top of page

Det fungerar.

Ytterligare bevis på att Artister Mot Miljöns metoder fungerar.

Dagsaktuella segrar

 • Myndigheterna har i många år arbetat för att blöta ner torrlagda marker. Endast femtio hektar blev förstört förra året. En yta stor som halva Kungsholmen.
  Svenskt skogsbruk klarar av att hantera miljömopparna.

   

 • Koldioxidhalten i luften fortsätter att öka. Välfärd och rikedom. Bra för våra kunder.
  Koldioxidhalten i luften är det bästa nyckeltalet för en väl fungerande oljeindustri.

   

 • Bara tre procent av skogsmarken har inte kalhuggits. Toppen för våra kunder.
   

 • Polymerer allt nödvändigare. Nu gäller det att få upp volymerna.
  Kol som lagras i plast är det mest hållbara, förstörs aldrig.

   

 • Människor älskar fortfarande tunga bilar.
   

 • Bästa affärsidéen! Allt mer kärnavfall att lagra. Vilken trygghet. Hundra tusen års hållbarhet!. Snacka om långsiktiga affärer.
   

 • Fantastiska mål för omställning och bevarande.
  De av våra kunder som är stora konsultbolag jublar.

   

 • All torsk och strömming utnyttjas.
   

 • Prospektering och utvinning av  olja har aldrig varit så lönsamt.
   

 • Rättvis omställning.
  Den som varit klok och förutseende och därför satsat på kol och olja har blivit rik.


 Fler exempel här
 

bottom of page