top of page
omslag 1.jpeg

Här kan man följa utvecklingen av projektet.

Det står i kronologisk ordning.

Många tycker att det är enklast att börja läsa om det som händer nu, i så fall ska du börja läsa längst ner på sidan.

Omslag utan text LEMP.tif

Utvecklingen av projektet

DET GODA SAMHÄLLET 

Utopiportal och utopier, braframtid.se , festalius.se miljotrappan.se , artistermotmiljon.se , musikochteater.se 

Om man vill kategorisera detta verk så är nog processkonst eller kanske konceptkonst det bästa ordet. Efter en lång tids undersökande (olika scenföreställningar, opinionsbildning, påverkan av makthavare, musikskrivande, manusskrivande) kring konceptet (det goda samhället) går vi vidare och begrundar processen.

Vi skapar ett embryo som med största sannolikhet kommer utmynna i en kaskad av olika konstnärliga verk, inte bara av oss utan även av olika typer av konstnärer i och utanför vårt kluster. Kulturyttringar som påverkar samhällsutvecklingen

 

Embryot är idén och sajten (inklusive kommande döttrar i andra medier, både konventionella och nätburna).  Varje reaktion är en del av verket.

 

 

2005-2015

Idén växer fram


Projektet växer fram ur en bas av många års arbete med olika allmänmänskliga scenproduktioner, ofta djuplodande i olika samhälspåverkande problem, såsom: självmord, miljöförstöring, krig, rasism, genus, ekonomisering av konst och kultur, ångest, kärlek, lycka, passion, neuropsykiatriska diagnoser, konstteori, nöjesteori, utrotning av arter och biotoper, klimatförändringar, populism m m.  

Projekten genomfördes i nära samarbete med olika typer av konstnärer och byggde på vetenskaplig grund.

Vid utvärderingen framkom att det går bra att skapa konstupplevelser av hög kvalitet och det ofta blir uppskattade verk, men påverkar inte samhället särskilt mycket

 

2010

Idén utkristalliseras, research och  tester

Varför blir det så mycket prat och lite verkstad?
Frågan besvarades med att när  man fokuserar på problem så arbetar man för att lösa problemet när man istället borde arbeta för att skapa ett samhälle där problemen blir oviktiga och försvinner. Det är ofta som problemfokusering förstorar problem.

 

Kan det vara så att man istället ska fokusera på en vision, en målbild, något bra?

 

Många replikerade att man inte ska negligera problem.
Jag prövade sentensen ”Håll fokus på målet och hantera de problem som uppkommer” . Genom att ständigt hålla fokus på målet så minskar problemen i betydelse och problemen blir lättare att lösa.
Ett problem har magnetisk dragningskraft. En härlig vision är kul, mycket viktigare än problemet, men har dålig dragningskraft.

 

Det visade sig svårt, men fruktfullt att hålla fokuset på målet. Vi prövade olika typer av mål såsom målbild, vision, SMART m m. Det visade sig att det fanns rätt mycket företagsekonomisk och psykologisk forskning som stödde hypotesen att visionen/målet är värdefullare än problemen. Konkluderade att detta var multifaktoriellt och att konsten kan få det att fungera. Konsten har nämligen en förmåga att agera intuitivt och se saker ur nya synvinklar. Kunskap, erfarenhet och passion utmynnar i konst som berikar samhället.

Mina vänners syn på livet.

Hur tänker folk om vad livet ska vara? Det undrade jag. Jag vet ju bara vad jag själv tänker och det är ganska osammanhängande och olika från dag till dag. Men jag ville veta hur andra tänker.

När jag skulle fylla jämt så bjöd jag hem mina kamrater och innan de fick champagne så var de tvungna att skriva om vad de ansåg var meningen med livet. De fick några frågor att svara på.

Det de skrev gav jag ut som en bok. ”Mina vänners syn på livet” heter boken. Det är ett antal utopier en vardag i december. De flesta hade ganska lika visioner/drömmar. Vi är mer lika än olika.

2017

 

Nu kom Roslings bok som visade statistik på att samhällen över hela världen levererade allt mer välfärd. Att allt fler människor fick det allt bättre. Vi skapade scenproduktionen DET BLIR BÄTTRE en succé.

 

2018

Men populismen växte, Trump blev president, SD fick inflytande, problemfixering, rasism, IS, demokratier blev kvasidemokratier, fundamentalism, korruption blev allt effektivare.  
Något måste göras, manus skrevs: NATIONALISTENS FULA TRYNE och HÄSTAR OCH VALPHJÄRTAN. Scenproduktionen LEVE TEXTEN sattes upp, succé, men det handlade mest om problem. En del nummer var mer positiva och belyste livet när det är som bäst, publikens ögon glänste mest när vi reflekterade över vad som är bäst…

 

Insåg att jag måste släppa dystopierna. Valde ett svårt och viktigt problem, nämligen att jobba med utrotning av arter och biotoper, skogen förvandlas till artfattiga och tråkiga produktionsskogar, internationella överenskommelser om reservatsbildning följs inte, det är bråttom innan biotopdöden behärskar landet. Vi satte upp förställningen SKOG OCH SAXOFON. succé.  En scenföreställning som koncentrerar all kraft och energi på skog, inte på skogsbruk. Vi släppte alla skogliga produktionsdiskussioner och koncentrerade oss på skogens mirakulösa magi.
Det blev succé publiken upplevde den orörda skogen och berördes, omvälvdes, förvånades. Det var bra, men efteråt blev det ofta diskussioner om miljövänligt skogsbruk och skogen glömdes.

 

Slutsatsen blev att det är svårt att kommunicera en realistisk utopi, men det går. Det är ändå svårare att hålla kvar fokus på det som vi vill beskriva, nämligen ett bra samhälle. Så nu gäller det att skapa riktigt bra bilder av DET GODA SAMHÄLLET. Bilder som inkorporeras i människor och får dem att lägga sin kraft och energi på att skapa ett bra samhälle. Fokus.

 

För att klara detta behövs en kraftsamling från kulturlivet.

Politikerna är uppfyllda av att lösa problem och att få röster. Vanliga människor vill tjäna pengar för att försörja sig. Journalistkåren säljer artiklar på skvaller, ”nyheter” och skrämsel.

 

Konstnärerna är de som ska inspirera oss till härliga, realistiska nyskapande visioner. Då kommer övriga samhället att hänga på.

