top of page

Använd våra "hissamtal" när du träffar grannar och beslutsfattare. Du hittar dem här

Du kanske står på scen, träffar en makthavare eller skriver manus. Du kanske har en granne eller kusin som du pratar med ibland. Vi har formulerat några viktiga budskap för att hjälpa dig med att prioritera.

Det är också bra att många säger samma sak om det vi säger är viktigt och effektivt.
Om du vill kunna motivera dina påståenden så kan du hitta mycket information på Miljöhubben och Miljötrappan.

Miljökunskap på vetenskaplig grund.

Bekräfta det du vet eller kom snabbt in i effektivt miljötänk. Miljötrappan är en snabb hjälp, på vetenskaplig grund. klicka här

Akuta krav

Akuta krav på politikerna här

Akuta krav på politikerna angående Svenskt skogsbruk här

Prioriterade budskap

Sånt som du alltid ska kommunicera. Korta "hissamtal" hittar du här. Använd dem när du träffar  grannar eller beslutsfattare. 

 

Det viktigaste

 

Klimat

Sluta använda fossila bränslen. Samla in och lagra koldioxid från de tjugo största utsläppspunkterna.  Förändra svenskt skogsbruk.

 

Biologisk mångfald

Mer reservat med långsiktigt skydd. Följ internationella överenskommelser Cop 15. Här hittar du förslag till budskap om du vill vara miljölobbyist

Miljö

Förbjud kemikalier som inte bryts ner i naturen. Speciellt om de är bioaktiva.

 

Det är politikernas ansvar.

Använda sina politiska styrmedel. Avgifter, stöd, lagar och förbud.

Nu är det inte tid att utreda. Vi vet redan tillräckligt mycket. Vi har de tekniska lösningarna. Det är politikernas ansvar att se till så att vi omedelbart vidtar effektiva åtgärder.

Den som förstör ska betala.

Du ska försöka få politiker att förstå att de styrs av lobbyingorganisationer. Här kan du läsa en humoristisk och illustrativ beskrivning av hur lobbyistorganisationer fungerar www.artistermotmiljon.se

Det fungerar inte att lägga ansvaret på privatpersoner.

Under mer än fyrtio år har man försökt få konsumenter att ändra beteende och därigenom få ett hållbarare samhälle. Det har varit svårt. Tots att kunskapsunderlaget varit gediget och en intensiv opinionsbildning.

Nu har man vetenskapligt visat att människors handlande styrs av kortsiktiga belöningar. Dels av de "kickar" som konsumtion ger, dels av att individen får något som känns bra i den omedelbara framtiden.

Alternativ och effektiv handlingsplan 2023 klicka

Lathund för vad du ska göra när du möter politiker klicka

 

 

Andra viktiga miljöfrågor

 

Östersjön

Förbjud stora trålare och bottentrålning. Omedelbart på svenskt vatten. Här hittar du ett förslag till budskap om du vill vara miljölobbyist 

 

Spridning av gifter

Förbjud och begränsa användandet av alla ämnen som inte bryts ner i naturen.

 

Skogspolitik

Inför ett moratorium som stoppar avverkning av skogar som inte varit kalhuggna. Gör dem till reservat. Om det inte görs omedelbart så finns inget kvar att spara. .Här hittar du ett förslag till budskap om du vill vara miljölobbyist 

 

Vindkraft

Planera lokaliseringen av vindkraft utifrån miljöargument. Det innebär att de ska lokaliseras långt från bebyggelse, på kalhuggen mark, där man inte behöver spränga och bygga vägar (skogsbilvägar finns redan).

Bygg omedelbart stora vindkraftverk till havs. Tvinga försvarsmakten att sluta stoppa vindkraftverk till havs, istället kan de ställa villkor.

 

Kulturminnen

Det bästa för att bevara kulturminnen är att göra ingenting alls. Skydd för regn och fukt kan vara nödvändigt.

