Du kanske står på scen, träffar en makthavare eller skriver manus. Vi har formulerat några viktiga budskap för att hjälpa dig med att prioritera. Det är också bra att många säger samma sak om det vi säger är viktigt och effektivt.
Om du vill kunna motivera dina påståenden så kan du hitta mycket information på Miljöhubben och Miljötrappan.

Prioriterade budskap

sånt som du alltid ska kommunicera, hissamtal.

 

Det viktigaste

 

Klimat

Sluta använda fossila bränslen.

 

Biologisk mångfald

Mer reservat med långsiktigt skydd. Följ internationella överenskommelser.

 

Politikernas ansvar

Använd era politiska styrmedel. Avgifter, stöd och förbud.

Nu är det inte tid att utreda och prioritera. Vi vet redan tillräckligt mycket. Vi har de tekniska lösningarna. Det är politikernas ansvar att se till så att vi omedelbart vidtar effektiva åtgärder.

Den som förstör ska betala.

Lathund för vad du ska göra när du möter politiker klicka

 

 

Andra viktiga miljöfrågor

 

Östersjön

Förbjud stora trålare på svenskt vatten.

 

Spridning av gifter

Förbjud och begränsa användandet av alla ämnen som inte bryts ner i naturen.

 

Skogspolitik

Inför ett moratorium som stoppar avverkning av skogar som inte varit kalhuggna. Gör dem till reservat.

 

Vindkraft

Planera lokaliseringen av vindkraft utifrån miljöargument. Det innebär att de ska lokaliseras långt från bebyggelse, på kalhuggen mark, där man inte behöver spränga och bygga vägar (skogsbilvägar finns redan). Tvinga försvarsmakten att sluta stoppa vindkraftverk till havs, istället kan de ställa villkor.

 

Kulturminnen

Det bästa för att bevara kulturminnen är att göra ingenting alls. Skydd för regn och fukt kan vara nödvändigt.

 

Gräsmarker

Fler kor som betar på ogödslade marker.

Använd vägrenar  som gräsmarker genom att undvika matjord, gödsel och planteringar.

 

Mat

Undvik allt som kommer från idisslande kor.

 

Hållbarhet och miljömärkning

Kräv en fungerande miljömärkning så att vi kan göra hållbara val. (ekologiska tomater ska inte sprida mikroplaster och odlas med barnarbetare, plankor ska inte märkas med greenwashmärken).

 

Politiska styrmedel

Marknaden ensam kan inte styra till ett hållbart samhälle, det är alltid lönsammare med kortsiktiga vinster. Därför måste politikerna använda sina styrmedel som är avgifter, stöd och förbud. 

Nu är det inte tid att utreda och prioritera. Vi vet redan tillräckligt mycket. Vi har de tekniska lösningarna. Det är politikernas ansvar att se till så att vi omedelbart vidtar effektiva åtgärder.

Inför stigande avgifter på alla koldioxidutsläpp (avgifter och tullar). Betala direkt tillbaks intäkterna till innvånarna.

 

Koldioxidinfågning

Börja vid des största utsläppskällorna.

Vi har ännu inte infört ekonomiska styrmedel som gör det lönsamt att fånga in koldioxid. I väntan på fungerande ekonomiska styrmedel måste vi gå in med aktivt stöd. Dessa stöd ska ges till de utsläppskällor som kan få vara kvar efter omställningen. Det vill säga när man använder sopor och biobränsle.

Kostnaden för att förstöra = släppa ut koldioxid måste öka. Ingen ska tjäna pengar på att förstöra. Då kommer infångningen att få fart.

 

 

Lathund för politiker

  • Stoppa farlig verksamhet med förbud.

  • Minska skadlig verksamhet med avgifter.

  • Stimulera framtiden med stöd.

 

Det ska vara lönsamt att göra bra saker och olönsamt att göra dåliga saker.

Om vad som påverkar utvecklingen

Idag påverkas utvecklingen mest av olika påverkansorganisationer där de anställda har lön för att sprida sin information. De väljer ut den information som stödjer de som betalar deras lön. De kallas för lobbyingorganisationer, institut, fackorganisationer, specialistorganisationer, tankesmedjor, branschorganisationer m m. Där finns allt från kemikalieorganisationer, oljebranschen till Skogsstyrelsen.

Långsiktigt ska man följa DNS/FSSB fyra plus fyra krav för hållbarhet