top of page

Servicestation för små scener

Lämna tips! 

Innehållet på denna sida bygger på tips. Skriv och berätta om vad som fungerar. info@winkir.se

 • Tips på hur vi fyller salongen   klicka    

 • Publikutveckling 
   

 • Kampanj för scenkonst 
   

 • Ge publiken en "kick" så återkommer de.
   

 • Så får du publiken att lita på dig som arrangör   klicka   (tekniskt fel)
   

 • Sånt som gett oss offentliga anslag 
   

 • Sånt som gett oss stöd från sponsorer     
   

 • Hur vi höjer statusen på små och medelstora scener  

 • Därför ar de små scenerna så bra 

 • Konkurrenter  
   

 • Lokala konsulenter "Språkrör"  

 • Hjältar 

 • Övriga tips  

 • Hur ska jag ta emot artisterna klicka   

 • Garantifonden för små scener   klicka   
   

 • Rekommenderade föreställningar klicka  

 • För dig som bokat en föreställning från oss   klicka   

Publikutveckling

Publiken utvecklas och förändras ständigt. Somligt går fort annat går långsamt. Ibland påverkas det av branschen ibland av mikro- eller makroutvecklingen. Samhällets insatser kan ha betydelse. Ideella organisationer kämpar.

Vad är det som får den enskilde individen att konsumera kultur?

Om vi visste det skulle det vara enkelt med publikutveckling.

Just nu har det bestämts att publikutvecklingsarbetet ska intensifieras, det är ett vällovligt initiativ.

Om vi bara sitter stilla så stannar båten, så småningom.

Om alla sätter segel, börjar ro, startar maskiner, blåser i trumpeter -då blir det rörelse.

Konst och kultur behöver rörelse.

TEATER ÄR OMVÄLVANDE -GÅ TILL TEATERN

MUSIK ÄR BÄST PÅ SCEN

SMÅ SCENER GER STORA UPPLEVELSER

 

Svensk Musik och Teater ombads ge sin syn på publikutveckling. Vi har mycket att säga och har gjort många olika aktiviteter, så vi visste inte riktigt hur vi skulle vända oss.

Vi beslöts att skapa ett dokument som förhoppningsvis kan inspirera någon. Det visade sig att det fungerade för att få anslag till just ”publikutveckling”, alltid något. Nedan finner du dokumentet. Vi hoppas att det kan inspirera dig till att göra en aktivitet.

 

Hur arbetar Svensk Musik och Teater med publikutveckling och hur bidrar våra föreställningar?

Jag ser det som två olika mål. Att finna ny publik som inte har tänkt på att de ska gå på föreställningar och att få teaterintresserade att lämna TV-soffan och verkligen gå till teatern/konsertlokalen.

 1. Hur vi jobbar med publikutveckling.

  1. Målgrupper.

  2. Kampanjer.

  3. Service stationen.

 1. Hur våra föreställningar bidrar/kan bidra till publikutveckling.

  1. LEVE TEXTEN

  2. DET BLIR BÄTTRE

  3. DOM SOM KÄNDE LIVET

  4. SKOG OCH SAXOFON

  5. TED GÄRDESTAD -LIVET OCH SÅNGERNA

  6. LOWER EAST MANHATTAN PROJECT

 

Svensk Musik och Teater har alltid varit intresserade av hur vi ska få fler att besöka teatrarna (publikutveckling). Vi har drivit lågintensiva kampanjer och sammanfattat vår och av oss uppsnappad kunskap i en ”Servicestation” och har även bearbetat med e-post, samt diskuterat med föreningarna. Kulturdepartementet har visat oss uppskattning för det vi gör.

Vissa föreningar fyller sina teatrar, det är viktigt att förstå hur de bär sig åt. Mycket handlar om tyst kunskap och att de har bra kommunikation med sin publik. Vi har sammanfattat det som att "det gäller att få folk att lyfta sig ur TV-soffan och gå till teatern."

Att nå nya målgrupper är svårt. Det gäller att förstå varför de aktiveras, först då finns vi med i deras val, så att vi kan konkurrera. Det är enkelt att vid skrivbordet säga att nyanlända skulle utvecklas om de gick på teater, men vi måste förstå vad det är som triggar den enskilda människan att aktivera sig och att vi hela tiden hjälper till med att undanröja eventuella hinder.

Nya målgrupper som vi försökt aktivera

 • Många människor går på bio, det är naturligt och enkelt. Varför väljer de inte att gå på teater i stället, det är ju en mycket större upplevelse?

 • Föreningar av alla de slag har aktiva intresserade människor, varför kommer de så sällan i grupp till teatern?

 • Subgrupper är modernt att identifiera. Båtintresserade går gärna på evenemang om det sker i skärgården, varför går de inte på teater under vinterhalvåret? HBTQ personer har ofta väl fungerande communitys, känner de sig välkomna? En regnbågsflagga kan göra underverk. Det finns många subgrupper som kan bearbetas på olika sätt, vad triggar just dem.

 • Intressegrupper som miljöorganisationer, brukshundsklubben, supporterklubben. Hur får vi dem att utnyttja erbjudanden? Hur får vi dem nöjda.

