top of page

Det är musik, det är teater, det är konst, det är transformerande.

Skogens härlighet, konst som väcker inneboende förståelse av urskogens magiska vibrationer.

Med en kombination av olika konstnärliga uttrycksätt vill jag få publiken att uppleva urskogens mirakulösa vibrationer. Allt är inspirerad influerad av urskogens vibrationer.

Andra koncentrerar uttrycket på fakta, jag låter fakta bygga konst, det innebär att jag orädd dykt in i avancerad forskning, fackutbildning och kunskap och låter det visualiseras med konstens verktyg på ett aldrig tidigare skådat sätt.

Jag gör musik och teater av skogserfarenhet och får känna på och uppleva ekologiskkomplexitet.

Andra får allt att handla om skogsbruk, jag jobbar enbart med ”urskogen” och dess vibrationer.

Andra ser omloppstider, jag visar skogens tidsbegrepp som allt mellan sekunder och tusentals år, på en gång.

Projektet är också unikt genom en tydlig tranformativ ambition. Att bryta och visa naturens ekologiska komplexitet, mjuka värden, innerliga upplevelser inspirerad av naturens och människans grund.

Att visa detta på scen i musikens form blir uppseendeväckande och nytt.

Sinnen, känslor, upplevelser som bara kan uppenbaras av konst tillåts bära, förtydliga och förankra/stadfästa människans medfödda och lustbetonade förmåga att uppleva urskogens mirakel.

Alla tidigare projekt i samma anda har handlat primärt om skogsbruk. Vi utesluter skogsbruk vilket vi anser nödvändigt för att få en transformativ konstnärlig upplevelse.

Kombinationen av olika konstupplevelser, kunskap och magin som finns i komplexa ekosystem, denna kombination och sättet det byggts upp på. Komplexet blir en konstupplevelse.

Konst som väcker inneboende förståelse av urskogens magiska vibrationer. Begreppet konst tydliggörs genom dess vidunderliga egenvärde i kombination med att det tillåts påverka och väcka djupt liggande förståelse.

Konstens egenvärde och funktion synliggörs. Den expressionistiska traditionen får en modern och tidsanpassad blomning.

Våra sinnen stimuleras, inspirationen kommer från urskogens vibrationer och den besökande individens intuitiva förmågor.

Konserten upplevs meditativt. Man transformeras in i urskogens vibrationer och får kontakt med den basala förståelsen som alla människor har, men ofta tappat kontakten med.

Efteråt har man upplevt och blivit förändrad, man har fått kontakt.

Den inledande scenen är lättillgänglig och humoristiskt beskrivande av vår samtid. Därefter kommer en fyrtiominuter lång konsert.

 

Researchmetoder

Ett intensivt faktainhämtande från skogsbruk, ekologiska studier, miljöpolitik, utredningar m m. Källor har varit, Studier vid Stockholms universitet (biologi), arbete med anställda vid Skogshögskolan i Umeå, kontakter med Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, miljöorganisationer, Riksantikvarieämbetet, kontakter med Lantbruksuniversitet, litteratur om ekologi och skogliga frågor m m.

Besök i skogar över hela världen,, jag har sökt efter skogar som haft liten påverkan av människor, det brukar kallas urskogar, gammelskogar, primary forrest.

Arbete med egen skogsfastighet och startande av rådgivning, samt skogspolitisk påverkan.

Undersökande av olika metoder för skoglig kommunikation.

Undersökande och experimenterandes med olika saxofoner, trumpet, piano och elektronmusik.

Undersökande av bildmedia speciellt ur mikroperspektiv.

Researchen har pågått under femtio år med olika intensitet. Sista åren har de konstnärliga uttrycken givits plats att blomma.

Tillbaka till Skog och Saxofon

bottom of page