top of page

Är Sverige juridiskt skyldig att minska utsläppen av koldioxid.?

Svaret är: ja

Det senaste domstolsbeslutet är från april 2024. Då dömde Europadomstolen med stöd för Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Det finns många andra juridiskt bindande regelverk som visar samma sak. Bland annat COP, Parisavtalet, FNs ramkonvention frän 1992, m.fl. internationellt överenskommen lagstiftning.

Det är inte politik utan juridik, lagar som stater måste följa.

Referens professorn i miljöjuridik Jonas Ebbesson vid Stockholms universitet.

Klimat

Det pågår en snabb klimatförändring. Denna klimatförändring är orsakad av människan. Det är framförallt förbränningen av olja, kol och naturgas som orsakar klimatförändringen.

Även vårt sätt att använda marken påverkar klimatet. I marken lagras kol. När vi rör om i marken frisläpps koldioxid.

Uppvärmningen förändrar förutsättningarna för liv och vårt samhälle. Den snabba temperaturökning som sker syns redan i naturen och påverkar våra samhällen. Det kommer att bli värre om vi inte agerar snabbt, mycket snabbt.

Detta måste politikerna göra gör nu!

Biologisk mångfald och klimat

Vissa lobbyingorganisationer hävdar att det är en konflikt mellan klimatåtgärder och åtgärder för biologisk mångfald. Dessa påverkansorganisationer har fel! Det är precis tvärtom.

Nästan allt som är bra för den biologiska mångfalden är också bra för klimatet.

Koldioxid och klimat

När växter växer så tar de koldioxid ur luften och bygger upp kolföreningar, det är det som bygger växter. Detta sker i växternas gröna delar genom fotosyntes.

När kol, olja, växter och djur förbränns bildas koldioxid som släpps ut i luften.

När koldioxidhalten i luften ökar så blir det varmare. Koldioxid kallas därför för en växthusgas.

När växter förmultnar så är det samma sak som om de bränns, koldioxid säpps ut i luften.

Det finns även andra växthusgaser. Metan är den viktigaste.

För att läsa mer klicka här

Läs mer om elproduktion.

Vind, sol och vågor här. Kärnkraft här. Energilagring här. Sammanfattning här

Detta kan du göra

Klicka här   

Ett citat:

”Klimatförändringarna är inte så farliga för livet på jorden, det är bara förutsättningarna för de mänskliga samhällena som förstörs."

"Utarmningen av den biologiska mångfalden är inte så farlig för jorden, det är bara en fara för livet på jorden”

Tillbaks till Miljöhubben klicka 

bottom of page