Miljötrappan

Börja med steg ett och jobba dig uppåt. 

Vi ska klara av det

om vi vill klara av det

Det görs mycket för miljön och ändå alldeles för lite.

Det är ofta svårt att prioritera.

Om man satsar på det som bara gör lite nytta så kanske man inte orkar med att satsa på det som gör mycket nytta.

Hur ska man agera? Hur ska man prioritera? Vad ska man satsa på? 

Miljötrappan är en hjälp.

Miljötrappan i text

Hjälper dig att välja effektiva insatser.

 

Prioriteringsordning, börja på steg 1.

Steg 1 Gifter – oönskade ämnen. Utrota arter   

 

Steg 2 Säkra biologisk mångfald   

 

Steg 3 Hälsa   

 

Steg 4 Kretslopp, återvinning, hushålla med resurser   

 

Steg 5 Skönhet, människor, kultur, aktsamhet   

 

Stötta miljöarbetet: För att bygga och stötta trappan behöver vi aktiviteter   

Miljöpolitik bygger på tre FN-konventioner som de flesta länderna har anslutit sig till:  Försiktighetsprincipen, klimatkonventionen och konventionen om biologisk mångfald.

För länkar till konventionerna se ”Andra miljösidor m m” i toppmenyn.

Gör inte sådant som skadar miljön. Istället ska vi göra sådant som är bra för miljön

Vi vet vad vi måste göra. Vi vet hur det kan göras. Det vetenskapliga och tekniska läget är tämligen klart.

Det politiska läget matchar inte. Vi behöver stötta politikerna och kräva konkreta åtgärder.

Bollen ligger hos politikerna. Vi måste kräva att de sparkar på bollen och vi måste hjälpa dem att slå bollen åt rätt håll. Vi ska tillsammans lära oss att sätta många miljöbollar i krysset.

Bild på miljötrappan i färg klicka här    

Bild på miljötrappan utan färg klicka här    

Erik Winqvists miljötrappa, får kopieras och användas fritt, källan kan gärna, men måste inte angivas. 

Tecknaren heter Ella Bäckman

info@winkir.se 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now