top of page

Klimatmål

Två herrar.png

 

En ny och MYCKET stor uppdragsgivare har bett oss att konstruera ett nytt och säkrare klimatmål. Vi ska också stödja och förankra åtgärder som gör att vi når målet.

Uppdragsgivaren tillhandahåller en enorm apparat av utredningar och alla olika typer av verktyg för att det ska kunna bli riktigt bra.

Det stora och djupt kvalificerade bakgrundsarbetet är klart. Nu äntligen kan vi sätta igång!

Mål

Uppvärmningen ska begränsas till 0,5 grader till 2030 jämfört med förindustriell tid.

Detta mål är ambitiöst och i internationell särklass. Vi kan verkligen vara stolta för att vi går i bräschen.

 

Uppdragsgivaren är redan i full gång med att nå målet. Det sker med tre grundpelare nämligen, lita på människor, teknisk planering och stå upp för äganderätten.

 

”Jag är stolt och det har vi anledning till, vi är faktiskt bäst i världen”

Säger uppdragsgivaren.

Klimatplan för en halv grad.

  1. Ta bort allt trams som miljömuppana hittat på och acceptera bara effektiva åtgärder.

  2. Utred vad som orsakar uppvärmningen. Mer forskning behövs.

  3. Inför effektiva åtgärder så som omvända värmepumpar och avskärmning, gärna i kombination.

  4. Gör det rättvist. Till exempel låga bränslepriser och billiga livsmedel.

  5. Värna jobb och företag.

  6. Utnyttja de ökande koldioxidhalterna i luften så att vi får billigare grönsaker. Under stridsropet ”tomater för miljön”.

Ta ditt ansvar!

Vi når målet

Med detta kraftfulla handlingspaket räknar vi med att nå målet i god tid före 2030. Den enda riktigt kraftfulla färdplanen.

Av säkerhetsskäl kan vi inte uppge vem uppdragsgivaren är.

Tre herrar.png

Herrarna är skapade av Lotta Lagercrantz

bottom of page