top of page

Vi påverkar ansvariga politiker.

Vi vill inte bara påverka. Vi vill se förändring!

Använd våra "hissamtal" när du träffar grannar och beslutsfattare. Du hittar dem här

Hur får vi till konkreta åtgärder?

Jo vi måste få politiker att fatta rätt beslut.

 

Lobbyister har mycket sort inflytande över politiker, de tillhandahåller vinklade underlag, sånt som stärker deras finansiärer. Det fungerar. Speciellt i demokratier. Lobbyister styr politikernas agerande. Någon sa att politikerna går i lobbyisternas koppel. Det är naturligt och mänskligt. Du kan läsa mer om lobbyister på andra ställen i sajten.

Vi som arbetar för klimat och biologisk mångfald måste vara lika skickliga som lobbyisterna. Vi måste leverera faktaunderlag till rätt politiker. En artist har förmånen att kunna väcka uppmärksamhet. En känd artist kan få politikerns öra och då kan saklighet byggd på vetenskap fungera.

Som ett första steg skickar vi e-brev till Sveriges riksdagsledamöter och hoppas att de ska ta rätt beslut. Brevet kommer från en känd artist och innehåller ”krav” på att politikern ska ta bra beslut.  Om politikern negligerar frågan så får politikern skämmas.

 

Första brevet ser du här.

Det handlar om Östersjön, avsändare är Jakob Samuel, skickat den 10 november 2022.

Utbildning kortfattad e-utbildning i viktiga miljöfrågor.

Eftersom politiker ska vara vanliga människor som du och jag så vet vi att de ofta saknar både information och kunskap. Därför bygger vi upp ett bilbliotek av utbildningsbrev i miljöfrågor.

Du hittar alla breven här.

Du kan bli lobbyist

En workshop för miljölobbyister kommer i maj 2023 här

Ett utbildningsbrev här

Skriv+på..jpg

Målningar av Lotta Lagercrantz

bottom of page