top of page

Ansökan till Kulturbryggan

Sammanfattning
 

På nya sätt, skapa beskrivningar av DET GODA SAMHÄLLET. En uppgift som vi kulturarbetare har och ska ha.

Vi arbetar på ett nytt sätt. Varje konstnär får arbeta fritt i den struktur som detta processverk ger. Det skapas nya visioner och nya verk.

 

Förväntat resultat

En liten tuva kan välta ett stort lass. Vårt projekt är inte stort, men det ska få stor verkan inom konstlivet och i samhället i stort. Jag är övertygad om att konst påverkar samhällsutvecklingen mycket mer än vi tror. Detta projekt ska sätta igång en process där konstnärer i olika genrer börjar skapa beskrivningar av det goda samhället. I dag handlar det mest om att beskriva verkligheten med fokus på olika typer av problem. Istället ska vi beskriva verkligheten och vår önskade framtid med fokus på att skapa ett bra samhälle och då måste vi ha bilder, visioner, tankar om hur ett gott samhälle ser ut och fungerar. När konstnärerna börjat kommer samhället efter.

Vi vill alltså påverka konstnärer så att de i sin normala verksamhet allt mer börjar intressera sig för att beskriva det goda samhället, det goda livet. Hur ser det ut? Hur fungerar det? Vad är konstvärldens roll? Vilka val har vi? Vad är viktigt?

Vi vill pröva en metod för att sätta igång denna förändringsprocess. Allt som händer kring detta ingår i processverket, både det som är avsett att ingå och även de förändringar som förhoppningsvis kommer att ske. Kan ett litet konstprojekt verkligen få så stor inverkan på samhället? Jag hoppas det, vi får se.

Ett resultat är att olika typer av konstnärer kommer att skapa färre dystopier och fler utopier. De utopier som är realistiska kommer att påverka samhällsutvecklingen.

Ett resultat är att vi skapar en förståelse för hur konstnärliga verk kan fås att påverka individer och utveckling. Att bara se processen är alltså en del av verket. En liten tuva kan få stor påverkan.

Verken som skapas kommer att finnas inom alla genrer. Det är bilder, berättelser, iscensättningar, musik och mycket mer. Vissa konstnärer kommer att vilja synas inom projektet medan andra inte ens kommer förstå att de är påverkade.

Vi sätter igång en process och studerar hur den utvecklas.

Har vi tur kommer siten som beskriver och är embryot till utvecklingen att utvecklas så att den blir välbesökt, kommunicerande och engagerande. Den kan i sig påverka attityder och i förlängningen agerande.

Dessutom kommer samhällsdebatten att utvecklas och styras mot det goda samhället istället för att, som nu, kivas om olika problemlösningar och problembeskrivningar.

Att konstnärer beskriver en positiv realistisk framtidsvision som övriga samhället ansluter till torde vara något nytt.

Innehåll, tema ämne

 

Inom scenkonsten, litteraturen och kanske även bildkonsten så är det funktionellt med konflikter och problemfokus. Det ger ofta bra konst.

Men jag anser att det är viktigare att fokusera på det man vill uppnå. På vägen är man i och för sig tvungen att lösa en hel del problem, men fokus ska ligga på det man vill uppnå. Vi behöver visioner. Först när vi har tankar och bilder av ett bra samhälle så kan vi skapa ett bra samhälle.

Det innebär att både konstnärsamhället och övriga samhället borde arbeta med att beskriva ”Det goda samhället”. En realistisk utopi. Där ska vi ha vårat fokus när vi arbetar.

Under några år har jag undersökt detta. Jag har skapat scenkonst, musik, debatt och påverkan Jag har kommit fram till att det är svårt, men möjligt att få intresse för att arbeta med en positiv framtidsvision.

Andra har försökt men misslyckats, det har blivit tråkigt, pekpinnar, plakatteater och besserwissers. Därför vill jag arbeta på ett nytt och inte prövat sätt. Även om effekten uteblir så är processen intressant.

Det krävs mycket för att det ska kännas fräscht. Det krävs kunskap, initiativkraft, kreativitet, nytänkande och förståelse. Alla behöver inte se den övergripande strategiska strukturen, men alla måste fås att glatt och positivt inordna sig i kampen för ett gott samhälle. Det är idén och strategin. Var och ens enskilda verk är det som inom militären och företagsekonomin skulle kallas taktiken. Processen är något att studera och begrunda.

