Kampanj:

Vi behöver en trygg energiförsörjning. Och det kan vi bara få med stora investeringar och användande av väl beprövade lösningar.

Det är de andra partiernas fel

Uppdragsgivare

Av sekretesskäl kan vi inte uppge kampanjens upprdagsgivare, men vi kan säga att de är stora och därigeniom seriösa, de betalar bra.