top of page

Alternativ och effektiv handlingsplan 2024

 

Regeringens plan för omställning är alldeles otillräcklig. Så här ser en effektiv omställningsplan ut.

 

4 förbud

Förbjud omedelbart försäljningen av nya fossildrivna bilar.

Förbjud avverkningar i icke kalhuggen skog, omvandla till reservat.

Förbjud kemikalier som inte bryts ner i naturen.

Förbjud användandet av fossil kol, olja, gas och torv från 2030.

Avskaffa

Stöd till fossila bränslen och strukturer.

Minska

Mängden kött från idisslare.

Investera i

Eldriven infrastruktur.

Elektrobränslen.

Lagring av energi.

Vind- och solkraft.

Styr utnyttjandet av bioenergi.

Infångning av koldioxid vid de största utsläppskällorna.

Rättvis omställning.

Utveckla

 

Kolinlagring i jordbruksmark.

Dessutom

Förläng omloppstiden i skogen med tio år, kräv trettio meters skärmar.

Bränn rötslam i stället för att använda det som gödsel.

Europeiska rådets vetenskapliga klimatråd

Det görs för lite rapport 2024

https://www.europaportalen.se/2024/01/eus-klimatrad-mycket-mer-maste-goras

Hela rapporten finner du här

bottom of page