top of page
Fotbollsbandet.webp

Musikarkeologerna har gjort ett fynd

Djupt i ett musikarkiv hittade vi en samling skivor skapade av ett fobollsband. Dessa låtar visar på hopp och framtidstro.

 

Vi har förstått att låtarna är från tidig Tramid och att medlemmarna fann fotbollen som en metafor för livet och samhället. Efter att noga lyssnat igenom materialet tenderar jag att tro att medlemmarna även byggt sin mission och livsuppfattning ur fotboll inte bara som en metafor utan mest som en verklighet.

 

Vi vet inte hur utbredd denna livsåskådning varit, men vi vet att mycket hände under Tramid så kanske var detta en spegling av dåtidens världsuppfattning. Det kan vara så att många av de enorma publikanläggningar som arkeologerna hittar spår av kan ha använts för fotboll. Arkeologerna har inte hittat några rester av offerriter, men vår fantasi kan spekulera kring vad fotbollen användes till och vad som hände på de gröna planerna.

 

I  brist på fakta så kan vi uppleva livskraften i Fotbollsbandets tolkningar. Här kan du lyssna klicka   

 

Den 8 februari 971 ev

Frej Ahlqvist

Informatör i Festalius

bottom of page