​Arkivarkeologernas har funnit utopier från er tid.

Djupt ner hittade våra arkivarkeologer denna skrift om utopier i er tid. Tänk att det är nästan niohundra år sedan den skrevs.  Klicka

Arkivarkeologerna har hittat några böcker:

År 136 av Rolf Millqvist.

Författaren skapar en utopi utgåene från byn som självförsörjande. Förutom byn så finns det samarbetsorgan och universitet.

Ett annat Sverige är möjligt av Johan Norberg.

En utopi  med ideologi.

I samma arkiv hittade de den här som också är från er tid. Klicka   

"relationen mellan fiktion och verklighet, eller, som man också kan uttrycka det, mellan ”dikt” och ”liv” Lars Gustavsson.

Den franske filosofen Michel Foucault’s begrepp “Heterotopia”. Han menar bland annat att utopier är ställen utan en riktig plats medan Heterotopi är en annorlunda fysisk plats. Han nämner till exempel kyrkogården som ett tydligt exempel. En plats där vi oftast agerar annorlunda än på andra platser.  (Från Jonas Bergvall).

https://web.mit.edu/allanmc/www/foucault1.pdf

Festalius

 

Erik Winqvists utopi klicka här