top of page

Priser

Från 22 oktober 2021

Kulturevenemang

Företagsevenemang finner du längst ner på sidan

                      Ordinarie pris                        Ideella föreningar*
                     
Två artister       12 600                                  5 000 per artist
Tre artister        18 400                                 
Fyra artister      23 900                                 
Fem artister      26 900                                 
 
*Ideella föreningar är Riksteaterföreningar, Folketshusföreningar och liknande.
​​
 • TANKAR OM TAUBE: Två till fem artister
 • THE ULTIMATE TOUR: Två till fem artister
 • TED GÄRDESTAD -SÅNGERNA OCH LIVET: Två till fem artister.
 • LOWER EAST MANHATTAN PROJECT: Tre artister
 • LEVE TEXTEN: Två till fem artister.
 • DET BLIR BÄTTRE: Två till fem artister.
 • DOM SOM KÄNDE LIVET: Två till tre artister.
 • ANGELIC  OX: Två artister, på större scener tillkommer kostnader.
   
 • SKOG OCH SAXOFON: Orindarie pris 12 000 kr. Två solister 16 000 kr. På större scener tillkommer kostnader.
  Ideella föreningar* har andra priser ring eller e-posta.
Resekostnader, övernattning (vi bor gärna billigt i dubbelrum med extrasäng). Bil 32 kr per mil. Moms tillkommer på resekostnader och vid speciella tillfällen.
Normalt ingår ljud och ljus, men det beror på lokalen.
I samarbete med Artister för Miljön erbjuder vi Klimatkomposition till de arrangörer som är intresserade. Pengarna går till Naturarvet som köper och skyddar skog som annars skulle blivit huggen.
 
 1. Bil, 3 kg CO2/mil (bensin) * 900 kr/tCO2 (Sveriges koldioxidskatt) = 3 kr/mil

 2. Flyg inom Europa, 500 kg CO2 (London tor) --> 500 kr

 3. Flyg utanför Europa, 2500 kg CO2 (NY tor) --> 2000 kr

Exempel

Om det gäller en bilresa tur och retur till Göteborg, 100 mil, så blir klimatkompositionen 300 kr. Arrangören betalar 150 kr och Artisten 150 kr.

 

Ibland arrangerar vi tillsammans med lokala arrangörer.

Då ansvarar den lokala arrangören för marknadsföring och lokal, samt garanterar ett antal sålda biljetter.

Så hör brukar det se ut:
 • Arrangören ansvarar för marknadsföring genom ordinarie kanaler, affischering, e-post m.m.
 • Arrangören säljer biljetter och tar emot bokningar.
 • Arrangören sköter serveringen.
 • Arrangören garanterar minst: 
  • Sextiofem biljetter när vi är tre artister. 
  • Femtio om vi är två artister. 
  • Åttio om vi är fyra artister.
  • Nittofem om vi är fem artister.
 • Vi får 160 kr per biljett. (Rekommenderar ett biljettpris på 180 - 250 kr).
 • Säljs fler biljetter än de garanterade så delar arrangören och vi på de överstigande, (normalt  140 kr till oss).
 • Arrangören får avboka arrangemanget 1½ månad innan satt datum.
 • Gäller inom en radie av 20 mil från Stockholm, längre bort tillkommer resekostnader.

Normalt ingår ljud och ljus, men det beror på lokalen.
Beräkning av reskostnader:
Hotell. Vi bor gärna i dubbelrum och med extrasäng så att vi får ner boendekostnaden. Billiga boenden går bra.
Resor. Normalt utgår vi från Stockholm i en bil á 32 kr per mil. Vi brukar kunna klämma in fyra artister och utrustning i samma bil! Ibland tillkommer kostnader för en bil från Örebro och då reser vi så smart som möjligt. Om vi måste ta tåg eller flyg så har vi inga pålägg, vi fakturerar den faktiska kostnaden. Allt för att spara pengar åt arrangören.
Ljud, ljus, instrument. Så länge vi kan använda vår egen utrustning så bjuder vi på det.
Vid speciella tillfällen, be om offert.​

Företagsevenemang

 

Priset på företagsevenemang varierar beroende på utformning och tidpunkt. Ring så diskuterar vi.

Begär offert!

Föredrag och talare klicka här  

Tillbaka till kontakt

bottom of page