top of page

Civilsamhällets eniga krav på Regeringen

Civilsamhället, det vill säga olika föreningar så som fackförbund, miljöorganisationer, kyrkor, andra föreningar, m.fl har enats  om att ställa krav på regeringen när det gäller omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Detta skedde vid ett noga förberett rådslag den 4 maj 2023. Det är Alliansen för Rättvis Klimatomställning (ARK) som organiserar föreningarna. Här kan du läsa om ARK.  Här är utbildningsbrevet om rättvis omställning

Man enades om krav under fyra rubriker

 1. Öka Takten
  Avsnittet refererar till IPCC och COP. Vi måste göra tre saker parallellt. Snabbt fasa ut fossila bränslen, öka inlagringen av kol i skog och mark, samt fånga in koldioxid vid de största utsläppskällorna.

 2. Styr mot målen
  Alla delar av politiken måste bidra till omställningen.
  För att nå målen krävs aktiva handlingar av beslutsfattarna. Det finns inte tid för tvekan och debatter. Vi kräver handling, nu!

 3. Skapa rättvisa
  Om åtgärderna uppfattas som orättvisa så kommer de att stoppas och fördröjas. Vi måste eftersträva så rättvisa lösningar som möjligt. Rättvisetänket ska fungera som smörjolja i omställningsmaskineriet.

 4. Trygga arbetstagarna
  Människor behöver inflytande och trygghet i omställningen.

 

Varje område har detaljerade krav på vad politikerna måste göra. Här hittar du hela dokumentet 

Genom föreningarna representerar ARK miljontals människor som gemensamt ställer dessa krav.

Hjälp politikerna att ta rätt beslut, bli miljölobbyist.

Individuell coaching till miljölobbyist här

Alla kan bli miljölobbyister. Du kan välja om du vill bli hobbylobbyist eller ha en mer professionell approach.

Det har visat sig att allt mer styrs av lobbyister. Näringslivet och särintressen har professionella lobbyister de är mycket skickliga, effektiva och välavlönade. Vi som kämpar för ett bra och hållbart samhälle måste visa att vi också kan. Det är klokt att använda deras fungerande metod.

 

Om du vill bli en effektiv hobbylobbyist så ska du läsa vårt utbildningsbrev, reflektera över de sex punkterna. Bestäm dig för vad du vill lobba för. Ring ett universitet och fråga efter en forskare som arbetar med just det, på tre samtal kommer du rätt och får den kunskap du behöver. Skriv ett ”hissamtal” och sätt igång med att kontakta din nyckelperson.

 

Krydda gärna med utvald statistik som gynnar dina syften och lägg till känslor som berör målpersonen.

 

Här når du utbildningsmaterialet.

Konkretiseringar av civilsamhällets eniga krav på regeringen

Krav 1. Öka takten.

 • Inför stigande avgifter på alla koldioxidutsläpp. Använd pengarna till att stimulera omställningen och att utjämna de orättvisor som uppkommer.
   

 • Förbjud nybilsförsäljningen av fossildrivna personbilar från och med första januari 2023. De som inte kan köra på el får använda begagnade bilar.
   

 • Stimulera utbyggnaden av vind och sol. Stimulera produktionen av elektrobränslen.
   

 • Genomför de akuta kraven på skogsbruket
  Inom skogsbruket kommer du mötas av en stark och effektiv lobbyverksamhet. Det beror på att det är en målkonflikt mellan lönsamhet och kolinlagring-biologisk mångfald.
   

 • Fånga in koldioxiden som släpps ut vid de tjugo största utsläppsställena och lagra det.

   

Se alla kraven här 

Dessutom

 • Förbjud stora trålare i Östersjön, börja med den svenska ekonomiska zonen

 • Alternativ och effektiv handlingsplan 2023 här.

bottom of page