top of page
dom+två20140302_0235.jpg

E-utbildningar.

Artister för Miljön har skapat utbildningsbrev.

Korta informativa utbildningsbrev

Avsedda för politiker m.fl.

Om skog och skogsbruk här

Om Östersjön här

Om klimat här

Om vindkraft, solkraft och vågkraft, stömmar i havet här  

Om kärnkraft här

Om energilagring här 

Om biologisk mångfald här  

Om kemikalier här

Om offentlig upphandling här

Om rättvis omställning här

Om politikernas verktyg här

Om visioner och utopier här  

Om vetenskap, förhandlingar, diplomati här

Om nationalism och att älska Sverige här

Big five för politiker här  

Akuta extrabrev

Skogsstyrelsen behöver din hjälp här

Ministern svarar -bryt mot lagen. här

Du kan bli miljölobbyist

Det effektivaste sättet att få resultat

 • E-brev om hur du blir miljölobbyist, sex steg hittar du här  

 • Individuell coaching till miljölobbyist här

 • En workshop för miljölobbyister i maj 2023 här

 • PR- handbok. Femton tips från Westander här

 • Andra sätt som AfM påverkar politiker här 

 • Artister Mot Miljön är en sarkastisk lobbyorganisation som visar hur lobbyisterna arbetar här

 • Läs om hur Megastjärnan räddade världen (sidan 6 och 7) här

Vad ska du lobba om?

Inspiration finner du i ovanstående utbildningsbrev, IPCC, COP 15 och civilsamhällets eniga krav på regering och riksdag.

Bli hobbylobbyist

 

Om du vill bli en effektiv hobbylobbyist så ska du läsa vårt utbildningsbrev, reflektera över de sex punkterna. Bestäm dig för vad du lobba för. Ring ett universitet och fråga efter en forskare som arbetar med just det, på tre samtal kommer du rätt och får den kunskap du behöver. Skriv ett ”hissamtal” och sätt igång med att kontakta din nyckelperson.

Krydda gärna med utvald statistik som gynnar dina syften och lägg till känslor som berör målpersonen.

Kommunicera miljö

Brev 1 och 2 är de viktigaste.

 1. Vad får människor att ändra beteende. Klicka

 2. Lobbyister är mycket effektiva på att påverka politikers beslut. Så fungerar lobbying.  Klicka

 3. Lyckade  miljöåtgärder.  Klicka

 4. Motkrafter till miljöåtgärder. Orsaker till misslyckanden. Klicka 

 5. Opinionsbildning när fungerar det? Klicka 

 6. Folkbildning, hur fungerar det? Klicka  

 7. Samarbete, det är viktigt och kan ge resultat, ibland. Klicka    

 8. Fungerande kommunikation. Ett pedagogiskt typexempel, nästan utopiskt. Klicka  Publicerades även som debattartikel här  

 9. Hur ska man påverka, som artist. Klicka 

 10. Vetenskaplig strategisk syn på hållbarhet.

 11. Nu är det dags att agera.

 12. Vill du utbyta erfarenheter. Facebookgrupper? Träffas?

Om du vill ha våra utskick så kan du skicka en e-post till info@artisterformiljon.se

Målning av Lotta Lagerrantz

bottom of page