2019

Metoden bestäms. Tester

Hur ska vi få kulturarbetare att tända på detta projekt? Det visade sig att intellektuella förklaringar inte fungerade.


De förställningar vi gjort uppskattades, men hela budskapet gick inte in.
Påverkan av lobbyinginstitutioner fungerade inte, de hade väl sina uppdrag att sköta. Påverkan av makthavare fungerade inte heller, de hade väl sin makt att försvara.

 

Nu beslöt jag mig för agera själv. Jag ska beskriva utopin själv, det kan väl inte vara så svårt. Jag satte upp  scenföreställningen THE ULTIMATE TOUR, succé, som bland annat handlar om vikten av att skapa en realistiska framtidsvision, hur skapar man en realistisk framtidsvision?

2019

 

Efter att undersökt olika uttrycksmedel så bestämde jag mig för att skapa en site som beskriver det goda samhället och sedan se vad som händer. Tanken var att denna sajt skulle bli ett embryo, en inspirationskälla. Jag hade tidigare prövat metoden när jag skapade miljotrappan.se.

 

2020

Sajten är skapad av människor som lever i framtiden, dessa människor har skapat ett gott samhälle och vill gärna dela med sig av sin kunskap och erfarenhet.  Sajten beskriver det goda samhället och hur det fungerar, Man kan kommunicera med sajten. Skriva brev till framtiden och få snabba svar. Man kan fråga och kommentera. Allt publiceras och hålls tillgängligt.

 

Råd jag fick var att använda socialmedier, influensers och andra kommunikativa instrument. Hemsida kan ju kännas ganska gammalt. Efter mycket tankeverksamhet och researchande fann jag att Facebook liknande gammaldags skvallerpress, kul men inte särskilt användbart. Tweetande var mest att skapa uppmärksamhet och upprördhet ungefär som kvällspress. Youtube, Instagram och Tic Toc var mest passiverande slötittande som TV. Hur skulle jag nå konstvärlden?

 

Det krävs ett paradigmskifte och paradigmskiften är svåra att initiera, de måste växa fram och plötsligt har de skett. Ett embryo till paradigmskiftet måste skapas och detta embryo ska vara en hemsida som skapats av några som lever i bra framtida samhälle. På sajten beskrivs hur samhället ser ut och fungerar. Konstnärer av alla sorter ska fås att börja kommunicera med det goda framtida samhället. Om de gör det kommer det att explodera med nya spännande verk och fokus flyttas från problem till fina framtidsvisioner där konstnären själv väljer media och uttryck. Allt inom förutsättningen att visa på hur ett framtida bra samhälle ser ut och fungerar.

 

 

Kontaktskapande

 

Hur ska vi få igång konstnärsamhället? Hur ska vi få dem att börja arbeta? Det krävs något som får dem att ta första steget. De ska arbeta helt och precis som de brukar och använda all sin erfarenhet och kreativitet. De ska så småningom intuitivt börja beskriva det goda samhället. Hur ska vi få dem att våga pröva med ett första steg?

Konstnärer är människor och gillar att tjäna pengar, därför ska vi erbjuda dem en liten peng för att sätta igång. De får betalt för de första kontakterna med framtiden. De kan skicka en fråga eller kommentar, framtiden svarar alltid. De börjar tänka på det goda samhället och när en konstnär tänker så syns det i hens verk. När några tagit första steget kommer många haka på och vilja visa upp sina verk på olika sätt.

 

Så, nu söker vi finansiering för att betala några konstnärer för att skriva ett brev till DET GODA SAMHÄLLET, allt dokumenteras på sajten som är vår kommunikationslucka till framtiden.

 

September 2020

Ansökan som gått till Kulturbryggan klicka 

Ansökan som gått till Konstnärsnämnden  klicka  

Skickas till Tankesmedjor  klicka   

Dialogen börjar

De första frågorna  har kommit till det goda samhället i framtiden.

Svar från framtiden har skickats till frågeställarna.

Oktober 2020

Sajten får en hemsideadress www.braframtid.se 

Berättelseboken med två delar. Nya- och Gamla berättelser publiceras

Landet tilldelas namnet FESTALIUS

Festalius öppnar amabassad. Representeras av Svensk Musik och Teater

Festalius ansöker om att ha en informationsstund  på konventet Folk och Kultur

Bilder läggs in på sajten. Målning av Lotta Lagercrantz, Teckningar av Ella Bäkman. Tecknade gubbar av Anton Bäckman.

En första inbjudan till kulturarrangörer att delta med frågor skickas ut med e-post.

Pressmeddelande om Festalius.

Festalius utrikesdepartement har beslutat att komplettera representationen år 2020 med nya ambassadörer. Sedan tidigare finns en informatör, Frej Ahlqvist, som agerar från framtiden och en ambassad, förlagd hos Svensk Musik och Teater. Nu anlitas ett antal ambassadörer som lever 2020. Första ambassadören är Ella Bäckman.

Frej Ahlqvist överväger att pröva om han vill bli Influenser, han kanske ska starta en vlogg.

Klicka    

Svensk Musik och Teater beslutar att sätta upp en föreställning riktad till arbetsgrupper och företag

Föreställningen planeras få namnet Ett bra samhälle, ett bra företag
Erik Winqvist och en musiker. Premiär 2021 

 • Miljöutbildning

 • Det goda samhället och det goda företaget

 • Besök av Frej Ahlqvist som är informatör från det goda samhället Festalius​

Det är sång, musik, information och lite teater. 

Webbadressen Festalius.se registreras.

Nyhetssida startas.

November 2020

Youtube kanal är igång. Facebook- och Instagramsida.

Frej Ahlqvist roar sig som influenser. Till Youtubekanalen klicka .   

Injudan till journalister, media, m m skickas, du kan se inbjudan om du klickar här.    

Nästan hela Berättelseboken inläst av Frej Ahlqvist, publiceras i spellistor på Facebook och Youtubde.

Berättelsernas ursprung har spårats och publicerats,

Frej Ahlqvist Videobloggar. 

Superabstrakt

Upplevelsen ligger i betraktarens huvud.

Diskussion om verkets identitet och typ. Ytterligare konstnärer bjöds in som piloter.

 

Fråga

”Har ni några verk av framtiden som jag kan lägga in på Festalius hemsida. Det ska vara positiva realistiska utopier av framtiden. I Festalius är det bra. Allting är bra. Så som vi vill att samhället ska vara. 

