top of page
000+19.jpg

Social hållbarhet

​Minimal korruption är nog det viktigaste. Dessutom har man kunnat se att människors psykologi måste hanteras på ett sätt så att samhället blir bra. Politikernas mål ska vara det goda samhället, inte makt eller den egna gruppens vinning. Demokrati är det som fungerar bäst. (Definitioner av demokrati har tagits fram av FN-organisationer).

Korruption

Bland historiker och freds- och konfliktforskare finns idag en ganska stor enighet om att det största hotet mot välstånd är korruption.

 

Människors psykolgi

Den största drivkraften som gör att människor begår folkmord och krigar är att man identifierar sig med och solidariserar sig i en grupp. 

 

Kärlek till det stället där vi fötts och där vi bor är naturligt. Nationalism kan ofta vara ett problem, den kan vara bra och den kan vara dålig. r kan du läsa om varför jag gillar Sverige, en bra nationalism.

Människors agerande styrs först och främst av kortsiktiga vinster och fördelar.

(I nobelprisammanhang kallas det Nudging)

Politikers mål

Historiker har också visat att de samhällen som eftersträvar makt, expansion, heder och resepekt ofta utmynnar i elände.

Medan de samhällen där makthavarna eftersträvar välstånd åt folket blir bra samhällen.

 

Tänk att det kan vara så enkelt.

Förenta Nationerna

Bildades efter andra världskriget för att arbeta för fred. Även välstånd, akut hjälp och hållbarhet anses ge fred.

FN gör underverk, men hämmas av att många medlemmar mest arbetar för egna fördelar. FN har liten reell makt och tvingas att lita på sina medlemmar.

 

FN har många arbetsgrupper och har skapat internationella avtal som, om de följdes, skulle ge fred, välstånd och hållbar utveckling.

 

"Skulle vilja betrakta alla människor som mina släktingar. Men då krävs det att mina släktingar erkänner mig som en släkting. Det är det som är meningen med FNs arbete. Resultatet blir fred ,välstånd och hållbarhet."

Demokrati

Internationell forskning visar bland annat:

Den ekonomiska tillväxten är större i demokratier. Demokratiseringsprocessen kan öka bnp-tillväxten per capita med 20 procent.

Demokratier leder till högre livslängd, och radikalt minskad spädbarnsdödlighet. Demokratier spenderar dubbelt så mycket på sociala skyddsnät än slutna diktaturer.

 

Internettuppkopplingen är högre i demokratier, och korruptionsnivån är lägre

 

Demokratisering leder till att länder lägger upp till 30 procent mer på utbildning.

 

Demokrati minskar risken för krig och inbördeskrig. Under omställningen från autokrati till ett halvdemokratiskt styre ökar dock risken för inbördeskrig avsevärt.

Ovanstående siffror är hämtade ur Dagens Nyheter den 3 mars 2022

Autokratier tenderar att agera som diktaturer.

Social ingenjörskonst

Att definiera social hållbarhet är ganska komplicerat. Man har försökt förenkla det genom att tala om schysta villkor på arbetsmarknaden eller tillit till makthavare.

Hur och när kan vi lita på våra makthavare? Kanske är det viktigaste är att vi förstår hur våra makthavare agerar, det kan ofta vara svårt att förstå orsakerna till vissa beslut. Irrelevanta faktorer har ofta stor betydelse och vem vill erkänna att hen drivs av irrelevanta drifter? Kanske ser vi de dåliga drifterna, hur reagerar vi då?

 

Ett bra sätt att se på social hållbarhet kan vara att se det som social ingenjörskonst. Det handlar om att ta många bra beslut, gärna i små steg. Och att ha siktet inställt på att vi ska skapa ett bra samhälle.

Intressegrupper, partsintressen, egen vinning, lobbyister

 

Det finns många olika krafter som inte gynnar social hållbarhet. Gemensamt är att syftet inte är att skapa ett bra samhälle. Istället är syftet att skapa fördelar för en viss grupp.

Biologiska drifter

 

En annan motkraft till social hållbarhet är våra biologiska drifter. Men en av våra biologiska drifter är att vi vill varandra väl och det ger social hållbarhet.

Tillbaks till Miljöhubben

Till Det Naturliga Steget där steg fem till åtta är social hållbarhet klicka 

Målningar av Lotta Lagercrantz

bottom of page