top of page

Genom att förstå samhället kan du få ett bra liv

Här hittar du saklig information som ger förståelse för hur samhället fungerar. Du kan läsa om  hur du själv och andra tänker och agerar. Här hittar du inte nyheter, värderingar, ideologier eller partipolitik. 


Det ska även fungera som en ”uppslagsbok/hubb/lärobok/”. Något man återvänder till så fort det behövs eller när man bara vill lära sig om vårt samhälle.

En

BRA MEDBORGARE

förstår hur samhället fungerar.
Detta är än så länge bara en struktur.

Sverige idag

Hur beslut tas
Utbildning
Jobb
Civilsamhälle

Din plats i världen

Mänskliga rättigheter
Fredsarbete
FN, EU

Du kan påverka

Förstå hur du fungerar
Påverka
Kultur

Kunskap, vetande.

Det finns kunnande och vetande, men det är inte en beundrad auktoritet som vet vad som är sann kunskap. Bäst kunskap får vi från forskning som utförs på universiteten, de ifrågasätter nämligen alltid sitt vetande och det bör även du göra. Myndigheterna försöker att sammanställa forskning och omvandla det i konkret handling.

 

Var inte auktoritärt säker, säg tillexempel aldrig "i själva verket  så är det så här...." Pröva med att säga att ”antagligen är det …” Antagligen är ett mycket bättre ord än ”i själva verket är det …”. Genom att säga antagligen så blir det lätt för dig att förstå hur andra tänker.

Information kan vara sann, men den är inte alltid sann.

Propaganda skapas av någon som vill tvinga på dig sin egen felaktiga verklighetsbild. 

Vinklad information har som syfte att påverka dig, informationen behöver inte vara direkt osann, men den har valts ut för att påverka dig. Lobbying organisationer använder vinklad information. Lobbying organisationer har ofta fina namn och finansieras av de som tjänar på att just detta budskap ska bli gällande. Det kan vara branschorganisationer, tankesmedjor, institut, pr-firmor, tidigare politiker, stora företag, eller till och med offentliga organisationer.

Dessa organisationer arbetar långsiktigt, har gott om pengar och är envisa och professionella. Deras målgrupp är inte alltid allmänheten utan ofta politiker.

När det är riktig information så kan du lätt se varifrån kunskapen kommer, den bygger ofta på vetenskaplig grund, informationen har sällan ett syfte, den är just bara information. 

Informationen skäms inte för att den är begränsad, vag eller osäker. Den tål att ifrågasättas. Bra information ökar din förståelse och leder dig i en bra riktning. Akta dig för att vara för säker, ta in ny kunskap, fördjupa kunskapen i stället för att cementera den.


Om kunskapsresistens och konspirationsteorier klicka här

Om du vill läsa om ett riktigt bra samhälle i framtiden. Om hur de tänker och har byggt upp sitt samhälle så besök www.festalius.se

bottom of page