Jag vill ha konstnärers visioner/bilder/tolkning/vad som helst. Sånt som ni gjort och vill visa. Just nu kommer de att visas under fliken ”utopier från er tid”.

 

Svar

”Svårt med realistiska tavlor. Jag kommer inte på någon bild jag gjort som skulle kunna passa in. Och XXXX målar ju enbart abstrakt.”

 

Svar på svaret

”Det går utmärkt med abstrakt konst. Hela projektet är abstrakt. Även om det är skenrealistiskt. På så sätt blir det superabstrakt. Upplevelsen ligger i betraktarens huvud.

Det är abstrakt som jag vill ha."

Intervju med Erik Winqvist

Beslutas att en intervju med verkets upphovsman Erik Winqvist ska publiceras på Erik Winqvist och Svensk Musik och Teaters  Facebook, Instagram och Youtube. Kanske på Festalius som ju ligger i framtiden.

Björn Söderholm intervjuar Erik Winqvist

En intervju om verket. Klicka här   

Tråkigt när det är bra

Problemet med att det blir tråkigt när allt är bra uppmärksammas av många. Det är kul att läsa om krig, mord, bedrägerier, svek och annat elände. Så har det alltid varit och så kommer det säkert vara även i framtiden. Alla gillar när det är bra, men det engagerar inte. Allt fler påpekar denna självklarhet och det gör att ganska få orkar lyssna på Festalius och Frej Ahlqvist.

Lägg in lite svek och mord säger många till mig. Jag beslutar att kanske göra det om inte fler tar del av Festalius och dess aktiviteter. Fast jag vill inte. Väntar med beslut till efter nyår.

 

 

 

Tramid tänks

Idén om att beskriva tiden då allt var eländigt föds. Det är bättre än att förstöra det goda samhället Festalius. Tidsvågorna i Festalius har kanske gett dem kontakt med ”Tramid” eller ”Tramit”. Den tid då allt var som värst, innan det vände. Kanske ska Festalius försöka få diplomatiska förbindelser med Tramid. Kanske ska Tramid öppna en ambassad i nutiden. Undersöker om denna ambassad kan läggas hos Svensk Musik och teater.

Detta är i linje med Idén om Festalisus. Bättre än att ett krig uppkommer i Festalius. Även om det i Festalius alltid uppträder kontroverser varje gång en ny generation/människa växer upp,

Vi får se hur det blir.

 

 

Engagemang från konstnärer

De första konstnärerna börjar engagera sig. En utopimålning från Henrik Ivarsson har dykt upp.

Lotta Lagercrantz har engagerat sig i ett verk som Region Gotland engagerats sig i. Hon skapar ett verk som bland annat kommer att publiceras via Festalius. Verkligen spännande och kul.

 

 

Tidsbubbla är den onda tiden

En idé föds: ”Den onda bubblan” en tidsbubbla om tiden då det onda regerade.

Tänk en tidslinje från nutid till Festalius tid c:a niohundra år. Nära nutiden finns en bubbla, den onda tiden Tramid heter tiden/landet. Vad hände i den bubblan? Det var då som mycket förstördes. Det är därför Festalius har en sådan suddig bild av nutiden. En bild behövs.

Kul med elände

Tramid ska nog ha en humoristisk touch. Vara en beskrivning av allt elände som uppkommer, realistiskt och troligt. Humorn ger en distans och vidgar vyerna.

Realistiskt, intressant, möjligt och kännas kul att ta del av.

Tramid upptäcks i Festalius

Festalius arkeologer har funnit en tidsbubbla. Den är förklaringen till att tideräkningen fick göras om. Den är tiden innan år noll och efter vår tid.

År noll är då allting vände. I tidsbubblan var kaos, elände och… eller?

Det är svårt för arkeologerna att vara säkra. Historiker kopplas in och det är mycket spännande att försöka förstå vad som hände i denna tidsbubbla. Stor nyhet i Festalius!

Vad innebär det att Tramid upptäckts?

En ny flik som heter Tramid läggs på hemsidan. Fysiker förklarar. Historiker och arkivarkeologer får i uppdrag att utreda och forska.

Presstjänst planeras

Kanske ska Frej Ahlqvist komplettera sitt vloggande med att skicka ut pressmeddelande till er tid. Vi får tänka på saken.

Utopier från er tid

Hur ska de presenteras. En ny sajt som sammakopplas till wwwfestalius. Det har kommit in några utopier så det kan nog bli bra.

December 2020

Frej ska vara med på FOLK OCH KULTUR

Folk och Kultur är ett stort kulturpolitiskt konvent som riktar sig till alla som arbetar med kulturfågor.

Frej ska vara med på länk och svara påfrågor om framtiden. Idag den 1 december skrev de att de gärna ville ha med Frej.

Frejs 12 videoblogg publicerades idag.

Nyhetsbrev istället för pressmeddelande

Beslöt att pröva med ett snyggt nyhetsbrev i stället för att skicka ut pressmeddelanden, Vi  får se om vi får några prenumeranter.

Utvärdering och regihjälp.

Frejs strukturering av vloggarna ska utredas. Bäst att låta det ske i Festalius, de är ju så kloka i Festalius. Kommunikationen ses över. Ambassaden kompplasin. Ambassadören engagerad.

Långa diskussioner om hur man kan kommunicera på tjugotjugotalet.

Vad som är effektivt. Vad som fungerar och hur den konstnärliga integriteteten kan fungera. Beslöts att ta bort inbjudan om delatagande från förstasidan och att fråga människor om hur de reagerar på Festalius genom en enkät.

Borttaget:

Vill du vara med och skapa detta goda samhälle?

Det finns tre sätt att delta.

 • Du kan skriva till oss som lever i detta näst intill perfekta samhälle.
  Skriv och fråga vad du vill. Vi svarar.

 • Du kan spela med och låssas att du bor i det fantastiska samhället och skriva till de som bor i nutidens länder.
  När du skriver så berättar du om vad du vill. Tillexempel kan du skriva hur du har det eller hur vi löst problem eller vad du vill.

  Du behöver inte, men får gärna, ta hänsyn till de beskrivningar som redan finns på sajten.
  Låt fantasin om ditt utopiska goda samhälle flöda

 • Du kan också skriva till mig (administratören) och föreslå vad du vill.
  Hur samhället är organiserat, fungerar, saker som hänt. Vad du vill.

