top of page

Ordning i skogen! Bäst för samhället

02_Talgoxar.png

Vi lyckades i Sverige!

Genom idogt och intensivt arbete har vi lyckats med att få svenska regeringen att motarbeta den EU-lag som vill begränsa handeln.

Vi var bara fem hjältemodiga länder som vågade stå upp mot EU-maffian som vill stoppa handeln med kött, kaffe och choklad. Lagen är orättvis eftersom den vill förbjuda kaffe som är billigt och av högsta kvalitet, bara för att man sågat ner några träd och skapat åkermark.

 

Kyrkan är hjältar!

Tack vare lika kompetent och innerligt arbete från oss lobbyister så fortsätter kyrkan med att kalhugga sina sista levande marker. Det är viktigt eftersom kyrkan är en av landets största skogsägare. Miljömupparna tror att en fattig kyrka gör mest nytta. Vi vet att trakthyggesbruket ger kyrkan pengar.

 

I just detta uppdrag använder vi nästan bara det som använts under de senaste åttio åren.

Det har visat sig att det stämmer perfekt med vår värdgrund.

Värdegrunden

 

Äganderätten skyddar skogen

Ägaren är stolt över hur han sköter sin skog. Självklart avstår ägaren från sina pengar för att bevara den biologiska mångfalden.

Från oseriösa romantiker kommer idéer om att deras barndomsskog skulle vara den bästa.

De förstår inte att skog är på riktigt. Vår överlevnad bygger på att vi brukar skogen och det ska ske effektivt.

Skogen förändras hela tiden, så fort vi planterat så börjar skogen växa och blomstra, den behöver vård för att bilda underbara pelarskogar. Man  måste röja och gallra precis som med  morötter. Inga morötter utan rensning och gallring.

Gör man det på rätt sätt så ger skogen oss precis det vi behöver. Det kallas trakthyggesbruk och vetenskapen visar att det är bästa metoden.

 

Men den biologiska mångfalden? Undrar många trendkänsliga debattörer.

Visst den biologiska mångfalden är viktig och därför ska man blanda plantering av kraffulla plantor med hyggesbränning och man kan också göra små hyggen, som ett schackbräde.

 

En extra fördel är att när vi kör dit med vår skotare så rör vi om i marken och antalet arter ökar. Dessutom lämnar vi grenar och toppar till insekter, svampar och fåglar.

 

Reservat? Gå ut i skogen och titta. Reservat innebär granbarkborrar som dödar skogen. Vill ni ha en död skog?

 

Blädning? En av alla olönsamma metoder som man prövat, det fungerar inte. Resultatet blir en fattig skog, ofta ogenomtränglig.

 

Vem ska bestämma? Vill du att miljömuppar bestämmer vilken säng du ska ha, vad du ska ha på ditt nattduksbord, vilka mediciner du ska äta. Självklart inte. Du äger ditt sovrum, du och ingen annan äger de kläder du har på kroppen. Äganderätten måste värnas.

Det är självklart att markägaren är bäst på att vårda och skydda sin skog. Vem känner skogen bättre än ägaren? Ingen! Äganderätten är hotad.

 

Ägaren är stolt över hur han sköter sin skog och vill gärna visa upp den. Markägaren säger alltid ”välkommen till min välskötta skog, ta med kaffetermosen, njut av utsikten”

 

Din barndoms skog hittar du lätt, ta med ett barn ut i skogen och se hur barnet upplever detaljerna, myrorna och Rallarrosen. Där har du din barndoms skog.

Avsändare/uppdragsgivare

Vetenskapliga institutet LÅT SKOGEN LEVA en tankesmedja som älskar våra skogar.

Ps. Skogen behöver vård annars växer den igen dör och ruttnar. Det blir fult och ogenomträngligt. Blommorna dör och mörkret erövrar världen. Är det vad du vill?

En vårdad skog är lönsam och vacker. Väl skötta skogar är nationens hjärta.

 

Läs om den fina kursen för EUs beslutsfattare.

Kursen arrangeras av Skogsakademin som består av Sveriges och Finlands regeringar i sammarbete med vår viktiga skogsindustri klicka här

bottom of page