 • Nyanlända. Vi har försökt få föreningar att erbjuda fribiljetter till flyktingboenden, ibland har det fungerat bra, men intresset är dåligt. Varför? Hur ska vi bli bättre?

 • Invandrar föreningar. När får vi dem att komma? Hur gör vi? Förslag finns i Servicestationen. Ofta handlar det nog om att prata med rätt personer.

 • Singlar. Det är optimalt för singlar att få trevliga kvällar på teatern där de möter andra människor. Hur får vi det att kännas bekvämt, naturligt och välkomnande.

 • Specialkulturintresserade. Varför kommer inte jazzklubben till teaterföreningen? De som går på kammarmusik kan även komma till oss, men de behöver en spark i ändan.

 • Ensamma. Hur agerar vi för att ensamma ska känna sig hemma på teatern och vad vill just  de ha för att känna sig bekväma?

 • Hipsters är ofta småbarnsföräldrar och de har annat att tänka på, men vad händer om de kan ta med sig barnen och kanske att barnen får leka i ett angränsande rum (kanske tillsammans med någon eldsjäl ur föreningen)? Går de på teater när de har barnvakt? Vad vill de ha för att välja teatern på sin fria kväll?

 • Många män (som sällan är kulturkonsumenter) gillar faktaorienterade aktiviteter. Hur stimulerar vi dem? Ett föredrag av artisten före eller efter föreställningen? Kanske.

 • Det är mycket populärt att se drama på TV. Dramaserierna är bra. Men en liveupplevelse berikar ändå mer, den sätter spår. Hur kan vi konkurrera?

 • Facebook och internetbrukare får en stor tillfredställelse av att sitta framför datorn. Vi kan förstå att de känner gemenskap och kommunikation. Vi kan även förstå att det kvalitativt borde vara ändå härligare att gå till teatern. Hur gör vi så att det blir verkliga facebookliknande datorfria möten på våra tillställningar?

Gemenskap är viktigt. De nya målgrupper som kommer ska känna gemenskap med varandra och med de etablerade teaterkonsumenterna, det ska kännas som ett vi.

Status. Min personliga status ska höjas när jag går på teatern, jag ska stolt berätta om vad jag varit med om.

Allt detta och mycket mer kan man jobba med, men det tar tid. Jag är övertygad om att det finns många i teaterföreningarna som skulle kunna driva några av dessa frågor om de får ansvar för det och framförallt uppmuntran.


Föreningsstrukturen kan ibland kännas avtändande, men så behöver det inte vara, tvärtom.

Detta gör vi på Svensk Musik och Teater:

 • En lågintensiv kampanj ”Teater är omvälvande. Gå till teatern”

 • Tips på hur man fyller salongen.

 • Hur man ger den tilltänkta publiken ”kickar”. Man måste känna en kick när man valt att göra något, då gör man om det.

 • Hur vi höjer statusen. Folk gillar att göra sånt som ger dom status. (Jag brukar gå runt i pausen, det uppskattas och om jag förhåller mig rätt så ger det status, tror jag)

 • Hur vi får de som jobbar i föreningen att känna att deras arbete är viktigt.

 • ”Språkrör” idealister eldsjälar  som driver föreningens idéer.

 • Vänföreningar.

 • Föreställningar med mervärden. Aha-upplevelser, förvåning, omvälvande, ämnesval.

 • SFIkurser. Flera av våra föreställningar är mycket lämpliga. Gör föreställningen till ett inslag i SFIutbildningen. SFI har ibland betalat rabatterade biljetter för eleverna.

 

LEVE TEXTEN
Vi har samlat Europas bästa låttexter.

Många människor läser böcker, går till bibliotek. De lockas av texter och berättelser. Denna föreställning passar dem. Som en litterär cabaret. Bokklubbar, bokaffärer, ICAs pocketbokhylla, bibliotek, caféanställda. (Vi kan hålla ett 30 minuters föredrag innan föreställningen i angränsande lokal)

Internationell musik. Vi har valt att utelämna det angloamerikanska och rikta oss mot Europa och västra Asien. Därför ar det musik/texter från Frankrike, Ryssland, Persien, Sverige. Speciellt kul är de persiska texterna av Hafiz. En poet från trettonhundratalet med underfundiga korta och intensiva dikter. Tonsatta och översatta av Simon Forsman som också sjunger dem, härligt.


Man behöver inte krångla till det för att få det internationellt, det ska vara enkelt och naturligt så att det helt enkelt blir både bra och nära. Kulturerna sammanblandas naturligt, helt enkelt för att det blir bäst så. (Muslimska församlingar, iranska- persiska- turkiskaföreningar m.fl. får se hur deras kulturarv kan gifta sig med vårt).

Förståelse för människors agerande, även de som blir terrorister. ”jag tycker det är fruktansvärt att veta att jag under andra omständigheter hade kunnat vara en IS-soldat” och så sjunger jag Människojakten, en nyöversättning av Vysotskijs Vargjakten. I föreställningen talar vi också om individens möjlighet att ta ansvarsfulla beslut, men på ett konstnärligt sätt förståss.