  Skriv! Till info@winkir.se

Enkäten klicka här 

12 dec

När ambassaden bad sitt kontaktnät att kommentera Festalius hemsida sattes klickrekord. Tidigare försök av ambassaden i alla tillgängliga kanaler har inte uppmärksammats. Ämnet denna gång var god jul önskar Svensk Musik och Teater.

Denna bild börjar användas i början av december:

Topplogga Festalius.png
omslag 1.jpeg
omslag 1.jpeg
omslag 1.jpeg
omslag 1.jpeg
omslag 1.jpeg
omslag 1.jpeg
omslag 1.jpeg
omslag 1.jpeg
omslag 1.jpeg
omslag 1.jpeg

Vad är projektet?

Det har kommit frågor om Festaliusprojektet är ett sätt att skapa en ny ideologi om det är ett nytt parti som föds, en ny ”ism”, kanske populistiskt?

Svaret är tydligt och absolut. Nej, det är det inte.

 

Festsalius är framförallt ett konstprojekt. Det ska stimulera till att skapa realistiska utopiska visioner. Det ska inte finnas rätt och fel. Det ska inte finnas några ismer. Det ska inte finnas några färdiga lösningar att debattera. Däremot finns det massor av kul visioner och idéer som man kan reflektera över.

 

Det är inte meningen att man ska förstå allt som står, det får inte vara begränsande, tvärtom låt tanken flyga.

 

Så nej Festalius är ingen ideologi eller färdig lösning, det är ett kul konstprojekt.  

Besserwissers?

Intensiva diskussioner om att projektet kan få en besserwisser stämpel. Att vi har enkla lösningar och vet hur det ska vara. Att vi lanserar en massa förslag som man kan tro att vi menar är de enda riktiga lösningarna. Då blir det populism och det är verkligen inte meningen. Därför lägger vi till rubriken  ”Vi fattar inte varför, men vi har det bra”

Förutsättningar till den som vill göra en vision/utopi i proejktet.

Ett dokument med lite riktlinjer ska tas fram. Första utkastet ligger här klicka 

21 dec 2020

Det konkreta begränsar tanken.

Om man tar bort alla konkreta lösningar på sajten så finns det inte mycket kvar. Det konkreta är kommunicerbart, men begränsande.

”Det andra”  ( abstraktioner, idéer, struktur, förutsättningar m  m) är nog det viktigaste och upplevs oftast som tråkigt, men det är det som kan inspirera. Där finns det plats.

Det konkreta säger. -Så här är det. Och lyssnaren reagerar på om det är bra eller dåligt? Man bedömer det konkreta.

”Det andra” går inte att reagera på med bedömning det tvingar en att gå vidare. Eller så struntar man i det och, dricker kaffe eller något annat.

 

Embryot bör alltså tömmas på allt konkret och det konkreta bör läggas i en separat Eriks utopi. Ett stort jobb, blir det bra?

Formen blir 1. Välkommen till visionerna! Kort text om förutsättningarna och motiven. Gå sedan till de enskilda  visionerna.

Detta kan inte genomföras före det att jag har några andras visioner och vem vill göra en vision inuti min vision? Ingen.  
Hoppas att jag får pengar så att jag kan betala minst två konstnärer då kan det börja fungera. Då kommer man se att det finns plats för egna verk att lysa. Då börjar utvecklingen. Kan ju lägga hemsidan www.brafratid.se som protal och behållar Fetaliussom det är.

Bra Framtid publicerat

www.braframtid.se är nu portalen till framtiden.

1:a januari 2021

När man tar del av olika utopier inspireras man till att ta sitt ansvar och förbättra samhället. Därför har vi kompleterat braframtid.se med en knapp som heter "orsakat avprojektet" och där hittar men En tredjedel för livet"

Fyra nya vloggar upplagda på Youtube.

7 januari

Alla sajter har fått en översyn, framförallt högst upp och menyer. Mer färg och bekväm läsning.

En utopi av konstnären Lotta Lagercrantz  finns nu på Bra framtid

Januari 2021

Nu finns "En tredjedel för livet" och "RörelseCentrum" på www.braframtid.se 

Stjärnor och Galaxer, Miljötrappan och Brev från prducenten. Fragmen börjar bli riktigt bra, speciellt Frejs kommentarer.

Musik innlagt på Festalius och Bra framtid. Det gick inte som enbart musik. Fick bli video. Som autoamtstartas utan ljud..

Fixat till toppmenyernas utseende.

Februari 2021

Film skickad till FOLK OCH KULTUR. Premiär den 11 februari.

En första "reklamfilm" om filmen utlagd i sociala medier.

Konstnärsnämden vill inte finansiera projektet, beslut idag. Bitter.

När Frej vloggat och gjort filmer har det kommit fram nya vinklar på många frågor. En översyn av några texter har jag gjort idag. Det blir tydligare. Och till min fasa fann jag att mycket inte stog där, som skulle stått där. Mest sammanfattningar m m.

Dags att göra ett nytt pressmeddelande med reklamfilmen. 

Det har kommit frågor från media.

 

Vad är det viktigaste med projektet? Och Fungerar det?

 

”Det viktigaste med projektet är nog att det får oss att tänka på vilket samhälle vi vill ha och inte bara fokusera på olika problem. Dessutom har det givit mig möjlighet att använda olika spännande konstnärliga uttryck och kanske ändå mer spännande är att möta de andra konstnärernas bidrag. Det är så mycket spännande inslag som kan användas på så många olika sätt. Det har verkligen varit kul och utvecklande.

 

Om det fungerar? Jo, det gör det, men inte på det sätt som jag trodde att det skulle fungera. Kanske fungerar det faktiskt bättre än jag vågat hoppas, men det är svårt att veta.

Jag ska exemplifiera. När jag pratar om projektet så får jag leenden och artiga kommentarer, men ingen bryr sig egentligen. När jag efter ett tag pratar med samma personer så har de glömt det hela och ler artigt igen. Så håller det på några gånger. Då blir jag ganska ledsen. MEN när det har gått en tid så märker jag att dessa personer själva börjar prata om hur de vill att framtiden ska bli. Då blir jag riktigt glad. Det är ju meningen med projektet. Det ska verka i vårt undermedvetna och ge oss en riktning.

Precis likadant är det med de politiker, konstnärer och media som jag haft kontakt med. Så svaret är klart och tydligt. Det fungerar bättre än jag hoppats trotts att uppmärksamheten är lägre än jag förmodade. Jag blir glad.”

