top of page

Hissamtal

Artister för Miljön coachar medlemmar så att de kan bli effektiva miljölobbyister, på vetenskaplig grund.

Här nedanför ser du våra förslag till "hissamtal". Använd dem när du träffar beslutsfattare och när du möter dina grannar.

Energisystemet

 

Så här vill vi att energisystemet ska se ut.

All energi vi använder ska komma från hållbara förnybara källor.

 • Bygg ut sol- och vindkraft.

 • Lagra energi i dammar, batterier och elektrobränslen.

 • Producera energibärare så som elektrobränslen och hållbar bioenergi

 • Dessutom behöver vi utveckla distributionssystem så att vi kan producera där förlusterna minimeras.

 • Kärnkraft ger dyr el och är resurskrävande. Dessutom finns väl kända problem.

Skog och skogsbruk

 • Stoppa avverkningar av skog som inte varit kalhuggen.
  Det handlar om någon eller några procent av skogsmarken.

 • Kräv minst 30 meters skyddande skärmar mot ömtåliga områden och biotoper.

 • Förläng omloppstiden med tio år.

Fiske

Torsken har kollapsat, sillen gör det snart.

 • Förbjud trålning med stora fartyg i Östersjön.

Olja, kol och gas

Vi måste sluta använda fossila bränslen nu!

 • Stoppa omedelbart all finansiering av ny oljekällor. Mina pengar ska inte gå till olja.

 • Höj alla avgifter på fossila bränslen använd pengarna till att finansiera alternativa energikällor. (El här, elektorbränslen, biobränslen)

 • Ta omedelbart bort alla subventioner av fossila bränslen.

Två nya regelverk för att snabbt öka antalet solceller

 

Konstaterar att det nuvarande regelverket för solcellsutbyggnad inte fungerar tillräckligt snabbt. Sverige följer inte EUs direktiv.

 

Förslag på två regelpaket

 1. När man hyr ut sitt tak.

 2. Kooperativa solcellsparker.

 

Gemensamt för bägge förslagen är att initiativtagarna är okunniga och behöver skyddas av ett enkelt, praktiskt och tydligt regelverk. Sådana regelverk finns inte idag. Regelverken bör innebära att:

 1. När jag har ett lämpligt tak så kan jag hyra ut det och få en bestämd hyra under ett visst antal år. Det ska räcka med ett telefonsamtal och därefter skrivs ett standardkontrakt. Klart.

 2. När en grupp människor, vill finansiera och har funnit en plats som lämpar sig för solceller ska det offentliga se till så att parken kommer på plats enligt ett standardförfarande.

Det du kan göra själv

Det viktigaste du kan göra är att påverka dina politiker. Dessutom kan du.

 • Undvik produkter från idisslare

 • Minska ditt flygande

Rättvis omställning

 

 • De som förorenar ska betala för omställningen.

 • De som drabbas oförtjänt ska få stöd och hjälp, solidaritet.

Lyssna på

 

 • Lyssna på forskare. Vetenskap och beprövad erfarenhet.
  Forskare vet mer än politiker, influensers och lobbyister. Forskare vet mer än din vän och granne.

 • Följ  rekommendationer från FNs och EUs vetenskapliga råd.

 • Vetenskapliga fakta går inte att förhandla. eller kompromissa. Det handlar inte om tyckande och "hitte på.". Fakta är fakta..

Kemikalier

Förbjud, eller om det inte går fasa ut, alla av människan skapade ämnen som inte bryts ner i naturen.

Kräv att tillverkare visar att produkten bryts ner i naturen.

Sluta motarbeta och fördröja

 

Sluta motarbeta EUs miljöarbete. Följ internationella överenskommelser.

Om fördröjare här

Bilar

 

Förbjud all försäljning och leverans av nya bensin- och dieselbilar i Sverige från och med 1 juli 2024.

.

Vindkraft till havs 

 • Fungerar utmärkt

 • Bra för den biologiska mångfalden

 • Ger mycket och billig el.

 • Lika snyggt som fyrar, men stör ingen

Det farliga

 

Det är uppvärmningen som är dyr och farlig inte omställningen..

Du har all anledning att vara rädd, för klimatkrisen. 

Gruvor och energiproduktion.

 

Vi måste ändra regler och lagar så att vi först hittar hållbara ställen för gruvor och energiproduktion. Det finns många alternativa platser. Först därefter ska vi släppa lös marknaden och företag.

Mer info här

Big five för politiker

 

Det är bråttom! Politikerna måste agera snabbt och effektivt. Det är du som måste klargöra för dina politiker att du kräver snabba åtgärder. Här finner du det som är mest akut.

Behöver du ett "hissamtal". Vi hjälper dig. Ring eller sms till 0708 77 66 67.

bottom of page