top of page
Henrik Ivarsson Flora och Fauna.jpg
Henrik Ivarsson Flora och Fauna.jpg
Henrik Ivarsson Flora och Fauna.jpg

Om fragment

 

 

Nu, när vi upprättat kontakt med år 2020 efter Kristus så har vi blivit allt mer intresserade av er tid. Speciellt intresserade är vi av hur ni såg på framtiden och hur ni agerade inför Tramidtiden.

Många av våra arkivarkeologer har börjat leta efter vad som finns kvar från er tid. Tyvärr är det inte mycket. Det har ju gått nästan tusen år. Men vi hittar en del fragment och några av dessa fragment kommer vi att lägga ut på denna sida.

 

Det är svårt att veta om det är betraktelser över er egen tid eller om det är visioner om framtiden. Här lägger vi sådant som vi tror är visioner om framtiden som gjordes på tvåtusentjugotalet. Vi beklagar att det endast är fragment, men det är det som vi hittar.

 

 

Fragment

Upphovsmännen är nästan alltid okända.

Värme mot min rygg.

En stol står vid ett skrivbord,

hög, grå, mjuk.

I stolen, min rygg känner värme.

Ryggen blir varm av någon som tidigare suttit i stolen.

Hans värme finns i stolen.

Värme?

Osäkerhet?

Liv?

Frej Ahlqvist kommentar

Det är förvånande att arkivarkeologerna klassat detta som en utopi, det verkar mer vara en beskrivning av en händelse.

Jag frågade min vän arkivarkeologen Henrik Stigson och han berättade att de hade lagt mycket tid på att klassificera fragmentet och kommit fram till att det gick att se som en utopi. Skälen till detta var dels att den var positiv, absolut inte dystopisk. Den har också en underton av längtan och önskan om att vara nära utan krav om dömande. Anonymiseringen av värmen förtar inte innerligheten.

Dels att arkivarkeologerna har så svårt att hitta utopiska verk från början av tvåtusentalet efter Kristus.

När jag lyssnat på Henriks arkeologiska argument så kan jag acceptera att detta är en utopisk skildring av människan. På er tid hade ni tydligen svårt att acceptera att verkligheten är som den är och den som skrivit fragmentet har haft en dröm om att mänskligheten ska lära sig det. Ok, det är en utopi.

Frejs tilläggskommentar

När jag har funderat över texten så kan jag inte lämna ryggen. Ryggen kanske är det centrala i texten.

Genom att låta värmen komma genom ryggen förhåller sig den anonyma författaren till något som är oväntat och svårt att förstå.

Upplevelsen av att värmen kommer från en, ur känslosynpunkt, perifer del och ändå är så betydelsefull tolkar jag som att författaren trodde att vändningen skulle initieras från de perifera, svaga, goda, viktiga källorna.

På så sätt är ju fragmentet inte bara en utopi utan vi kan idag säga att författaren fick rätt. Det var ju just så det gick till.

Rester från Tramid

Enstaka fragment från tiden innan Tramid ska vi nog kunna hitta mer av. Det är svårare att hitta material från Tramid. Men våra historiker tror att mycket av de Kyrellsika böckerna och Postverksböckerna kommer från denna tid.

 

Du hittar några av dessa berättelser på www.Festalius.se under fliken ”Berättelser”. Längst ner finns de Kyrelliska berättelserna.

Henrik Ivarsson Flora och Fauna.jpg
Henrik Ivarsson Flora och Fauna.jpg

Futtiga problem

 

I alla hus därute

I varje lysande fönsterglugg

Sitter människor, med sina problem

står, tänker,

Sina futtiga problem

Sällan stora, sällan viktiga

Men helt uppfyllande

 

De kan inte sova på natten

Uppfyllda av sina futtiga problem

De kan inte arbeta på dagen, inte umgås, leva.

På grund av sina futtiga problem

De släcker lamporna och vrider sig i sängen

Uppfyllda av sina futtiga problem

Ska det vara så? Det är så

 

Frej Ahlqvists kommentar:

Detta fragment kommer från tiden innan Tramid och visar tydligt på hur folk hade det på den tiden. De hade inga upplyftande framtidsvisioner att arbeta mot. Det var eländet som tog överhanden, även i privatlivet. Idag vet vi att så här är människans natur och vi har funnit bra metoder att ta oss ur denna mänskliga återvändsgränd.

bottom of page