Erik Winqvist

Filmen som hade premiär på FOLK OCH KULTUR kan nu ses på Youtube

Se hela filmen här   

21 februari 2021

​​​​

Kommentar som gör oss glada:

Kanske utopin inte vill formulera sig på en gång, men ett frö är sått, den kommer gnaga sig fram.

Erik, det är inte helt klart i det du skriver, att verket består i att man triggas att formulera sin egen utopi.

Det är så sant, det du säger, att utopin får en att ha en riktning. Och att när man väl begriper att man har en utopi i sitt undermedvetna, kan man formulera den.

Då är man med om att skapa framtiden.

/Lotta

Mars 2021

Brev skickas till kulturjournalister läs det här klicka    

"Reklam VIDEO främst riktad till Journalister.

Fotbollslandet på Bra framtid

Carroline Williams har skickat in en utopi som kommenterats.

Mattias Grusell har skickat in en Microutopi

Bild om hur vi finner kunskap är på plats

Juni 2021

Idén om en Hubb prövas   

Juli 2021

Miljöutopin "Om 12 år" finns nu på Bra Framtid och MIljötrappan.

Frågat Artister för MIljön om de vill använda den.

Biologisk mångfald.
EU föreslår att man ska skydda mer mark till fördel för den biologiska mångfalden. Förslaget överenstämmer med utopin ”En tredjedel för livet” som finns på Bra Framtid och Miljötrappan.

EU driver en linje att skogspolitiken ska drivas helt i överenstämmelse med de förslag som lanserats på Skog och Saxofon och Miljötrappan.

Under sista dagens nattmangling av EU-förslagen går Sveriges EU kommissionär Ylva Johansson in och motarbetar förslagen. Hon lyckas stoppa dem. (Det långsiktiga skyddet av mark och skogspolitiken). I en intervju ursäktar hon sig med att hon inte är så insatt i probelmatiken.

Frej Ahlqvist presenterar en utbildningsutopi under "Små utopier" på Bra Framtid.

Erik Winqvist presenterar en utopisk vision om hur demokrati definieras. På Bra Framtids mikroutopier

Mikael Lindgren presenterade en kort utopi i  sitt Sommar i P1. Skrivit till honom och undrat om han vill ha med den i  på Bra Framtid.

Frej Ahlqvists videobloggar läggs upp i toppmenyn på www.Festalius

Föreslår fredskurs till Artister för Fred och Artister för Miljön.

Augusti 2021

Mats Svegfors lanserar Festalius idé om ”Andra kammaren”. Han kallar det för ”Senat”. Det sker genom en artikel DN kultur debatt den 23 augusti. Förslaget liknar den "andra kammaren" som beskrivits i Festalius.

Skriver till Mats Svegfors och frågar om jag får publicera artikeln på Bra Framtid under rubriken ”Mats Svegfors tankar om hur beslutsfattandet ska bli bra”. Under fliken ”Stora Utopier”.

Unga människor har fått skriva om sina drömmar och visioner i Future Vision.

Näringslivet utser årligen bästa "miljöchef" detta år kommer eventet att fokusera på vad som vi vill ska ha hänt om fyra år.

Det går bra nu
Det går åt rätt håll, inte för världen, men för detta konstprojekt. Allt fler positiva framtidsvisioner ser dagens ljus. Beror det på detta konstrojekt?

Kanske, meningen är ju att det ska gå in i det undermedvetna och ge riktning. Nu när allt fler beskrivningar av en bra framtid dyker upp så kan det säkert bero på detta konstprojekt, konst är ju lite magiskt. Det gäller nog även om skribenter inte är medvetna om att de hört talas konstprojektet.

 

September 2021

En utopii om utvecklingen i Afghanistan framarbetas. 2 sept. Skickat till DN kultur den 6 sept. DN tackade nej den 8 sept. Skickat till SVD. De tackar nej. Publicerar den på Bra Framtid.

Vad är en bra utopi? Nu finns det beskrivet på Bra Framtid, en hjälp för den som vill skapa en utopi.
Förtydligar att humor är bra som en del i en utopi, det gör så att utopin blir läsbar.

Lägger ut utopin Fred i Världen och mikroutopin Fredskurs av FN för ministrar.

Debattartikel som bygger på utopin Om 12 år (miljö) bearbetas av Artister för Miljön som ska stå som avsändare. 

November 2021

Projektet utvecklas nu i egen takt, förbättringar på sidorna har genomförts. Det är nu tydligare och enklare.

 

En ”hubb” har jag skapat så att det blivit enklare att se alla delprojekten. En hubb är ett verktyg som gör att man snabbt kan skaffa sig relevant information.

Miljötrappan är en hubb för miljöfrågor. Bra Framtid är en hubb för utopier. Här är hubben för detta projekt.  Den tekniska lösningen för hubbar kan variera, jag har valt en enkel lösning som fungerar bra.

 

Projektet ”Det goda samhället” känns viktigt. Är det viktigt? Svaret på denna fråga är intressant. Viktigheten av projektet är beroende på hur det påverkar samhället. Jag menar att det faktiskt påverkar samhället genom att gå in  i, framförallt beslutsfattares och mediapersoners undermedvetna. Det fungerar. Speciellt kan jag se det när det gäller skog och biologisk mångfald och även när det gäller tanken om hur utopier fungerar.

 

Visst önskar jag att fler  skulle ta del av verket så att det kunde göra än mer nytta. Men då tänker jag på att det är avsett som ett embryo som ska sätta bollar i rullning. Mitt behov av att projektet och jag skall synas är underordnat. Det viktiga är att det är bra. Det har det blivit. Att det fungerar. Det påverkar.

Det känns viktigt, om det är viktigt får vi se.

Det kommer att vara svårt att mäta viktigheten. Allt går inte att mäta. Allt syns inte.

Trots att det går bra så tänker jag mycket på hur man ska få bättre spridning.

Jag vill inte gå in i destruktiva marknadsanpassade strukturer. Sociala medier dödar min kreativitet och flyttar fokus. Det finns andra vägar, men jag ser dem inte.

Ska jag vända mig till media? Det är nog dödsdömt eftersom media vill ha nyheter eller personer. Jag levererar varken nyheter eller personer, det enda jag levererar är ett bättre samhälle och en hållbar jord.

