top of page
dom+två20140302_0235.jpg
dom+två20140302_0235.jpg
dom+två20140302_0235.jpg
dom+två20140302_0235.jpg
dom+två20140302_0235.jpg

E-utbildning i miljö

Ett e-brev varannan vecka

Gå en bred och informativ utbildning i miljöfrågor. Du får ett e-brev varannan vecka kortfattat och informativt.

Kursen startar tre gånger per år och är avgiftsfri.

Kursstart 15 maj och 1 september

Mer information hittar du  här. Anmäl dig på info@artisterformiljon.se

E-breven

Breven innehåller just det som politiker måste veta. Du som jobbar med kultur, tillexempel är artist, hjälp oss gärna att nå fram till politiker med detta. Genom att informera politiker kan vi åstadkomma riktigt stor nytta.

Innehållet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi undviker kontroversiella frågor, nyheter, debatter och personfixering. Partipolitiskt obundet.

Artister för Miljön har skapat utbildningsbreven.

Korta informativa utbildningsbrev

Om skog och skogsbruk här

Om Östersjön här

Om klimat här

Om vindkraft, solkraft och vågkraft, strömmar i havet här  

Om kärnkraft här

Om energilagring här 

Om biologisk mångfald här  

Om kemikalier här

Att fördröja omställningen här

Big five för politiker här  

Sammanfattning om energi och elproduktion här  

Politikernas verktyg

hur åtgärderna beslutas och genomförs

Om systemsyn  här

Om visioner och utopier här 

Om offentlig upphandling här

Om rättvis omställning här

Om politikernas verktyg här

Om vetenskap, förhandlingar, diplomati här

Om social hållbarhet här

Om nationalism och att älska Sverige här

Alternativ och effektiv handlingsplan 2024 här

Observandum, ekonomiska analyser här

Privatpersoners verktyg

Om hur väljare effektivt kan hjälpa och påverka politiker här 

Du kan bli miljölobbyist

Det effektivaste sättet att få resultat

 • Använd våra "hissamtal" när du träffar grannar och beslutsfattare. Du hittar dem här

 • E-brev om hur du blir miljölobbyist, sex steg hittar du här  

 • Individuell coaching till miljölobbyist här

 • En workshop för miljölobbyister i maj 2023 här

 • PR- handbok. Femton tips från Westander här

 • Andra sätt som AfM påverkar politiker här 

 • Artister Mot Miljön är en sarkastisk lobbyorganisation som visar hur lobbyisterna arbetar här

 • Läs om hur Megastjärnan räddade världen (sidan 6 och 7) här

Kommunicera miljö

Brev 1 och 2 är de viktigaste.

 1. Vad får människor att ändra beteende. Klicka

 2. Lobbyister är mycket effektiva på att påverka politikers beslut. Så fungerar lobbying.  Klicka

 3. Lyckade  miljöåtgärder.  Klicka

 4. Motkrafter till miljöåtgärder. Orsaker till misslyckanden. Klicka 

 5. Opinionsbildning när fungerar det? Klicka 

 6. Folkbildning, hur fungerar det? Klicka  

 7. Samarbete, det är viktigt och kan ge resultat, ibland. Klicka    

 8. Fungerande kommunikation. Ett pedagogiskt typexempel, nästan utopiskt. Klicka  Publicerades även som debattartikel här  

 9. Hur ska man påverka, som artist. Klicka 

 10. Vetenskaplig strategisk syn på hållbarhet. DNS/FSSD här

 11. Nu är det dags att agera. Sammanfattning av breven Klicka  

Vad ska du lobba om?

Våra "hissamtal" är bra att använda, du hittar dem här

Mer inspiration finner du i ovanstående utbildningsbrev.

Eller FNs och EUs vetenskapliga råd IPCC, COP och när det gäller rättvis omställning i civilsamhällets eniga krav på regering och riksdag.

Bli hobbylobbyist

 

Om du vill bli en effektiv hobbylobbyist så ska du läsa vårt utbildningsbrev, reflektera över de sex punkterna som förklarar hur en lobbyist arbetar.
Bestäm dig för vad du lobba för. Ring ett universitet och fråga efter en forskare som arbetar med just det, på tre samtal kommer du rätt och får den kunskap du behöver. Skriv ett ”hissamtal” och sätt igång med att kontakta din nyckelperson.

Krydda gärna med utvald statistik som gynnar dina syften och lägg till känslor som berör målpersonen.

Brev om social hållbarhet

Vi håller på att ta fram nya brev om social hållbarhet. Det första kommer att handla om korruption. Under tiden som du väntar på dessa brev kan du läsa om social hållbarhet här

Akuta extrabrev

Skogsstyrelsen behöver din hjälp här

Ministern svarar -bryt mot lagen. här

Anmäl dig till vår e-utbildning info@artisterformiljon.se.  
Mer information om vår miljöutbildning hittar du här

 

Målningar av Lotta Lagerrantz

bottom of page