Klimat

 

Det pågår en snabb klimatförändring. Denna klimatförändring är orsakad av människan. Det är framförallt förbränningen av olja, kol och naturgas som orsakar klimatförändringen.

 

Uppvärmningen förändrar förutsättningarna för liv och vårt samhälle. Den snabba temperaturökning som sker syns redan i naturen och påverkar våra samhällen.

Biologisk mångfald och klimat

Vissa lobbyingorganisationer hävdar att det är en konflikt mellan klimatåtgärder och åtgärder för biologisk mångfald. Dessa påverkansorganisationer har fel! Det är precis tvärtom. Sådant som är bra för den biologiska mångfalden är också bra för klimatet.

Detta kan du göra

Klicka här   

 

Läs mer

Klicka för att läsa mer om det som påverkar klimatet och miljön, koldioxid och andra ämnen.

Ett citat:

”Klimatförändringarna är inte så farliga för livet på jorden, det är bara förutsättningarna för de mänskliga samhällena som förstörs.

Utarmningen av den biologiska mångfalden är inte så farlig för jorden, det är bara en fara för livet på jorden”

Logga rätt text.jpg