Man kan tycka att det borde vara intressant för media, men de måste ju tänka på att få läsare, lyssnare och tittare som vill ha nyheter, personer och sociala- och känslomässiga upplevelser.

 

Ska jag nöja mig med det som finns och njuta av att det är bra?

Kan jag lita på att det räcker med ett embryo?

Deltog på ett möte med regeringens nationella samordnare för Agenda 2030. En inbjudan kom till Artister för Miljön. ” Jag tror att ni skulle kunna vara intresserade av Agenda 2030samordnarens gemensamma kunskapsinlärning och workshop om hur vi visualiserar transformationen till det hållbara samhället med hjälp av kultur den 25/11-21, kl. 9.00 – 15.00.”

Under workshopen. Prövade jag med ”en utopi går in i vårt undermedvetna och ger oss en riktning”. Vi var sju deltagare i gruppen. Sex av dem verkade acceptera sentensen. Motargumentet var att vi måste beskriva hur vi tar oss till ett bra samhälle.

Efter mötet diskuterade jag med en konstnär som är knuten till Lunds tekniska högskola. Han lovade att skicka in en utopi, förmodligen som en dikt. Dessutom skulle han titta på Bra Framitd och kanske ta upp det med institutionen. Vi får se.

Antalet framtidsvisioner ökar, från en mycket låg nivå.

 

Intresset för realistiska framtidsvisioner är nog det som tilldrar sig mest uppmärksamhet (bortsett från konstnärliga verk som blir roligare när det är tydliga konflikter och katastrofer).

Jag tror inte att realismen gör så stor skada. Negativismen gör däremot skada, negativa framtidsvisioner gör skada. Det vi behöver är att visa på positiva framtidsbilder. Utopier gör att vi skapar en bättre värld. Kanske måste man ta ett steg i taget.

En föreläsare från Södertörns  högskola menade att även skrämsel och dystopier har sin plats i kommunikationen. Jag instämmer med henne och tycker att det är mycket intressant att ta del av vad forskare kommit fram till. Och konstaterar att det är en brist på positiva framtidsvisioner. Mänskliga psyket är så att det krävs oerhört mycket positivt för att uppväga en negativ bild.

Om jag vill att vi ska sikta mot ett riktigt bra samhälle så kanske jag vill ta ett personligt ansvar. Teater, musik, konst folkbildning, hemsidor processer, påverkan av beslutsfattare och allmänhet kanske inte räcker? Bäst att ta riktigt ansvar tänkte jag. Min åsikt är att det är riksdagsmännen som har det största ansvaret och makten att ta sitt ansvar. Så, jag prövade att kandidera för riksdagen. Började med att skriva ned vad jag skulle göra som riksdagsman och kombinera det med ett manifest. Fann att miljöpartiets frågor låg närmast. Anmälde mig som kandidat, men blev inte nominerad.

December 2021

Projektet har resulterat i ett antal hubbar. Ett bra sätt att komma åt information. En praktisk form av uppslagsbok. Intresset för hubbarna verkar vara ganska stort. Nu finns skogshubb, miljöhubb, utopihubb, företagshubb och en hållbarhetshubb för Artister för Miljön.

Januari 2022

Nu tar den bra framtiden ytterligare ett steg.

Dags att sprida detta brev. Jag skickar ut ett informationsbrev. C:a 3 000. Här är eposten  epost https://gansub.com/t/pm/5479474547336/  

 

Embryot har blivit ett barn

När jag började med att skapa ”processverket” DET GODA SAMHÄLLET så var det bara ett embryo. Det växte till och tog form. Nu känns det som att det är fött och har blivit ett barn. Än så länge behöver barnet stöttning och fostran, men redan nu har det börjat få egna idéer och så småningom vet jag att det måste släppas iväg och leva sitt eget liv.

Just nu är det fött och finns tillgängligt för alla. Barn är ju gulliga och fina och de blir allt mer intressanta för varje dag.

Gå in och följ barnets utveckling. Du kan delta i barnets fostran och utveckling. Du påverkar hur det ska växa.

Enklast  är att du går in på www.braframtid.se och klickar dig runt. Skriv något om du har lust. Måla något. Eller gör en ljudfil. Tillsammans skapar vi en bra framtid.

Du kan också klicka på denna länk så kommer du till en hubb där du får en överblick över processverkets olika delar.

Sprid gärna denna information. Ju fler som deltar dess bättre blir processverket.

Februari 2022

Dagens Nyheter startar en serie om med utopier om den hållbara staden. Dagens Nyheter har fått mycket påverkansmaterial från detta projekt. Kanske gör vi mer nytta än vad vi märker.

Lotta Lagercrantz har levererat två tankeväckande utopier till utopihubben. Om det okomplicerade och om möten.

Wille Östberg levererar en utopi om att vi kommer att leva närmare varandra och då ha en bättre förståelse för varandra och hur vi då kan ta gemensamma beslut.

Vill skrivarkurser skriva utopier? På förslag från Wille Östberg har förfrågan skickats till sex folkhögskolor, nämligen Jagkobsberg, Biskop Arnö, Kvinnoofolkhögskolan, Botkyrka, Österlen och Bona.   Fått svar från Kvinnofolkhögskolan, 

Festalius ambassad har frågat "Snedtänkt" om de vill ha besök av Frej Ahlqvist.

Juni 2022

Frej Ahlqvist utser sig själv till pretenderande generalsekreterare i Artister Mot Miljön. För att tydliggöra korruptionen utser han sin syster till ständig sekreterare och valberedning. ”Det är så intressent att se hur lobbyister styr ert samhälle. För mig är det svårt att förstå varför ni låter lobbyisterna bestämma så mycket. Därför har jag byggt upp AmM precis som era påverkansorganisationer. Ända skillnaden är att AmM är helt öppen med vad som driver arbetet och hur vi arbetar. Ett mycket spännande sätt att studera er tids besluts fattande” säger Frej Ahlqvist.

”Hoppas att vi får mänga uppdrag” avslutar Frej.

Här hittar du Artister mot Miljön, effektiva, tydliga och helt transparant påverkansorganisation/tankesmedja/institut/lobbyist. www.artistermotmiljon.se 

Tecknaren Per Fenger Krog har knytits till Artister Mot Miljön

Utopin BRA MEDBORGARE publiserad på www.braframtid.se

Oktober 2022

Det händer inte så mycket med Bra Framtid, men budskapet finns i underdebatten. Valet kom att handla om allt annat än utopier, men det är väl naturligt i röstfiskandets tid.

