top of page
Omslag utan text LEMP.tif
1.GUBBE.jpeg
Topplogga Festalius.png

Varför?

Det har gjorts många framtidsvisioner, de är nästan alltid dystopier.

 

Visioner och målbilder har en tendens att bli självuppfyllande därför är det viktigt att det finns positiva framtidsvisioner, realistiska positiva utopier.

Festalius beskriver en bra framtid, så som vi kanske vill ha framtiden.

En positiv framtidsvision blir nog självuppfyllande. Den går automatiskt in i vårt undermedvetna och ger oss en riktning. 

 

Vi behöver många olika positiva framtidsvisioner. Festalius är ett samhälle i framtiden där allt är bra. 

Vi tror att kulturlivet är en motor i samhället. Konstnärer och kulturlivet påverkar vår framtid.

Vad ?

Vi vill skapa beskrivningar av det som vi kallar DET GODA SAMHÄLLET. Det är en av konstnärernas uppgift att stimulera samhällsutveckling. Festalius är Erik Winqvist stora utopi. Andra konstnärer kan publicera sina utopier på www.braframtid.se.

Varje konstnär får arbeta fritt i den struktur som detta processverk ger. I dialogen skapas nya visioner och verk.

Konstnärerna initieras, inspireras till att inleda en dialog med framtiden.

Även om konstnärerna går i bräschen för skapandet av en bra framtid så kan alla som vill vara med bli en del av verket. Du som är politiker, ofentlig tjänsteman, journalist, opinionsbildare eller privatperson är välkommen att bidra.

 

Processen är ett av verken.

Frågor

Det har kommit frågor om Festaliusprojektet är ett sätt att skapa en ny ideologi om det är ett nytt parti som föds, en ny ”ism”, kanske populistiskt?

Svaret är tydligt och absolut. Nej, det är det inte.

 

Festsalius är framförallt ett konstprojekt. Det ska stimulera till att skapa realistiska utopiska visioner. Det ska inte finnas rätt och fel. Det ska inte finnas några ismer. Det ska inte finnas några färdiga lösningar att debattera. Däremot finns det massor av kul visioner och idéer som man kan reflektera över.

 

Det är inte meningen att man ska förstå allt som står, det får inte vara begränsande, tvärtom låt tanken flyga.

 

Så nej Festalius är ingen ideologi eller färdig lösning, det är ett kul konstprojekt.  

Vem driver detta?

Projektet produceras av Svensk Musik och Teater AB, Erik Winqvist.

www.musikochteater.se 

Förutsättningar till den som vill göra en vision/utopi i projektet.

Ett dokument med lite riktlinjer ligger här klicka 

Tänk annorlunda.png
bottom of page