top of page

Jag går i strejk

Framtill att  mina krav uppfylls strejkar jag.

 

Mina krav:

 • Gifter som inte bryts ner i naturen stoppas, förbjuds.
   

 • Koldioxidavgifter och koldioxidtullar införs så att fossila bränslen omöjliggörs.
   

 • Långsiktigt skyddade reservat skapas, i linje med internationella överenskommelser (konventionen om biologisk mångfald)
   

 

Strejken innebär för mig:

 • Alla ickeobligatoriska kontakter med myndigheter och politiker bryts.
   

 • Inga fler  scenframträdanden.
   

 • Allt arbete med att hjälpa organisationer (myndigheter och företag) att bli effektivare avbryts.
   

 

Anslut dig till strejken, akta dig för att bli strejkbrytare

Tillbaks till Miljöhubb

bottom of page