top of page
Värdegrund.jpg

Värdegrund

 

Det finns alltid en sanning som behöver skapas.  

Lögnen är alltid det bästa och görs trovärdig genom att upprepas eller genom att man har ett irrelevant korn av sanning.

 

Vi vädjar till människors snikenhet och längtan efter enkla lösningar. Vi söker fungerande fiender.

 

Vi vet att mottagaren gillar auktoriteter. Vi stimulerar mottagarens offerroll.
Interna fejder är alltid kul, alla gillar skvaller.

I brist på annat kan man alltid ekonomisera eller mäta en massa saker. Utredningar ger andrum.

 

Kundens vilja skapar vårt existensberättigande.

Tillbaks

Beslutsfattarna blir våra vänner eftersom vi hjälper dem att ta rätt beslut. De blir trygga och stolta.

Vi vet att i beslutsögonblicket styrs makthavaren av hur de känner, de kallar det ofta magkänsla. Vi hjälper dem att få rätt magskänsla.  

 

Vi vet också att ingen tar ett beslut som är dåligt för hen.

Det är den kortsiktiga eller låt oss säga ögonblickliga belöningen som styr beslutet, det är vetenskapligt bevisat. Vi belönar alltid våra vänner när de gör rätt. Sällan med pengar, det finns så många andra bra sätt.

bottom of page