Föreläsningar, utbildning m m.

 

Om du vill anlita Erik Winqvist som föreläsare så går det bra. Med ålderns rätt (född 1953) så väljer han nu sina framträdanden. Ämnena han föreläser om handlar om hur medarbetare och chefer ska bli effektiva och trivas. Sopransaxofonen och hållbarhet är alltid med på scen. Under vissa förutsättningar talar han även om neuropsykiatriska förhållningsätt.

 

Du kan läsa om hans infallsvinklar genom att klicka dig runt på hemsidorna. Alla hemsidorna uppdateras inte längre men principerna och innehållet gäller fortfarande och kommer nog att göra det under mycket lång tid. Det hela bygger nämligen på kunskap och erfarenhet, inte på tyckande eller tillfälliga vindars riktning och innehåll.

Bästa sättet att kontakta är att ringa 0708 77 66 67.

 

 

Du kan klicka mellan hemsidorna för att se budskapen:

Många ord om självklara saker klicka  
Effektivitet, medarbetarskap, chefskap, lycka och glädje, hantering av svåra situationer m m.:

 

Miljö, klimat, hållbarhet: www.miljotrappan.se och www.miljjohubb.se

 

Biologisk mångfald: www.skogstrappan.se och www.skogshubb.se och www.skogochsaxofon.se

 

En hubb för positiva framtidsvisioner, en utopihubb www.braframtid.se

En utopi www.festalius.se

Erik Winqvist på scen. Svensk Musik och Teater AB  www.musikochteater.se

En hubb om vad Svensk Musik och Teater gör  klicka

FRAMGÅNG I FRAMTIDEN

 

För både medarbetare och chefer.

Låt mig komma och berätta om framgångsfaktorer. 

ella_sid7 klipp 2 .png
ella_sid7 klipp 2 .png
ella_sid7 klipp 2 .png

Erik Winqvist

Föredragshållare, talare, workshop

 

Impulser till organisationen

Motiverade och kunniga medarbetare

Effektivare arbete och bättre beslut

Det ska bli bra! Hur?


I min verktygslåda har jag de verktyg som jag behöver för att bygga en bra framtid.

 

Vilka verktyg ska jag använda? Hur ska jag använda dem?

Alla svar får du inte av mig, men några viktiga svar får du.

Erik_Winqvist._Foto_Anton_Bäckman_(2).JP

Bra verktyg att ha med sig in i framtiden.
 

En snickare behöver en skruvdagare, en murare behöver murslev, datateknikern har sina verktyg.

Medarbetaren behöver uppträda och agera på ett bra sätt, klokt och effektivt. Här är några av de verktyg som behövs för att agera klokt och effektivt.

Här läsa mer om verktygen klicka   

Vertygslåda_med_text.png

Hantera verktygslådan 
 

Om att använda rätt verktyg vid rätt tillfälle,  klicka här   

Resultatet blir att medarbetarna förfinar sin förmåga att använda de verktyg som är bra att ha med sig när ni skapar ett bra företag och ett bra liv.

 

Vad vet vi om framtiden?

Egentligen vet vi bara två saker om framtiden.

För det första kommer framtiden inte bli så som vi gissar att den ska bli och för det andra så påverkar vi hur framtiden blir. 

Hur mycket du kan påverka, det vet vi inte, men att du påverkar det vet vi.

Du har som medarbetare och chef ett ansvar för hur du påverkar.

Dina handlingar har betydelse.

Eftersom så mycket är osäkert så kan det vara klokt att vara väl förberedd med en bra verktygslåda.

Vad ska du ha i din verktygslåda? Vilka verktyg ska du ge till dina medarbetare?

Människor är olika. Vi behöver olika sorters stöd. Vi använder våra verktyg på olika sätt.

Boka ett föredrag med Erik Winqvist och låt honom prata om några bra verktyg att ha med sig in i framtiden.

Föredraget syftar till att vidga vyerna och stimulera organisationen till utveckling.

”Efter mina föredrag ska arbetet fungera bättre och utvecklas åt rätt håll, varje medarbetare ska inse att hen är viktig och att hen kan påverka organisationens framtid. Genom att ha en bra verktygslåda kan medarbetaren ta sitt ansvar”

Ett av verktygen är rörelse.

Någon sa:
- Är rörelse verkligen så viktigt?


Någon annan sa:
- Rörelse är det inte bara ett annat ord för omorganisation och förstörande förändringar?

Jag brukar svara att rörelse är nödvändigt för att vi och organisationen inte ska stelna och att rörelse ger möjlighet till stegvisa förändringar som nästan alltid innebär något bra.

Varje litet steg kan utvärderas och man kommer snabbt fram till målet.

Det är inte farlig. Rörelse är ofarligt, hanterbart och leder oss mot en bra organisation och ett bra samhälle.

Då sa någon:

- Är det inte bara ännu en ny tanke som låter bra och sedan är allt som vanligt?

Då svarade jag:
- Fördelen med rörelse är att det är ofarligt och bejakar utveckling, därför fungerar det som smörjolja i en organisation.

Dessutom är det statushöjande, hedervärt och särskiljer de som lyckas.
- Det är smart att tala om rörelse och det är sant.

ella_sid7 klipp 2 .png
ella_sid7 klipp 2 .png
ella_sid7 klipp 2 .png
ella_sid7 klipp 2 .png
ella_sid7 klipp 2 .png

Stockholms läns bästa skolkommun har två år i rad blivit Nykvarn. Skolpersonalen i Nykvarn har i samband med sina konferenser lyssnat på Erik Winqvists föredrag.

”Att resultatet blivit så bra beror nog mest på att chefer och medarbetare gjort ett bra jobb” säger Erik Winqvist.

 

Andra föredrag 

"Festalius, det goda samhället"
"Mina bästa sidor är ordblinda", "Miljötrappan", "Effektiv och glad på jobbet", "Musikresan", "Passionsfinnaren" 
klicka här    

Vad några kunder sagt  

Evidensbaserat klicka här  

Böcker  klicka här   

Tack_alla_kulturhjältar_2.tif
Tack_alla_kulturhjältar_2.tif

Prenumerera på informationsbrev klicka  

Tack_alla_kulturhjältar_2.tif