Klimat

 

Det pågår en snabb klimatförändring. Denna klimatförändring är orsakad av människan. Det är framförallt förbränningen av olja, kol och naturgas som orsakar klimatförändringen.

Även vårt sätt att använda marken påverkar klimatet. I marken lagras kol. När vi rör om i marken frisläpps koldioxid.

 

Uppvärmningen förändrar förutsättningarna för liv och vårt samhälle. Den snabba temperaturökning som sker syns redan i naturen och påverkar våra samhällen.

Biologisk mångfald och klimat

Vissa lobbyingorganisationer hävdar att det är en konflikt mellan klimatåtgärder och åtgärder för biologisk mångfald. Dessa påverkansorganisationer har fel! Det är precis tvärtom. Nästan allt som är bra för den biologiska mångfalden är också bra för klimatet.

Detta kan du göra

Klicka här   

 

Läs mer

På Miljötrappan hittar du basfakta.

Klicka för att läsa mer om det som påverkar klimatet och miljön Koldioxid och andra klimatpåverkande gaser.

Ett citat:

”Klimatförändringarna är inte så farliga för livet på jorden, det är bara förutsättningarna för de mänskliga samhällena som förstörs."

"Utarmningen av den biologiska mångfalden är inte så farlig för jorden, det är bara en fara för livet på jorden”

Tillbaks till Miljöhubben klicka 

Logga rätt text.jpg