top of page

Djupt ner i de riktigt gamla arkiven har vi hittat detta verk av någon som hette Siri Iversen-Ejve. Vi vet ingenting om henne förutom att hon levde strax innan Tramid eller i början av Vändetiden.

Detta verk är det enda som vi hittat. Våra historiker tror att det är vision om framtiden. Om det är känslor, tankar eller konkreta visioner som avbildas vet vi inte, kanske bara vilda fantasier?

Det är mycket intressant att se det som en konkret utopi från dåtiden. Har vi det så här idag? Svaret skulle endast kunna ges av Siri Iverson-Ejve om hon levde nu efter nästan tusen år.

Siri Iverson-Ejve Vägen till frihet.jpg

Frej Ahlqvist kommentar:

När vi hittade denna bild så ställde vi oss frågan, är detta en framtid? är det en vision? Svaret blev obetingat ja det är det. Det vertikala flödet upphör aldrig men transformeras till en lugnare och livfull bas. Mitt i skärningspunkten uppenbarar sig ett väsen så oformligt att det indikerar en total form av diversitet. Att ögonen funnit sin plats utanför, nedanför, ger ändå större tro på framtidens löften. Vad händer? Vad föds? Ett barn? Vilket liv får barnet? Bilden lovar barnets liv av möjligheter i världen.

”Vägen mot frihet” Siri Iversen-Ejve

Olja på lergrunderad duk 170 x 136 cm 2020

bottom of page