Är detta verkligen konstnärernas ansvar? Man kan argumentera för att det är politiker och filosofer som ska göra detta, men det tror inte jag, de har andra drivkrafter. Konstnärerna kan arbeta fritt och följa sin passion. Konstnärerna myllar jorden för samhällsutvecklingen. Det är konstvärlden som öppnar synvinklar och påverkar attityder. Bra konst förflyttar berg, direkt och indirekt, medvetet och omedvetet.

Konst kan spegla samhället, men också påverka samhället. I detta projekt vill vi påverka och det gör vi med riktigt bra verk. För att några verk ska bli riktigt bra så krävs det nog många verk. Speciellt om vi vill skapa nya visioner. Det kommer förhoppningsvis att skapas helt nya och spännande framtidsvisioner.

Hur ska detta genomföras? Det får du läsa om under ”metoder”

Metoder, processer eller tillvägagångssätt

 

Detta verk är nog processkonst eller kanske konceptkonst. Men dessutom kommer många konstnärer att skapa många olika verk och även dessa verk är en del av processverket. En del av dessa verk kommer man att kunna nå via siten, en del kommer att dyka upp där man minst anar det. Kopplingen behöver inte synas eller märkas, det kanske bara är en liten attitydförändring som har givit resultat. Attitydförändring som emanerar från detta projekt.

Vi skapar ett embryo bestående av en idé och sajten .

Idén (att beskriva det goda samhället) framgår ovan. Sajten beskriver jag nu.

Någon gång i framtiden får en konstnär (K) lust att hjälpa oss som lever nu. Hen vill hjälpa oss att förbättra vårt samhälle. Det öppnas en möjlighet för K att nå oss. K beskriver det goda samhället som K lever i, hen gör det via en hemsida. K märker att få orkar läsa, så K ber oss i nutiden att ställa frågor m m. K besvarar frågorna och dialogen om det goda samhället är igång. Frågor och svar publiceras på hemsidan, frågorna och svaren blir så småningom allt mer spännande och initierar konstnärlig verksamhet och attitydförändringar. Allt fler visioner tar form. 

Hemsidan (embryot) är en lucka in i framtiden. I ”luckan” finns beskrivningar av hur alla viktiga frågor hanteras i det goda samhället. Vi kan titta in genom luckan, vi kan kommunicera in i luckan och vi kan kasta in olika visioner och idéer genom luckan. Vad händer? Vi får se

För att få igång processen kommer vi att erbjuda ett antal konstnärer att kommunicera med framtiden. Konstnärerna kommer att erbjudas en viss ekonomisk ersättning för detta. Det är nödvändigt för att komma igång.

Detta är ett helt nytt sätt att skapa och initiera  fruktfulla realistiska spännande utopier. Det kommer att inspirera.

På detta sätt slipper vi andra metoders nackdelar. Tillexempel så sprider sociala medier skvaller och desinformation, streamingtjänster blir ofta osociala och sektbildande, traditionella medier är ofta ett tjatande gnabbande. Vår metod blir till en kommunikativ lucka in i framtiden och dokumenterar processer. Siten inspirerar varaktigt. Hemsidan påverkar definitivt de konstnärer som deltagit och har möjlighet att utvecklas till något nytt och okänt, hemsidan är bara embryot.

Siten som är embryot i verket: https://musikochteater.wixsite.com/utopi   

Metoden att låta en hemsida initiera oväntade konstyttringar i olika genrer är ett nytt sätt att arbeta och kan få efterföljare.

Samverkan mellan olika områden

 

Vi har börjat med att på en sajt beskriva hur det goda samhället kan se ut. Här har jag använt mina tidigare erfarenheter inom olika konstområden, men kanske framförallt min med åren införskaffade livskunskap. Kunskapsområden som filosofi, religion, företagsekonomi, sociologi, psykologi, nationalekonomi, politik m m har varit inspirationskällor. Det har utmynnat i en ganska torr och diger textsamling. Det behövs fler flygande visioner och det krävs fler som tänker och kreerar. En vision kan inte bara bygga på kunskap, livet är så mycket mer. Allt det som vi inte vet och förstår kan komma ur intuition och kreativitet, konstnärers expertområde.

Vilka konstområden ska involveras? Troligen är det viktigare vad konstnären har för personlighet än inom vilken genre hen jobbar i.

När det kommer till att uttrycka, visualisera verken så hoppas jag på en bred uppslutning från olika områden, scenkonst, bildkonst, musik, litteratur m m.

