top of page

Simon Forsman har tonsatt och översatt dikter av den Persiska poeten Hafiz.

Så här står det på Wikipedia om Hafiz:

Född c:a 1325 efter Kristus

Hafiz är författare till en lyriksamling, så kallad Divan, som omfattar omkring 500 korta ghaseldikter. Den äldsta version av hans diktsamling som vi har tillgång till är nedskriven av hans lärjunge Mohammed Gulandam.

 

Det bärande temat i Hafiz poesi är kärleken, vinet, skönheten och den älskade. Hans livssyn brukar kännetecknas som skeptiskt rörlig: han är på samma gång profan och andlig.

 

Han är en mystiker och samtidigt en hyllare av den jordiska skönheten och kärleken, vinets rus och den älskades sötma. På grund av sin ambivalens kom hans poesi tidigt att användas för att önska sig något, be om vägledning eller om någon annans välfärd.

Videon är inspelad på Boulevard Teatern. Föreställningen heter LEVE TEXTEN. Där ingår tre korta låtar med Hafiz översatta texter.

Simon har även en längre akt som kan bokas.

bottom of page