Riktning


Att ha en riktning är faktiskt viktigare än att ha mål.

Riktningen för dig framåt och du slipper abstinensen som ofta infaller när du nått ett mål.

 

Om du inte hittar några bra riktningar så leta och beskriv alternativa riktningar, ganska brett, de smalnar av så småningom, av sig själv.

 

Det viktiga är att du skaffar dig riktningar som du verkligen vill röra dig mot.

Studera din ”riktning”, dagdröm gärna om den och konkretisera den gärna genom att måla den.

Pröva din riktning genom att ta ett litet steg i rätt riktning och se vad som händer.

Mål


Mål är motiverande för åtta av tio personer.

Mål bör formuleras av dig själv, då är det säkert att du verkligen vill nå dem, då förstår du dem.

Mål formulerade av andra kan vara till hjälp, men det är de mål som du själv formulerar som fungerar.

 

När du formulerar dina mål så gör dem helst mätbara så att du vet om du är på väg att nå ditt mål. Gör dem realistiska så att du når åtta av tio mål.
 

Komplicera inte detta med att formulera egna mål, oftast fungerar det att intuitivt skriva ner dem.
Blunda några sekunder – skriv ner dina mål snabbt och intuitivt – läs det du skrivit – reflektera över om du verkligen vill nå dem. Utveckla/förfina dem. Så enkelt brukar det vara.

 

Målbild


För många är en målbild verkligare än smart satta mål.

Målbilden kan du gärna rita och drömma om, men gör den inte för högtflygande.

Skapa din målbild så att du mår bra av den.

En målbild kan ofta ge dig en tydlig riktning.

Målbilden kan innehålla mycket och gärna nonfigurativt.

Rita, dröm, måla, konkretisera din målbild. Bejaka intuitionen när du gör din målbild. Låt det vara en eller flera bilder med mycket innehåll. Målbilden ger dig en riktning.

Fokusera på mål och hantera dina hinder
 

Vår natur är sådan att vi ofta fokuserar på olika hinder och problem, då växer hindrerna och tar makten över oss.

Lösningen är att inte fokusera på hinder, utan att du aktivt styr ditt fokus mot ett mål. Då blir hindrerna mindre och vi klarar av att hantera dem, så länge som du har fokus på ditt mål. Träna!

Riktning


Att ha en riktning är viktigare än att ha mål. Riktningen för dig framåt och du slipper abstinensen som ofta infaller när du nått ett mål. Riktningar smalnar av så småningom. Det viktiga är att du skaffar dig riktningar. Målbilden hjälper dig att hitta din riktning.

Boka: Telefon 0708 77 66 67 info@winkir.se  

www.erikwi.se

Teckningar Ella Bäckman

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now