Alla kan vara med. De bästa verken kommer att lysa. I detta skede kommer vi att vända oss till scenkonstnärer, bildkonstnärer och kanske författare. Deras agerande styrs åt rätt håll och verken får tala.

Även icke konstnärer kan delta med sina perspektiv, det kommer att ske i ett senare skede då beslutsfattare och allmänhet kommer att involveras.

Allt dokumenteras och hålls tillgängligt via sajten och dess döttrar.

När de olika verken börjar komma så initieras samarbeten som annars inte skulle blivit av. Framförallt mellan kulturarbetare- konstnärer- politiker-påverkansgrupper-forskare.

Vi har mest arbetat med scenkonst. Ofta i samarbete med bildkonstnärer. Vi driver dessutom ett processverk med inriktning skog och ett med inriktning miljö.

 

 

Sajten som den ser ut idag https://musikochteater.wixsite.com/utopi

Svar från Kulturbryggan

Den 6 oktober 2020

Kulturbryggan har beslutat att avvisa ansökan

Bedömning

Projektet har inte Kulturbryggan som enda tilltänkte nationella offentliga bidragsgivare eftersom projektet söker 198 000 kr från Konstnärsnämnden

Tillbaka

När man söker stöd från Kulturbrygga så ska man ha en dialog med dem. Så här såg den ut. 

E-post konversation:

Här hittar du sakkunskapsområdena.

 

Erik Hall

Handläggare, Kulturbryggan

Konstnärsnämnden | The Swedish Arts Grants Committee

Maria skolgata 83

SE-118 53 Stockholm

E-post: erik.hall@konstnarsnamnden.se

Mobil: +46(0)8 506 550 63

 

Från: Erik Winqvist <erik@winkir.se>
Skickat: den 25 augusti 2020 16:02
Till: Kulturbryggan <kulturbryggan@konstnarsnamnden.se>
Ämne: Sv: Det goda samhället dialogstart

 

Vilket ”sakkunskap” är lämpligt? Vad är transmedia?

 

Mvh

Erik

 

Från: Kulturbryggan <kulturbryggan@konstnarsnamnden.se>
Skickat: den 25 augusti 2020 14:24
Till: Erik Winqvist <erik@winkir.se>
Ämne: Sv: Det goda samhället dialogstart

 

Hej igen Erik,

 

Det ser något bättre ut. Det går att följa med i hur du tänker dig projektet.

 

Fortsätt att hålla frågeställningarna jag länkade till inledningsvis i bakhuvudet – på så vis är det lättare att argumentera för projektet.

 

Allt gott och lycka till med din ansökan.

 

Erik Hall

Handläggare, Kulturbryggan

Konstnärsnämnden | The Swedish Arts Grants Committee

Maria skolgata 83

SE-118 53 Stockholm

E-post: erik.hall@konstnarsnamnden.se

Mobil: +46(0)8 506 550 63

 

Från: Erik Winqvist <erik@winkir.se>
Skickat: den 24 augusti 2020 16:16
Till: Kulturbryggan <kulturbryggan@konstnarsnamnden.se>
Ämne: Sv: Det goda samhället dialogstart

 

Hej

Nu har jag skrivit om det igen. Jag har beaktat dina kommentarer och hoppas att det blivit bättre.

Jag får erkänna att det är svårt att konkretisera och förtydliga. I detta stadium av processen så finns en vilja i mig att inte ta beslut, genom att hålla allt öppet så tar jag in mer och då tror jag att det blir bättre. MEN då kan ju ingen annan förstå vad jag menar och då kan jag inte få nödvändigt stöd.. Jag förstår det. Så här är ett försök. Tack för hjälpen.

Mvh

Erik

 

Från: Kulturbryggan <kulturbryggan@konstnarsnamnden.se>
Skickat: den 24 augusti 2020 10:05
Till: Erik Winqvist <erik@winkir.se>
Ämne: Sv: Det goda samhället dialogstart

 

Hej igen,

 

Jag är ledsen Erik, men det är fortsatt svårt att hänga med i hur projektet ska fungera eller vad det har som mål.

 

Jag förstår att du argumenterar för att hela processen är verket, men utan att förklara delarna kommer helheten att bli för diffus.

 

Till exempel har jag svårt att se hur sajten kommer att generera olika nya verk? Vad betyder ”bilder”? Kommer verken vara på hemsidan, eller menar du att arbetet med hemsidan kommer att generera nya konstverk?

