dom+två20140302_0235.jpg

Artister för Miljön e-postutbildningar.

 

Vår första e-postutbildning handlar om hur man som artist kan kommunicera miljö så att det verkligen sker förändringar.

Brev 1 och 2 är de viktigaste.

 

 1. Vad får människor att ändra beteende. Klicka

 2. Lobbyister är mycket effektiva på att påverka politikers beslut. Så fungerar lobbying.  Klicka

 3. Lyckade  miljöåtgärder.  Klicka

 4. Motkrafter till miljöåtgärder. Orsaker till misslyckanden. Klicka 

 5. Opinionsbildning när fungerar det? Klicka 

 6. Folkbildning, hur fungerar det? Klicka  

 7. Samarbete, det är viktigt och kan ge resultat, ibland. Klicka    

 8. Fungerande kommunikation. Ett pedagogiskt typexempel, nästan utopiskt. Klicka  

 9. Hur ska man påverka, som artist.

 10. Vetenskaplig strategisk syn på hållbarhet.

 11. Nu är det dags att agera.

 12. Vill du utbyta erfarenheter. Facebookgrupper? Träffas?

Utbildning i hur du blir miljölobbyist hittar du här  

Målning av Lotta Lagerrantz