top of page

Förslag till Kulturministern

Vad tycker du att kulturministern ska göra? 

Skriv till oss så skriver vi sedan ett brev till ministern.

Detta är de förslag som vi har just nu:

Bakgrund

Det finns flera tusen små scener i Sverige, Riksteatern, Folketshus, bygdegårdar, medborgarhus, fria biografer, fria grupper och många fler. Dessa scener sprider scenkonst och förmedlar nära och innerliga kulturupplevelser.

Att gå på en föreställning i en liten lokal är en fantastisk upplevelse och uppskattas stort av besökarna.

 

Arrangörsstöd

Inför ett stöd till de ideella föreningar som arrangerar professionell scenkonst, (teaterföreningar m.fl)
Tillexempel 20% av gager vid små föreställningar, maximalt sex tusen per föreställning. 50 % marknadsföringsstöd (trycksaker och annonsering)

Arrangörer, ofta ideella föreningar, ska inte belastas med hyror.

 

”Garantifonden för små scener” ska ges möjlighet att utöka sin verksamhet. Garantifonden ger ekonomisk trygghet åt professionella artister och möjliggör för arrangörer att arrangera fler föreställningar.

 

Initiativ som ”Teaterlistan” och ideella föreningar ska uppmuntras.

 

 

Publikutveckling


Inför ett allmänt stöd utformat så att alla får tre rabattkuponger á 75 kr att användas på små scener med professionella artister.

Det bör finnas en landsomfattande app, precis som det finns för biografer. Där du enkelt och häftigt finner det professionella utbudet. Det ska vara lika lätt att gå på scenkonst som det är att gå på bio.

Kampanj

Driv en landsomfattande kampanj med budskapet:

Teater är omvälvande

Gå till Teatern

Eller något bättre budskap som får fler att gå på scenkonst.

Tillbaka till Servicestationen    

bottom of page