 

Ett annat exempel från beskrivningen är huruvida det rör sig om ett aktivistiskt projekt snarare än ett projekt som vill undersöka konstens gränser och format. Skrivningar som ”inordna sig i kampen för ett gott samhälle” och ”beslutsfattare och allmänhet kommer att involveras” gör att jag tolkar projektet mer som ett initiativ som vill skapa samhällsförändring och påverkansarbete? Alltså, på ett sätt att likställa med att använda konsten för ett överordnat syfte. Det rimmar i så fall inte helt med projektbidragets syfte.

 

Ytterligare ett exempel är motiveringen till att skapa en helt ny sajt, särskilt i ljuset av när du skriver att ”krävs nya grepp, nya sätt att använda tillgängliga kommunikations- och dokumentationskanaler”. Varför behövs det en hemsida om tanken är att använda befintliga kanaler på ett nytt sätt?

 

Att nämna tidigare projekt gör det inte mer begripligt tyvärr, så de bör tas bort.

 

Allt gott och ha en fortsatt fin vecka.

 

Erik Hall

Handläggare, Kulturbryggan

Konstnärsnämnden | The Swedish Arts Grants Committee

Maria skolgata 83

SE-118 53 Stockholm

E-post: erik.hall@konstnarsnamnden.se

Mobil: +46(0)8 506 550 63

 

Från: Erik Winqvist <erik@winkir.se>
Skickat: den 21 augusti 2020 09:40
Till: Kulturbryggan <kulturbryggan@konstnarsnamnden.se>
Ämne: Sv: Det goda samhället dialogstart

 

Här är bilagan

 

Mvh

Erik

 

Från: Kulturbryggan <kulturbryggan@konstnarsnamnden.se>
Skickat: den 20 augusti 2020 15:16
Till: Erik Winqvist <erik@winkir.se>
Ämne: Sv: Det goda samhället dialogstart

 

Hej Erik,

 

Det finns tyvärr inget bifogat?

 

Erik Hall

Handläggare, Kulturbryggan

Konstnärsnämnden | The Swedish Arts Grants Committee

Maria skolgata 83

SE-118 53 Stockholm

E-post: erik.hall@konstnarsnamnden.se

Mobil: +46(0)8 506 550 63

 

Från: Erik Winqvist <erik@winkir.se>
Skickat: den 20 augusti 2020 11:53
Till: Kulturbryggan <kulturbryggan@konstnarsnamnden.se>
Ämne: Sv: Det goda samhället dialogstart

 

Hej

 

Nu har jag skrivit om alltihop och jag hoppas att det ska vara lättare att förstå. Är det det?

 

Någonstans i mitt bakhuvud säger det att det inte ska vara identifierbart. Jag har skrivit lite om vad jag redan gjort kring detta ämne. Ska jag ta bort det?

 

MVH

Erik Winqvist

0708 77 66 67

 

Från: Kulturbryggan <kulturbryggan@konstnarsnamnden.se>
Skickat: den 19 augusti 2020 15:06
Till: Erik Winqvist <erik@winkir.se>
Ämne: Sv: Det goda samhället dialogstart

 

Hej igen Erik,

 

Som sagt, jag har svårt att se vad som ska komma ut av det? Ska konst skapas ur det som ackumuleras på hemsidan? Du skriver ”ge bränsle till skapandet”, om hemsidan är metoden vad är då det förväntade resultatet?

 

Erik Hall

Handläggare, Kulturbryggan

Konstnärsnämnden | The Swedish Arts Grants Committee

Maria skolgata 83

SE-118 53 Stockholm

E-post: erik.hall@konstnarsnamnden.se

Mobil: +46(0)8 506 550 63

 

Från: Erik Winqvist <erik@winkir.se>
Skickat: den 19 augusti 2020 10:48
Till: Kulturbryggan <kulturbryggan@konstnarsnamnden.se>
Ämne: Sv: Det goda samhället dialogstart

 

Tack för ditt svar.

Jag sparade just ett utkast på ansökningsblankett. Det blev fel några gånger så kanske har du läst något tidigare utkast.

 

Jag har tittat på villkoren och annorlunda är mitt projekt, mycket annorlunda och jag tycker att det stämmer med villkoren till 100%.. Men jag vet ju inte om det framgår av ansökan?

