top of page

Beskrivning av en bra utopi.

Lottta cellist 2.jpg

Krav

En positiv framtidsbeskrivning. En "bild" av framtiden.

 

Bra om

Utopin ska kännas möjlig när man tar del av den.

Bygger på en intensiv research.

Det får gärna finnas ett stänk av humor.

Intressanta ämnen. Utopin får gärna vara aktuell.

Gärna bygga på fakta, kunskap och vederhäftig forskning.

Intuitiv. En bra utopi kommer mer ur intuitionen än ur känslor och intellektuella analyser. Detta brukar fungera när researchen varit intensiv.

Konstnärlig höjd. Det är svårt att definiera vad som är konstnärlig höjd, men det är bra när den finns.

Innehåller inte

Inte driva åsikter eller innehålla propaganda.

Inte innehålla domedagsprofetior, det hör till dystopierna.

Till dig som vill göra en vision i projektet.

 

Du får göra som du vill! Du får använda vilket media du vill!

 

Det kan vara kort eller långt. En låt, en bild, en text eller något annat.

 

En realistisk utopisk vision. Vad betyder det? Det ska du svara på.

 

Hur är det i ett bra samhälle i framtiden? Hur ser ett bra samhälle ut? Vad händer där? Vad gör människor? Vad fungerar? Vad ger människor ett bra liv?

 

Målbilder är ofta självuppfyllande. Se till så att dina målbilder blir kul att uppnå.

 

Inte nödvändigtvis en trolig beskrivning, men helst en möjlig. En som man kan tro är möjlig.

 

Dystopier är bannlysta, det är ett bra samhälle vi ska beskriva.

 

Ideologier, ismer och allt för konkreta sanningshävdande vill vi undvika.

Det abstrakta är ofta mer sant än det konkreta. ”Läsaren” ska ha gott om plats för egna tankar och reflektioner.

 

Analyser blir nästan alltid fel och är oftast tråkiga. Beskrivningar är däremot intressanta.

 

Försvara aldrig ditt verk. Inget är rätt eller fel. Försvara inte din idé. Det är din idé, andra ska ha sina idéer och gärna inspireras av dig.

 

Man behöver inte förstå allt, tvärtom. Dessutom tror jag mycket på intuitionen. Känslor och analyser brukar inte leda så långt.

En kraftfull research är däremot bra. Att man klargör för sig själv var man står, vad man vet (och utesluter mycket av det man bara tror och känner att man vet).

Samla så mycket bakgrunds material som möjligt och låt intuitionen skapa.

Projektet vill skapa ett embryo som får fler att fundera över en bra målbild.

Hemsidan är ett embryo.

Din vision kan vara ett embryo. Det är ett växande barn, eller en fullvuxen vision, det är upp till dig. Det kan också vara ett kul inlägg, kommentar eller något annat.

Din utopi kommer i första hand nås via www.braframtid.se

Skicka din utopi till erik@winkir.se

Ring gärna och diskutera

Erik Winqvist 0708 77 66 67

Svensk Musik och Teater

bottom of page