top of page

Kommer att skickas till Tankesmedjor

Ämne En fråga

Hej

Skriver till er eftersom jag arbetar med ett projekt som jag tror att ni är intresserade av.

 

Min erfarenhet säger mig att om man vill skapa något bra så ska man ha en aning om vad detta bra är för något. Samhällsdebatten inklusive kultur skapare har en tendens att sugas mot problem. Ofta är dessa problem reella och måste lösas.

 

Men det är lätt att fångas av problemen och glömma bort vad det är som vi vill skapa. Jag brukar därför påstå att man ska fokusera på målet och hantera de problem som uppkommer. Det är svårt, men möjligt att hålla fokus på målet/målbilden/visionen. Vart vill vi?

 

Därför har jag skapat DET GODA SAMHÄLLLET. Ett konstprojekt som syftar till att beskriva ett framtida realistiskt bra samhälle. Det blir en realistisk utopi eller vision. Jag gör detta i formen av processkonst, vilket innebär att jag skapar ett embryo och låter det utvecklas och allt som händer ingår i konstverket.

 

Resultatet blir en beskrivning av ett samhälle som vi vill ha, något att arbeta för. Metoden gör att vi får en mångfacetterad bild där dogmer och tankespöken får litet inflytande. Det blir många blommor och fladdrande fjärilar. Beskrivningar av det goda samhället och det goda livet.

Jag anser att konsten/kulturen har stort inflytande inom alla samhällssektorer.

 

Jag tror också att konstnärer ofta arbetar kreativt och ser samhället ur annorlunda synvinklar. Jag tror att konstnärer kan tillföra mycket när det gäller att skapa en bra bild av ett gott samhälle. Jag tror att konstnärer som verkar från saklig grund skapar spännande verk som påverkar.

Innan jag kommer in på vad ni kan göra för att bli en del av verket så tycker jag att ni ska titta på sajten som är en början på att beskriva det goda samhället (det är en mycket initial hemsida som förhoppningsvis inspirerar till tankar). Så småningom kommer allt fler visioner att bli nåbara från denna sajt och ….. ja det får vi se, det är ett processverk.
Ni kan också titta på ansökningarna som gått till Kulturrådet och Konstnärsnämnden, det är en beskrivning av projektet på ett språk som de gillar. Ansökningarna=projektbeskrivning hittar du om du klickar på ”processen” längst ner på sajten. https://musikochteater.wixsite.com/utopi  

 

 

Har du nu förstått vad det handlar om? Om inte, ring mig så kanske jag kan förklara, mitt telefonnummer är 0708 77 66 67.

 

Hur blir ni en del av verket/projektet?
Eftersom det är ett ”processverk” så kan jag inte bestämma det. Er reaktion och det ni initierar eller kommenterar är viktig. Förhoppningsvis kommer verket att expanderas under en lång tid. Jag tror att det kommer påverka samhällsutvecklingen, men hur mycket det påverkar samhällsutvecklingen kommer ingen att veta.

 

Jag skulle uppskatta om ni redan nu vill delta,  hjälpa till med projektet. Det gör ni genom att skicka en fråga till det framtida goda samhället (info@winkir.se). Ni kommer att få svar från framtiden.

 

Om ni inte har något att fråga om så skicka en kommentar eller påstående. Era visioner är viktiga.

 

Ni kan också hjälpa till genom att finansiera konstnärers arbete (inte ens konstnärer gillar att jobba gratis). Kontakta i så fall mig så kan vi diskutera hur det ska gå till.

Har du andra kommentarer så hör av dig.

 

Med vänlig hälsning

Erik Winqvist
Svensk Musik och Teater AB
www.musikochteater.se
0708 77 66 67,  erik@winkir.se

Projektets site: https://musikochteater.wixsite.com/utopi

Tillbaka

bottom of page