 

Först och främst är själva frågeställningen annorlunda. Det gäller att skapa en realistisk utopisk vision. Idag fokuserar vi på problem. Vi behöver en positiv vision om vilket samhälle vi vill skapa.

De kulturarbetare som jobbat åt detta håll blir tråkiga och ytliga, det ska inte vi bli och då krävs det något nytt och det är det nya jag prövar fram. Vi behöver en metod att göra spännande konst som beskriver visionen. Just nu tror jag (efter några ås prövande) att metoden med en beskrivande, ständigt förnyad och involverande hemsida kan ge bränsle för skapandet. För att det ska fungera behövs mänga fler involverade kulturarbetare och för att få det krävs resurser.

Tycker du att detta låter bra? Framgår det av mitt utkast till ansökan?

 

Mvh

Erik Winqvist

 

Från: Kulturbryggan <kulturbryggan@konstnarsnamnden.se>
Skickat: den 19 augusti 2020 09:48
Till: Erik Winqvist <erik@winkir.se>
Ämne: Sv: Det goda samhället dialogstart

 

Hej Erik,

 

Tack för att du hör av dig till Kulturbryggan.

 

Eftersom Kulturbryggans projektbidrag ska fördelas till projekt som har som syfte att skapa konst och kultur på ett nytt sätt med ett nytt innehåll, bör det tydligt framgå på vilka sätt projektets format är tänkt att bli något väsentligt annorlunda.

 

Detta med väsentligt annorlunda kan du se är helt centralt genom att läsa igenom de frågor som bedömare och ledamöter ställer till ansökningar. Utmaningen ligger alltså i att förklara varför projektet är det.

 

Jag kan inte se vad projektet går ut på, alltså dess slutresultat? Är det hemsidan? I korthet, vad är det du vill söka pengar för, det är lite spretigt beskrivet nu?

 

Allt gott och ha en fortsatt fin vecka!

 

Erik Hall

Handläggare, Kulturbryggan

Konstnärsnämnden | The Swedish Arts Grants Committee

Maria skolgata 83

SE-118 53 Stockholm

E-post: erik.hall@konstnarsnamnden.se

Mobil: +46(0)8 506 550 63

 

Från: Erik Winqvist <erik@winkir.se>
Skickat: den 18 augusti 2020 10:48
Till: Kulturbryggan <kulturbryggan@konstnarsnamnden.se>
Ämne: Det goda samhället dialogstart

 

Hej

 

Sedan många år har jag jobbat med olika sätt att beskriva ”det goda samhället”. Hur samhället kan se t i framtiden. Det är ingen fratidsdystopi utan en realistisk framtidsutopi. Jag har använt olika sätt att kommunicera från scen. Manus, låtar, m m. Nu vill jag vara mer pang på rödbetan, men finner att det lätt blir tråkigt och mästrande. Så, jag söker nya vägar.

 

Jag tror att det blir för lite gjort om vi bara hittar problem, då fokuserar vi på problemen. För att få till en riktig framtidsvision så måste vi inkludera nästan alla, ”Detta samhälle vill vi ha”, det är en realistisk framtidsvision. Något att sikta mot.

 

Nu går jag vidare och jobbar på flera parallella sätt, men samma idé. Hur ser det goda samhället ut?

 

Just nu jobbar jag med en hemsida där jag beskriver det goda samhället. https://musikochteater.wixsite.com/utopi  . Jag försöker inkludera andra konstnärer i projektet och tänker mig att få till något riktigt bra.

 

Jag vill bara undantagsvis använda prat/hat/skvaller sidor (Facebook, Youtube, Tik Tok m.fl.) Seriositeteten och fakta basen är viktig. Vi ska bygga vår vision på fakta och kunskap, på klokhet och visdom. Och så småningom ska det bli massor av blommande konstverk i alla genrer.

 

Jag anser att vi konstnärer ska driva på utvecklingen mot ett hållbart och bra samhälle. ”Det goda samhället”. Våra visioner är grogrund för allas gemensamma arbete.

 

Med stöd från Kulturbryggan tror jag att det blir lättare att genomföra detta spännande konstprojekt.

 

 

Erik Winqvist

0708 77 66 67

Svensk Musik och Teater AB

www.musikochteater.se

https://musikochteater.wixsite.com/utopi     (arbetssida för det goda samhället)

 

Liknande projekt som jag genomfört

www.miljotrappan.se

www.skogochsaxofon.se

Och de sista årens scenframträdande, de syns på www.musikochteater.se

Tillbaka   

bottom of page