top of page

Vi måste ha olja och gas för att stoppa koldioxidutsläppen!

Kol, olja och gas ger oss välstånd.

Oljan bevarar freden

Olja, kol och gas stimulerar handelsutbytet. Det ger fred.

Läs mer om olja och fred.

Skiss till kampanjen "Oljan smörjer skönt under koldammsfilten"

Här kan du följa hur denna kampanj växer fram.

Just nu finns ett uppdrag, en text och en skiss till bild.

Uppdragsgivaren vill att vi får folk att förstå att fossilbränslen är bäst.

Uppdragsgivaren betalar bra.

Koldammsfilten.jpg

Oljan smörjer skönt under koldammsfilten

Bildskiss: Ella Bäckman

Text: Erik Winqvist

Se även kampanjen Säkra energin!

bottom of page