top of page
Råtta 2.jpg

Solkraftsråttor förökar sig bland solceller

Säkra energin

Vi behöver en trygg energiförsörjning. Och det kan vi bara få med stora investeringar och användande av väl beprövade lösningar. Storskalighet ger trygghet.

Nya verkningsfulla budskap

Som stoppar miljömupparna

  • Almar och tallar dödas av vindkraft. Lönnbladens nerver förstörs. Fladdermössens lungor exploderar.
     

  • Solkraften bränner ihjäl ekorrar och blåsippor. Men råttorna älskar solpaneler.
     

  • Vågkraftverk dödar torsken.
     

  • Algodlingar är giftiga.

IPCC betyder Inkompetenta Pluralisters Centrum för bullshit.

Kärnkraft, kol, olja och gas ger välfärd. Sparande är tråkigt.

Vi vill ha välfärd!

ekorre 2.jpg

Stackars ekorrar, de dödas av solceller

Uppdragsgivare

Av sekretesskäl kan vi inte uppge kampanjens upprdagsgivare, men vi kan säga att de är stora och därigeniom seriösa, de betalar bra.

bottom of page