top of page

Klimatmål

Två herrar.png

 

En ny och MYCKET stor uppdragsgivare har bett oss att konstruera ett nytt och säkrare klimatmål. Vi ska också stödja och förankra åtgärder som gör att vi når målet.

Uppdragsgivaren tillhandahåller en enorm apparat av utredningar och alla olika typer av verktyg för att det ska kunna bli riktigt bra.

Det stora och djupt kvalificerade bakgrundsarbetet är klart. Nu äntligen kan vi sätta igång!

Mål

Uppvärmningen ska begränsas till 0,5 grader till 2030 jämfört med förindustriell tid.

Detta mål är ambitiöst och i internationell särklass. Vi kan verkligen vara stolta för att vi går i bräschen.

 

Uppdragsgivaren är redan i full gång med att nå målet. Det sker med tre grundpelare nämligen, lita på människor, teknisk planering och stå upp för äganderätten.

 

”Jag är stolt och det har vi anledning till, vi är faktiskt bäst i världen”

Säger uppdragsgivaren.

Av säkerhetsskäl kan vi inte uppge vem uppdragsgivaren är.

Tre herrar.png

Herrarna är skapade av Lotta Lagercrantz

bottom of page