top of page
dom+två20140302_0235.jpg
dom+två20140302_0235.jpg
dom+två20140302_0235.jpg
dom+två20140302_0235.jpg
dom+två20140302_0235.jpg

E-utbildning i miljö

Breven innehåller just det som politiker måste veta. Du som jobbar med kultur, tillexempel är artist, hjälp oss gärna att nå fram till politiker med detta. Genom att informera politiker kan vi åstadkomma riktigt stor nytta.

Innehållet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi undviker kontroversiella frågor, nyheter, debatter och personfixering. Partipolitiskt och ekonomiskt obundet.

Artister för Miljön har skapat utbildningsbreven.

Korta informativa utbildningsbrev

Skog och skogsbruk här

Östersjön här

Klimat här

Vindkraft, solkraft och vågkraft, strömmar i havet här  

Kärnkraft här

Energilagring här 

Biologisk mångfald här  

Kemikalier här

Gruvor och platser för elproduktion här

Att fördröja omställningen här

Big five för politiker här  

 

Sammanfattning om energi och elproduktion här  

"Hissamtal" när du träffar politiker och grannar här

Systemsyn  här

Visioner och utopier här 

Offentlig upphandling här

Rättvis omställning här

Politikernas verktyg här

Vetenskap, förhandlingar, diplomati här

Social hållbarhet här

Nationalism och att älska Sverige här

Alternativ och effektiv handlingsplan 2024 här

Ekonomiska analyser här

Detta händer när regeringar bryter mot miljölagar här

Om hur väljare effektivt kan hjälpa och påverka politiker här 

Du kan bli miljölobbyist

Det effektivaste sättet att få resultat

 • Använd våra "hissamtal" när du träffar grannar och beslutsfattare. Du hittar dem här

 • E-brev om hur du blir miljölobbyist, sex steg hittar du här  

 • Individuell coaching till miljölobbyist här

 • En workshop för miljölobbyister i maj 2023 här

 • PR- handbok. Femton tips från Westander här

 • Andra sätt som AfM påverkar politiker här 

 • Artister Mot Miljön är en sarkastisk lobbyorganisation som visar hur lobbyisterna arbetar här

 • Läs om hur Megastjärnan räddade världen (sidan 6 och 7) här

Kommunicera miljö

Brev 1 och 2 är de viktigaste.

 1. Vad får människor att ändra beteende. Klicka

 2. Lobbyister är mycket effektiva på att påverka politikers beslut. Så fungerar lobbying.  Klicka

 3. Lyckade  miljöåtgärder.  Klicka

 4. Motkrafter till miljöåtgärder. Orsaker till misslyckanden. Klicka 

 5. Opinionsbildning när fungerar det? Klicka 

 6. Folkbildning, hur fungerar det? Klicka  

 7. Samarbete, det är viktigt och kan ge resultat, ibland. Klicka    

 8. Fungerande kommunikation. Ett pedagogiskt typexempel, nästan utopiskt. Klicka  Publicerades även som debattartikel här  

 9. Hur ska man påverka, som artist. Klicka 

 10. Vetenskaplig strategisk syn på hållbarhet. DNS/FSSD här

 11. Nu är det dags att agera. Sammanfattning av breven Klicka  

Vad ska du lobba om?

Våra "hissamtal" är bra att använda, du hittar dem här

Mer inspiration finner du i ovanstående utbildningsbrev.

Eller FNs och EUs vetenskapliga råd IPCC, COP och när det gäller rättvis omställning i civilsamhällets eniga krav på regering och riksdag.

Bli hobbylobbyist

 

Om du vill bli en effektiv hobbylobbyist så ska du läsa vårt utbildningsbrev, reflektera över de sex punkterna som förklarar hur en lobbyist arbetar.
Bestäm dig för vad du lobba för. Ring ett universitet och fråga efter en forskare som arbetar med just det, på tre samtal kommer du rätt och får den kunskap du behöver. Skriv ett ”hissamtal” och sätt igång med att kontakta din nyckelperson.

Krydda gärna med utvald statistik som gynnar dina syften och lägg till känslor som berör målpersonen.

Brev om social hållbarhet

Vi håller på att ta fram nya brev om social hållbarhet. Det första kommer att handla om korruption. Under tiden som du väntar på dessa brev kan du läsa om social hållbarhet här

Akuta extrabrev

Skogsstyrelsen behöver din hjälp här

Ministern svarar -bryt mot lagen. här

Anmäl dig till våra nya e-brev info@artisterformiljon.se.  
Mer information om vår miljöutbildning hittar du här

 

Målningar av Lotta Lagerrantz

bottom of page