Social hållbarhet

Korruption

Bland historiker och freds- och konfliktforskare finns idag en ganska stor enighet om att det största hotet mot välstånd är korruption.

 

Människors psykolgi

Den största drivkraften som gör att människor begår folkmord och krigar är att man identifierar sig med och solidariserar sig i en grupp.

Människors agerande styrs först och främst av kokrtsiktiga vinster och fördelar.

(I nobelprisammanhang kallas det Nudging)

Politikers mål

Historiker har också visat att de samhällen som eftersträvar makt, expansion, heder och resepekt ofta utmynnar i elände.

Medan de samhällen där makthavarna eftersträvar välstånd åt folket blir bra samhällen.

 

Tänk att det kan vara så enkelt.

Tillbaks till Miljöhubben

Till Det Naturliga Steget där steg fem till åtta är social hållbarhet klicka