top of page
Jorden+mörkare+1200+dpi.jpg
Jorden+mörkare+1200+dpi.jpg

Akuta krav

Politikerna har framtiden i sina händer.

1. Öka takten

Investera i omställningen. Skapa ett regelsystem som belönar hållbara alternativ. Förbättra styrning och samordning.  Genomför omställningen på ett så rättvist sätt som möjigt.

 

2. Snabbstoppa användningen av kol, olja och naturgas

 

Inför snabbt heltäckande och ökande koldioxidavgifter och koldioxidtullar. Nationellt och internationellt.

3.Stoppa de största utsläppen av koldioxid

När de inte går att stoppa ska koldioxiden fångas in och lagras. CCS. Det gäller speciellt vid värmeverk, raffinaderier, ståltillverkning och cementtillverkning. Tekniken finns och är beprövad så det kan ske nu. Nationellt och internationellt.

4. Stimulera inlagring av kol i mark och skog

 

Det innebär att skogsbruket måste förändras. Längre omloppstider och förbättrade skogsbruksmetoder. Det innebär också att vi måste införa fler skogsreservat enligt kraven från COP 15.

Det innebär också att jordbruket måste stimuleras så att mer kol lagras i jordbruksmark.

5. Kemikalier

Se till att striktare följa försiktighetsprincipen när det gäller kemikalier, Riokonventionen.

Här kan du läsa ett brev skickat till miljöministern den 6 april 2023

Här kan du läsa om vad det är som du kan och bör göra

bottom of page