top of page

Informationsbrev via e-post

Prenumerera på Svensk Musik och Teater  klicka här  

Prenumerera på Skog och Skog och Saxofon klicka här   

Prenumerera på Jazz, Lower East Manhattan Project klicka här   

Prenumerera på miljö, Miljötrappan  klicka här   

Prenumerera på utopi, framtid. Festalius, Bra Framtid klicka här   

Breven kommer med ojämna mellanrum och du kan alltid avbeställa genom att klicka längst ner i e-posten.

 

 

Register

Våra register innehåller endast e-postadresser som nedan

Du kan alltid avregistreara dig genom att klicka längst ner på utskicken.

Så här heter våra register:

Kultur- och nöjesarrangörer

Kulturföreningar

Musikföreningar

Jazzklubbar, Jazzarrangörer

Teaterföreningar, Riksteatern

Folkets Hus

Bygdegårdar

Föredragsarrangörer

Festivalarrangörer

Kommunala, regionala, kulturchefer kultursekreterarare

Event arrangörer

Publik i Norra Sverige

Publik i Storstockholm

Publik i Mälardalen

Publik i Sydsverige

Publik i Västsverige

Miljöföreningar

Skogsintresserade, skogsbolag, m m

Journalister, media

Bra Framtid, Festalius

Vänföreningen Får och Sång.

 

 

Vi lagrar endast  e-postadressen. Vi spar den i ovanstående register.

Vi använder företaget "Get a Newsletter" med säte i Stockholm som registerhanterare.

bottom of page