top of page

Detta är Sverige.

Jag älskar Sverige, men nationalism är svårt.

 

Den fula nationalismen leder till krig och motsättningar. Den vackra nationalismen är skön.

 

Kanske ligger det i våra gener att vi vill älska vårt land. Jag älskar öarna i Södra Tjust skärgård. Jag gillar Hammarby. Jag älskar det goda samhället som vi bygger tillsammans.

Därför älskar jag Sverige

 • Jämlikhet och välfärd.

 • Solidaritet med de som har det svårast.

 • Sekulariserad politik .

 • Pionjärer i miljöfrågor.

 • Förlåtande kultur.

 • Folkbildning. Folkhögskolor, studiecirklar, studieförbund.

 • Utveckling till demokrati, ständig  utveckling av demokrati.

 • Kunskapsnation, vetenskap, universitet, Nobelpris..

 • Folkskola redan i början av artonhundratalet.

 • Globala företag, frihandel och vilja av att göra företag hållbara. Innovationer.

 • Förmåga till stegvis utveckling mot ett allt bättre samhälle.

 • Bejakande av enskilda människors initiativ.

 • Respekt för individen.

 • Landet lagom som gillar när saker är tillräcklig bra.

 • Dessutom är jag stolt över vårt vackra land.

 

Fler saker som jag gillar med Sverige

 • Vi har en kultur där vi tillåts att ha fel. Att ändra sig är bra.

 • Vi var tidiga med gratis sjukvård.

 • Vi accepterar att ett problem kan lösas på många olika bra sätt.

 • Ett starkt civilsamhälle

 • De demokratiska partierna byggdes inte för att hävda olika historiska och etniska folkgrupper på andra gruppers bekostnad. Partierna vill i stället skapa ett bra samhälle för så många som möjligt. Minoriteters behov av rättvisa drivs av övriga civilsamhället.

 • Motstånd mot att skapa fiender och yttre hot

 • Vi både accepterar och gillar att vi i sak är oeniga. Vår oenighet bygger på  respekt, acceptans och saklighet

 

 

Målningarna är av Lotta Lagercrantz. Fotografiet är från utställningen 17 000.

Text Erik Winqvist

bottom of page