top of page

Djupt ner i de riktigt gamla arkiven har vi hittat detta verk av någon som hette Henrik Ivarsson. Vi vet ingenting om honom förutom att han levde strax innan Tramid eller i början av Vändetiden.

Detta verk är det enda som vi hittat. Våra historiker tror att det är vision om framtiden. Om det är känslor eller konkreta syner som avbildas vet vi inte, kanske bara vilda fantasier?

 

Det är mycket intressant att se det som en konkret utopi från dåtiden. Har vi det så här idag? Svaret skulle endast kunna ges av Henrik Ivarsson om han levde nu efter nästan tusen år.

Henrik Ivarsson Flora och Fauna.jpg

Frej Ahlqvist kommentar:

Bilden visar på samhällets komplexitet. Symboler och avbildningar blandas med färger och streck. Helheten ger liv och möjligheter. Fantasin ges spelrum och en vila finns i det kraftfulla myllret. En framtid med oändliga möjligheter, kraft och energi. Se och låt dig föras in i möjligheternas land.

Flora och Fauna” Henrik Ivarsson

Akryl, sprayfärg och tusch på duk 65 x 90 cm 2019

bottom of page