top of page

Denna lista är kort, fattas det något? I så fall hoppas jag att du hör av dig till info@winkir.se

5 akuta krav på politikerna här

Detta levererar politiken.

Vi vill ha stolta politiker som blir miljöhjältar. Då måste vi uppskatta det som de gör bra. Därför listar jag bara de bra saker som politikerna genomför. Jag tar inte med löften och önskningar. Bara det de faktiskt gör och som är orsakat av politikerna. Längst ner på sidan finns länkar till vad som måste göras och länkar till grundutbildning i just dessa frågor.

Bara aktuellt

Jag har valt att inte ta upp gamla hjältedåd eftersom jag vill att listan ska vara aktuell.

Om gamla hjältedåd kan man läsa i våra utbildningsbrev.

Handel

Ny EU-lag förbjuder produkter som bidrar till avskogningen. Sverige var ett av fem länder som inte röstade för den nya lagen.

Alla som handlar med vissa varor inom EU måste visa att produkterna inte bidrar till avskogning eller är kopplade till illegal verksamhet. (År 2023)

Klimat

Utsläppsrätter.
EUs modell för koldioxidavgifter fungerar dåligt, men det har effekt. EU har beslutat att sakta effektivisera systemet och komplettera med en diplomatisk form av koldioxidtulllar CBAM . Med detta system (CBAM) hoppas man kunna påverka Kina, Indien och USA.

Fossilfritt stål
Genom att aktivt stödja projektet och ge uppdrag åt statliga företag så är fossilfritt stål på gång. Det har också fått igång privata aktörer

Skogsavfall som fjärrvärme med infångande av koldioxid

Stockholms lokalpolitiker har tvingat sitt energiföretag att utveckla detta. Försök visar att det fungerar. Kan startas fullskaligt när politikerna bestämmer sig.

En låg koldioxidskatt på bränslen.

 

Biologisk mångfald

EU och COP 15 kräver att trettio procent av mark och vatten ska ha långsiktigt skydd och att ytterligare trettio procent ska brukas hållbart. Nu är det upp till politikerna att genomföra. Sverige har mycket långt kvar för att nå dessa mål. Enligt SCB är mindre än fem procent av skogsmarken skyddad i mellansverige.

Återvät våtmarker

Genom att stoppa utdikningar och ge stöd för återvätning av  tidigare våtmarker, främst i skogsmark. Så ökar kolinlagringen och det gynnar dessutom den biologiska mångfalden. (Trots en aktiv politik under tjugo år lyckades Skogsstyrelsen endast återväta 50 hektar under 2022)

 

Trålgränsen flyttas ut till tolv sjömil. (Verkar stoppas av M och S.)

Väl fungerande skogspolitik i Costa Rica

Costa Rica har en väl fungerande och lönsam skogspolitik. Det beror på att en politiker, Alvaro Umana, har drivit en vetenskapligt grundad politik i kombination med att genomföra ett regelsystem där de betala bönder och skogsägare för de systemtjänster som de tillhandahåller. Skogsarealen har ökat från tjugofyra till femtiosju procent. Det hela har finansierats med avgifter från de som förstör. Det som skiljer Costa Rica från Sverige är att Costa Ricas politiker har lyssnat på vetenskapen och därefter agerat. Till skillnad mot svenska politiker som lyssnar på och styrs av skogsbrukslobbyn.

Alvaro Umana har bedrivit sin politik med diplomatiska medel i kombination med aktivt genomförda konkreta aktiviteter.

Gifter

Gränsvärden för PFAS har beslutats av EU och Sverige är tvunget att följa med.

Reningsverkens förmåga att rena avloppsvattnet utvecklas snabbt. Speciellt när det gäller att ansamla läkemedelsrester och andra gifter. Drivande bakom detta är främst framsynta anställda vid reningsverken, men de stoppas sällan av politikerna som representerar ägarna av reningsverken.

 

 

Information

Vad du som är politiker bör göra hittar du här.

De mest akuta frågorna och argumenten hittar du här

(utbildningsbrev i viktiga miljöfrågor)

Politikernas verktyg hittar du här

 

Om hur lobbyister arbetar kan du läsa här.

Det är sarkastiskt, men sant.

Vill du komplettera  

Listan är kort. Du som är politiker kan se till så att den blir längre

Erik Winqvist

bottom of page