 

Gräsmarker

Fler kor som betar på ogödslade marker.

Använd vägrenar  som gräsmarker genom att undvika matjord, gödsel och planteringar.

 

Mat

Undvik allt som kommer från idisslande kor.

 

Hållbarhet och miljömärkning

Kräv fungerande miljömärkning så att vi kan göra hållbara val. (ekologiska tomater ska inte sprida mikroplaster och odlas med barnarbetare, plankor ska inte märkas med greenwashmärken).

 

Politiska styrmedel

Marknaden ensam kan inte styra till ett hållbart samhälle, det är alltid lönsammare med kortsiktiga vinster. Därför måste politikerna använda sina styrmedel som är avgifter, stöd och förbud. Det ska bli lönsamt att göra rätt och olönsamt att göra fel.

Nu är det inte tid att utreda. Vi vet redan tillräckligt mycket. Vi har de tekniska lösningarna. Det är politikernas ansvar att se till så att vi omedelbart vidtar effektiva åtgärder.

Inför stigande avgifter på alla koldioxidutsläpp (avgifter och tullar). Betala direkt tillbaks intäkterna till innvånarna.

Här kan du läsa om politikernas verktyg.

 

Nationalism

Kärlek till det stället där vi fötts och där vi bor är naturligt. Nationalism kan ofta vara ett problem, den kan vara bra och den kan vara dålig. Här kan du läsa om varför jag gillar Sverige, en bra nationalism.

Koldioxidinfågning

Börja vid de 20 största utsläppskällorna.

Vi har ännu inte infört ekonomiska styrmedel som gör det lönsamt att fånga in koldioxid. I väntan på fungerande ekonomiska styrmedel måste vi gå in med aktivt stöd. Dessa stöd ska ges till de utsläppskällor som kan få vara kvar efter omställningen. Det vill säga när man använder sopor och biobränsle.

Kostnaden för att förstöra = släppa ut koldioxid måste öka. Ingen ska tjäna pengar på att förstöra. Då kommer infångningen att få fart.

 

 

Lathund för politiker

  • Stoppa farlig verksamhet med förbud.

  • Minska skadlig verksamhet med avgifter.

  • Stimulera framtiden med stöd.

 

Det ska vara lönsamt att göra bra saker och olönsamt att göra dåliga saker.

Om vad som påverkar utvecklingen

Idag påverkas utvecklingen mest av olika påverkansorganisationer där de anställda har lön för att sprida sin information. De väljer ut den information som stödjer de som betalar deras lön. De kallas för lobbyingorganisationer, institut, fackorganisationer, specialistorganisationer, tankesmedjor, branschorganisationer m m. Där finns allt från kemikalieorganisationer, oljebranschen till Skogsstyrelsen.

Mer

Långsiktigt ska man följa DNS/FSSB fyra plus fyra krav för hållbarhet https://www.bth.se/forskning/forskningsomraden/strategisk-hallbar-utveckling/

https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-cleaner-production/vol/140/part/P1 

Enklaste sättet att hitta kunskap

Bra och snabb kunskap kan du alltid få med tre telefonsamtal.

  1. Ring till ett universitet och be att få tala med någon, vem som helst. Hen kommer att hänvisa dig till någon annan.

  2. Ring denna andra och du kan vara säker på att hen vet vem eller vilka som har den kunskap du behöver.

  3. Ring och prata med denna forskare som gärna hjälper dig, det är hens jobb.

Inget annat sätt kan vara snabbare. Inget annat sätt kan ge bättre kunskap.

På Miljötrappan, Miljöubben och Skogshubben hittar du snabbt fram till kunskap som bygger på vetenskaplig grund.

Till Miljötrappan. www.miljotrappan.se

Till Miljöhubb.  www.miljohubb.se

Til Skogsubb. www.skogsbubb.se

Läget idag
Video  ...  Detta levererar politiken

Målningar av Lotta Lagercrantz

bottom of page