Hur vi arbetar

Du bestämmer budskapet, vi filar på ditt budskap och sedan börjar vi jobba!

Du kan välja vilken målgrupp som helst så länge de är makthavare. Det är genom att påverka makthavare som vi kan göra nytta för dig.

Rekommenderade målgrupper:

Politiker

Offentliganställda tjänstemän

Debattörer i alla olika typer av medier

 

Möjliga men inte rekommenderade målgrupper

Allmänna opinionen och väljare

Industrin

Fattiga

 

Om du betalar bra så lovar vi effekt. Be om offert.

Våra specialområden

Klicka

Vlogg 5 bild.png