Arbetet för en hållbar utveckling går framåt främst tack vare Maria Wolraths studier om vilken kommunikation som fungerar för att få reella effekter. Hon visar att man måste socialisera och att skambeläggning fungerar. Skambeläggning kan tyckas vara något annat än detta projekts ideer, men så är det inte. Tvärtom. Skambeläggning i kombination med en utopi som ger riktning fungerar. Det kanske är så att det räcker med en utopi i vårt undermedvetna, men processen påskyndas av att untytja skammen som eld i baken. "Du vill se dina barn i ögonen när du blir gammal och kunna säga detta gjorde jag!"

Skammen fick dig att agera, utopin visade vad du skulle göra.

Arrangerade utbildning för artister, ingengjörer och läkare för miljön i augusti med Maria Wolrath Söderberg. Resulterade i ett epostutbildningsprogram i miljökommunikation och en påverkanskampanj där artister påverkar politiker i hållbarhetsfrågor.

Artister Mot Miljön har blivit något underligt. Det började som en ovänförening till Artister för miljön, kul. Men utvecklades till en dystopisk lobbyingorganisation. Så blev det till en utopisk bild av hur vi kan arbeta med kommunikation kring utopier och hållbarhet. Hur gick det till och vad kommer att hända?  www.artistermotmiljon.se

Komplexiteten förvånar. Om målsättningen är att vi ska få ett bra samhälle så är utopin nödvändig, den integreras i vårt undermedvetna, lätt och enkelt. Den ger oss en riktning. Intuitivt tar vi allt bättre beslut, lätt och enkelt. Men sen da? Räcker det? Blir det verkligen verkstad, på sikt så tror jag det, MEN. Lägg till lite skam så blir det action, med skam i kroppen så vill vi agera. Utopin ger oss riktningen. Om utopien har saklig/vetenskaplig grund så fungerar det och vi får förändringar som ger ett allt bätttre samhälle. 

Samtida exempel:

Putins krig i Ukraina innehåller en utopi om Storryssland. utopin har gett honom riktning. Den bygger inte på saklig grund. Han utnyttjar människors psykologi för att få dem med sig. Hur han lyckas använda skam, det ser jag inte. Hans utopi är det enda starka han har. Synd bara att utopin är så dålig.

Klimatförändringarna har gott om skambeläggning, men ont om utopier. Den sakliga grunden finns men saknar förankring i en utopi. Kunskap om mänsklig prykoligi finns, men används inte. Politiken saknar riktning. Målen är inte utopiska i sin konstruktion. Ofta är de omöjliga men inte utopiska.

Det kaos som vi lever i... En bred, snygg och allomfattande utopi, att njuta av, lätt att förstå (Bra framtid tillexempel eller Festalius) skulle fungera utmärkt. Vetenskaplig grund, utopi ger riktning, skam ger action. MEN ensamma utopier är inte magneter som väcker oss till att agera. Skam är en magnet.

Gängkriminalitet och skjutningar. Idag saknas utopier. Vetenskapen ger många råd. En fin utopi skulle visa vad unga socioekonomiskt missgynnade män skulle kunna få för fin framtid. Istället sätter vi upp en massa SMART formulerade mål och aktiviteter som jag tror kan vara kontraproduktiva.

Invandring, integration. Den gamla utopien har övergetts utan att någon ny har flyttat in. Den gamla utopin gav välstånd och skydd. Men den var nog naiv, så kan det bli, det brukar inte vara så farligt. Men det blev farligt eftersom naiviteten blev en måltavla och utopin blev hotad och då försökte vi  skydda utopin och blev rädda och förblindade. Vi förbättrade inte utopin utan såg på när den revs ner. Dystopisk beskrivning eller verklig?
Ylva (migrationskommisionär) -leverera en utopi. Eller helst några stycken eftersom det säkert är olika, men vi är mer lika än olika.

Tjaaa? Hur viktig är då utopin? Mitt svar: Utan utopi blir det kaos, krig och elände. Med utopi skapas en intuitiv riktning och vi får möjlighet att skapa ett allt bättre samhälle. Utopin fungerar automatiskt när den är beskriven.

För att få fart på utvecklingen måste vi ta hänsyn till människors psykologi, i bred bemärkelse och med den i tanke sätta fart. Så utopi, skam, action.

Artister mot mijön har blivit riktigt bra. Det är nog ingen utopi utan mer en humoristisk beskrivning om hur politiska beslut tas. Kanske inspirerar det till en utopi. Verkligheten kan göra det när den ses lite grand från sidan. www.artistermotmiljon.se  

Utopi 2022 publicerades på www.braframtid.se

I Sveriges Radio OBS presenterade Dan Jönsson en essä den sjuttonde november. Han har förstått att det saknas utopier och gör en historisk betraktelse. Han menar att utopier är viktiga. Men han verkar inte ha kommit på hur de fungerar, att de automatiskt går in i vårt undermedvetna och ger oss en riktning. Visserligen nämner han en gång något som går åt det hållet. Ska bli spännande att se om han kommer vidare.

Wille Östberg har srivit en ny utopi om paradis

www.festalius.se har slutat att fungera. Är tvungen att ersätta med https://musikochteater.wixsite.com/utopi  Vi får se om det är ebn bugg som fivar sig själv. Hittar inget annat fel.

Alla miljösidor i projektet uppsnyggade med bättre texter och Lotta Lagercrantz målningar.

den 21 februari 2023

Civilsamhället kokar av ilska över politikernas oförmåga att genomföra omställningen som ska stoppa klimatförändringen och artutrotningen. Projektet med bra samhälle och miljökunskap passar som hand i handsken.

Det är omöjligt att se hur stor del i detta som detta processverk har. Utbildningen av politiker och initiering av miljölobby verkar fungera. AfM och ARK deltar aktivt och sprider processverket. Det är många bränder som bekämpas, men jag saknar utopierna. Tålamod.

Den 1 april 2023

Utopin om hur Megastjärnan Chaterine Svanson räddade världen utgjorde brev nummer 8 i Artister för Miljöns e-utbildning i miljökommunikation. Breven är skrivna av Erik Winqvist. Utopin om Megastjärnan finns på www.braframtid..se

Den 29 april 2023

ETC- magasin vill publicera en nerkortad version av utopin. Publiceras i maj.

