedan se vad som händer. Tanken var att denna sajt skulle bli ett embryo, en inspirationskälla. Jag hade tidigare prövat metoden när jag skapade miljotrappan.se.

 

Sajten är skapad av människor som lever i framtiden, dessa människor har skapat ett gott samhälle och vill gärna dela med sig av sin kunskap och erfarenhet.  Sajten beskriver det goda samhället och hur det fungerar, Man kan kommunicera med sajten. Skriva brev till framtiden och få snabba svar. Man kan fråga och kommentera. Allt publiceras och hålls tillgängligt.

 

Råd jag fick var att använda socialmedier, influensers och andra kommunikativa instrument. Hemsida kan ju kännas ganska gammalt. Efter mycket tankeverksamhet och researchande fann jag att Facebook liknande gammaldags skvallerpress, kul men inte särskilt användbart. Tweetande var mest att skapa uppmärksamhet och upprördhet ungefär som kvällspress. Youtube, Instagram och Tic Toc var mest passiverande slötittande som TV. Hur skulle jag nå konstvärlden?

 

Det krävs ett paradigmskifte och paradigmskiften är svåra att initiera, de måste växa fram och plötsligt har de skett. Ett embryo till paradigmskiftet måste skapas och detta embryo ska vara en hemsida som skapats av några som lever i bra framtida samhälle. På sajten beskrivs hur samhället ser ut och fungerar. Konstnärer av alla sorter ska fås att börja kommunicera med det goda framtida samhället. Om de gör det kommer det att explodera med nya spännande verk och fokus flyttas från problem till fina framtidsvisioner där konstnären själv väljer media och uttryck. Allt inom förutsättningen att visa på hur ett framtida bra samhälle ser ut och fungerar.

 

 

Kontaktskapande

 

Hur ska vi få igång konstnärsamhället? Hur ska vi få dem att börja arbeta? Det krävs något som får dem att ta första steget. De ska arbeta helt och precis som de brukar och använda all sin erfarenhet och kreativitet. De ska så småningom intuitivt börja beskriva det goda samhället. Hur ska vi få dem att våga pröva med ett första steg?

Konstnärer är människor och gillar att tjäna pengar, därför ska vi erbjuda dem en liten peng för att sätta igång. De får betalt för de första kontakterna med framtiden. De kan skicka en fråga eller kommentar, framtiden svarar alltid. De börjar tänka på det goda samhället och när en konstnär tänker så syns det i hens verk. När några tagit första steget kommer många haka på och vilja visa upp sina verk på olika sätt.

 

Så, nu söker vi finansiering för att betala några konstnärer för att skriva ett brev till DET GODA SAMHÄLET, allt dokumenteras på sajten som är vår kommunikationslucka till framtiden.

 

Ansökan som gått till Kulturbryggan klicka 

Ansökan som gått till Konstnärsnämnden  klicka  

Skickas till Tankesmedjor  klicka   

Dialogen börjar

De första frågorna  har kommit till det goda samhället i framtiden.

Svar från framtiden har skickats till frågeställarna.

Sajten får en hemsideadress www.braframtid.se 

Berättelseboken med två delar. Nya- och Gamla berättelser publiceras

Landet tilldelas namnet FESTALIUS

Festalius öppnar amabassad. Representeras av Svensk Musik och Teater

Festalius ansöker om att ha en informationsstund  på konventet Folk och Kultur

Bilder läggs in på sajten. Målning av Lotta Lagercrantz, Teckningar av Ella Bäkman. Tecknade gubbar av Anton Bäckman.

En första inbjudan till kulturarrangörer att delta med frågor skickas ut med e-post.

Pressmeddelande om Festalius.

Vad händer nu?


Ja, det får vi se.

Tillbaka till Festalius sajt om det goda samhället  klicka   

 

 

 

 

 

Processen leds och studeras av Erik Winqvist, Svensk Musik och Teater

erik@winkir.se

www.musikochteater.se 

 www.miljotrappan.se   

 www.skogochsaxofon.se  

 www.braframtid.se  

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now