top of page

Vår arbetsmetod fungerar.

Aktuella exempel

Här

Långsiktiga trygga exempel 

Skog

Sedan nästan åttio år har man påstått att trakthyggesbruk utarmar skogen och den biologiska mångfalden. Vi vet också att trakthyggesbruk är den lönsammaste skogsodlingsmetoden. 

 

Genom många aktiva och framgångsrika kampanjer så har nästan hela Sveriges skogsbruk omvandlats till trakthyggesbruk Vi är mycket nöjda. Och många har blivit rika.

 

Speciellt nöjda är vi med att vi fått så många att stödja våra kampanjer, inte bara skogsägare och industrin. Vi fick med oss nästan alla politiker och myndigheter. Vi fick televisionen att gå i bräschen. Till och med många miljöorganisationer arbetade sida vid sida med oss.

Vi använde metoden utredningar (se pågående kampanjer) i kombination med intensiv lobbying och klart målfokus.

Torskfisket i Östersjön

Fisk i havet tjänar ingen något på.

Torsk på land går att sälja.

Effektivitet i fisket gynnar alla.

 

Så enkla var våra argument och de fungerade. Våra uppdragsgivare blev rika och nöjda och kan nu segla vidare i sina stora trålare, det finns alltid ett nytt fiskbestånd att använda.

Kemikalier

Bra kemikalier fungerar länge och vi kan alltid förändra kemikalien när någon miljöhippie klagar. Även naturen har väl rätt till lite nya intressanta substrat. Om de är biologiskt aktiva så ökar de mångfalden.

Tryggt kan du vara säker på att kemikalieindustrin alltid kan hitta på något nytt.

Köp vårt rötslamsbaserade gödsel REVAQ. Vi samlar alla miljögifter i bajset, sedan  lägger ut det på åkrarna! Vilket glimrande kretslopp!

Klimat

Koldioxidhalterna i luften har varit jättehöga förut, tänk på dinosaurierna! Vädret bestäms av gud och människor är experter på att anpassa sig. Olja och kol är bara gamla växter som mår bra av att eldas upp. Vi behöver olja och gas för att stoppa koldioxidutsläppen!

Vetenskap

Forskare är alltid oense och tjafsar, de angriper varandra och verkar inte veta något. Då behövs en stark människas förnuft. Så att det blir tydligt!

Forskare tjafsar som solkraftsråttor..

Fler exempel här

bottom of page