Kanske är solidaritet viktigare än rättvisa. Det är i alla fall mycket enklare. Rättvisa kan lätt bli strider om påvens skägg. Vad som är rättvist beror på känslor och vilken del av världen som man ser. Vad som är rättvist är olika för olika personer. Mot detta står att alla människor vill att det ska vara rättvist. Så i ett bra samhälle så eftersträvar man rättvisa trots att man vet att det kanske är omöjligt. Man försöker skapa rättvisa lösningar. Mer om detta i AfMs utbildningsbrev för politiker här.

Alla utbildningbrev om MIljö, klimat och kommunikation här

Den 6 maj ska Erik Winqvist vara konferencié på Alliansen för Rättvis Klimatomställning(ARK) rådslag. Väldigt många föreningar är representerade. Tanken är att förändringar som upplevs orättvisa kommer att stoppas och de som upplevs rättvisa kan genomföras. Och stora förändringar är nödvändiga om vi vill ha ett bra samhälle under och efter klimatkrisen. De nödvändiga åtgärderna måste designas så att de blir så rättvisa som möjligt.

Svensk Miljöinformation startas och tar över en mängd sajter den 13 juli 2023

September 2023

Långa diskussioner mellan EW och professor Karl Henrik Robért. Det handlar om konstnärens roll i miljöarbetet. Frågor där det bränner till är hur man ska se på gränssnittet mellan konst och vetenskap. EW hävdar att gränssnittet inte är en intressant modell utan att det räcker med att bygga på vetenskaplig grund. Gränssnittstanken bir begränsande och reducerar konstverket till en kommunikationskanal. De flesta tycker nog att gränssnittstanken är intressant. En annan fråga som diskuteras intensivt är hur utopier fungerar och hur de ska konstrueras. EW hävdar att en utopi inte behöver vara realistisk, men kan vara det och ofta blir det. Kravet på realism gör utopin till en prognos. Erfarenheten från bland annat företagsekonomi visar att en realistisk vision fungerar bra i nästan alla lägen. En orealistisk utopi gör ofta att man slösar pengar. Som konstnär tycker jag att detta resonemang inte är relevant. En utopi behöver absolut inte vara realistisk. Resultatet av diskussionen blir att separera utopibrevet från systemtänkbrevet. Se epostutbildningar i miljöhubben. Utskick genom AfM till medlemmar och politiker.

EW hävdar också att frihet från verkets konsekvens är nödvändigt för konstnärlig höjd.

En miljöutopihubb och en freds- och demokratiutopihubb skapas. Nås från www.braframtid.se

November 2023

Hur går det med alltihop?

Även om de direkta svaren och uttrycken är få så händer det saker i samhället. De konkreta besluten är långt ifrån tillräckliga, men det finns rörelse i samhällsdebatten. Om denna rörelse beror på detta projekt eller ändå hade inträffat, det får vi aldrig veta.

De rörelser som jag ser är:

1. Det är fortfarande en stor avsaknad av utopier, visioner och frågor kring vart vi vill. Men det blommar upp tankar kring detta och min förmodan är att dessa tankar gör långt mer nytta än vad man kan tro.

2. Initiativ som inte styrs av politiker genomförs ibland. Kvaliteteten på dessa initiativ verkar bli allt bättre.

Eftersom en grundtanke i projektet är att utopier automatiskt går in i vårt undermedvetna och ger oss en riktning så indikerar ovanstående att det går bra.

En avknoppning av projektet är  AfMs initiering av miljölobbyister. Intresset har varit stort, men ingen har satt igång, tror jag.Trots utbildningar och utbildningsbrev. Dock har vi idag satt igång med en mycket kvalificerad aktivitet. Gitta Frejhagen ska bli pilot och arbetet är igång.

Februari 2024

Aftonbladet startar en serie med utopier. (De har fått många påtryckningar om utopier från oss)

Utopifientliga har fått makten i många länder. De kallas ofta autokratier och högerpopulister. Det är en utveckling som jag inte trodde skulle ske. Men kanske är det en pendel så att vi snart får demokratiska ledare som vill folkets väl.

De utopifientliga brukar lägga all kraft på att identifiera fiender och problem, de bygger sina insatser på att agera mot skapade hot.

Folkets Museum gjorde en utställning där man kan ringa till en "vanlig" person i ett jägar- samlarsamhälle i västra Afrika. En journalist ringde och berättade om autokratiernas och utopiföraktares framgångar. Han berättade om klimatkrisen. Journalisten frågad hur det skulle gå, vad som skulle hända, hur skulle det utvecklas.

Mannen i jägar- samlar samhället hade svar. Han sa "i februari kommer det ljus, i februari börjar det gå åt rätt håll". Mannen höll fast vid sitt svar även när journalisten ställde motfrågor. Vi får hoppas att han har rätt. Nu är det februari.

Mars 2024

Tog kontakt med en socialdemokrat eftersom jag vet att de har problem med profileringen och hur de ska möta populistiska partier. Jag tänkte att det bästa vore om partiet blev bra. Så jag skapade en utopi som jag skickade till henne (ER). Jag visste nog inte att det var en utopi när jag skickade den. På tisdag ska vi äta lunch och diskutera den.  jag la ut den på bra Framtid https://musikochteater.wixsite.com/bra-framtid/partiet  . Intellektuellt och vetenskapligt har jag kommit fram till att det vore bättre med bra partier än med dåliga.

Vad händer nu?

Ja, det får vi se.

Tillbaka till utopihubben Bra Framtid. www.braframtid.se   

Tillbaka till Festalius Det goda samhället i framtiden www.festalius.se   

 

Tillbaka till hubben om Svensk Musik och Teater www.winkir.se 

omslag 1.jpeg
omslag 1.jpeg
omslag 1.jpeg
omslag 1.jpeg
omslag 1.jpeg
omslag 1.jpeg
omslag 1.jpeg
omslag 1.jpeg
omslag 1.jpeg
omslag 1.jpeg
omslag 1.jpeg
omslag 1.jpeg
omslag 1.jpeg
omslag 1.jpeg
omslag 1.jpeg
omslag 1.jpeg
omslag 1.jpeg

Förutsättningar till den som vill göra en vision/utopi i projektet.

Lite riktlinjer ligger här 

Henrik Ivarsson Flora och Fauna.jpg
Lotta Lagercrantz sol i novmeber 1.jpeg
Siri Iverson-Ejve Vägen till frihet.jpg
Lottta cellist 2.jpg
bottom of page