top of page
dom+två20140302_0235.jpg

E-utbildningar.

Artister för Miljön har skapat utbildningsbrev.

Fakta i frågan, utbildning avsedd för politiker m.fl.

Om skog och skogsbruk här

Om Östersjön här

Om klimat här

Om vindkraft, solkraft och vågkraft, stömmar i havet här  

Om kärnkraft r

Om energilagring här 

Om biologisk mångfald här  

Om kemikalier här

Om offentlig upphandling här

Om rättvis omställning här

Om politikernas verktyg här

Om vetenskap, förhandlingar, diplomati här

Om nationalism och att älska Sverige här

Big five för politiker här  

Akuta extrabrev

Skogsstyrelsen behöver din hjälp här

Kommunicera miljö

Brev 1 och 2 är de viktigaste.

 1. Vad får människor att ändra beteende. Klicka

 2. Lobbyister är mycket effektiva på att påverka politikers beslut. Så fungerar lobbying.  Klicka

 3. Lyckade  miljöåtgärder.  Klicka

 4. Motkrafter till miljöåtgärder. Orsaker till misslyckanden. Klicka 

 5. Opinionsbildning när fungerar det? Klicka 

 6. Folkbildning, hur fungerar det? Klicka  

 7. Samarbete, det är viktigt och kan ge resultat, ibland. Klicka    

 8. Fungerande kommunikation. Ett pedagogiskt typexempel, nästan utopiskt. Klicka  

 9. Hur ska man påverka, som artist.

 10. Vetenskaplig strategisk syn på hållbarhet.

 11. Nu är det dags att agera.

 12. Vill du utbyta erfarenheter. Facebookgrupper? Träffas?

Lobbying

Du kan bli miljölobbyist

 • Utbildning i hur du blir miljölobbyist, sex steg för alla hittar du här  

 • Andra sätt som AfM påverkar politiker här 

 • Artister Mot Miljön är en sarkastisk lobbyorganisation som visar hur lobbyisterna arbetar här

 • En workshop för miljölobbyister kommer i maj 2023 här

 • PR- handbok. Femton tips från Westander här

Om du vill ha våra utskick så kan du skicka en e-post till info@artisterformiljon.se

Målning av Lotta Lagerrantz

bottom of page