”Vi och dom” är ett aktuellt tema som mycket av föreställningen kretsar kring.

 

DET BLIR BÄTTRE
Vi påstår att Hitlåtar kan används på ett nytt sätt.

Alla som älskar schlagermusik (de är många) får se vad en teaterman kan göra med schlagers, det blir fördjupande, omvälvande och lockar till fler teaterupplevelser. Schlagerdiggare brukar gilla arenor. Nu får de sina låtar på ett mer intimt och nära sätt, intuitivt förstår de att både musik och text kan fördjupas.

Inslagen av metaforfragment gör att en ny värld öppnas för de som hitintills bara älskat schlagertexter. Nu ser de att ord även fungerar med andra teatraliska rytmer. Kultur blir enkelt och inkluderande.

Mycket av förställningen kretsar kring polariseringsmekanismer. ”Vi och dom ska bli till du och jag”

Eftersom vi arbetar med hitlåtar och schlagers så bör vi även kunna nå en yngre publik. De som kommer gillar det och får förståelse. ”tänk att låtarna kan användas så här”

 

DOM SOM KÄNDE LIVET
De älskade låtarna/visorna framförda så som du aldrig hört dem, men alltid kommer att vilja höra dem.

Invandrare får en intensiv insyn i något av det mest svenska, vår visskatt.

Allmänmänskliga frågor som förståelsen för att ”pappa var en människa som jag kan förstå, tillexempel genom att djupdyka i hans musik” sådana frågor berörs. En annan sådan fråga är huruvida glädjen i mig är mer sann än sorgen, jag anser det.

 

SKOG OCH SAXOFON
Erik Winqvist gör musik av urskogens vibrationer.

Det är lite teater och mycket saxofon.

Vi kan nå miljöintresserade (det är många). Vi kan nå jazzintresserade. Vi kan nå alla som älskar konstmusik.

 

Friluftsmänniskor. Alla åldersgrupper.
 

Kräver inte mycket svenskkunskaper.

 

TED GÄRDESTAD -SÅNGERNA OCH LIVET

En riktigt bred artist med fokus på kärlek, målgruppen är mycket stor. Även unga sjunger deras låtar i skolan och på konfirmationer.

 

Vi berör psykiatriska sjukdomar och självmord.

 

Den litterära kvalitén förvånar.

 

LOWER EAST MANHATTAN PROJECT
Detta jazzband vänder på allt och är noga med att förklara för publiken hur magin uppkommer. 

Gör frijazz tillgänglig för alla som gillar musik, oberoende av ålder.

Musik är bäst på scen

Kampanj för scenkonst.

TEATER ÄR OMVÄLVANDE

GÅ TILL TEATERN

Film är bäst på bio, det vet alla, men de vet inte att drama är bäst på teater. De som varit på en  scen med levande människor märker att de blir berörda på ett helt annat sätt än när de sitter hemma i TV-soffan.

Nu ska vi tala om för hela svenska folket att de måste besöka de små och medelstora scenerna eftersom det alltid är omvälvande att se levande människor på scen. Överväldigad blir man av scenkonst oberoende av om man gillar föreställningen eller inte. Det är alltid härligt att bli överväldigad.

Därför har vi bestämt oss för att initiera en kampanj som ska få fler att gå till de små och medelstora scenerna. Om många är med växer publiken. Det enda du behöver göra är att använda devisen "Teater är omvälvande. Gå till teatern", eller någon av de andra deviserna med samma innebörd, när du tycker att det passar.

Så här genomför vi kampanjen

 1. Initiativet är taget av Svensk Musik och Teater
   

 2. Alla andra scenkonstnärer och arrangörer är välkomna att delta, de beslutar själva hur de vill använda budskapet.
   

 3. Vi bjuder aktivt in följande institutioner genom att skriva ett brev och fråga om de vill skriva under på devisen.
  Följande inbjöds i april 2018: Scensverige, Riksteatern, Kulturdepartementet, Musikverket, Dramaten, Unga Klara, Stadsteatrarna i Stockholm, Malmö, Göteborg, Helsingborg, Uppsala. Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarnas Riksförbund, Svensk Jazz, Musikcentrum.Samt en öppen inbjudan i vårt ordinarie informationsbrev.
   

 4. Följande har svarat: Kulturdepartementet, Riksteaterföreningen i Kungsör. Elfviks Gårds Kultur Magasin. Med flera. Tack för glada tillrop!
   

 5. Organisationer kommer att använda deviserna och budskapet när de tycker att det är lämpligt.
   

 6. På sikt nöts budskapet in hos allmänheten

Detta hjälpte oss i kontakten med sponsorer

Publiken gillar kickar

 

Du, jag och publiken är människor. Vi reagerar som människor. Vi gillar kickar, vi gör om sånt som ger oss kickar.

Nu är nog bäst att jag förklarar vad jag menar med ”kickar”. Det är när våra fysiologiska belöningssystem går igång. Belöningssystemet kan stimuleras på många olika sätt. Skriver jag ordet förälskelse så känner du nog en liten kick. Droger ger kickar. Det kan vara både bra och dåliga saker som ger kickar. Att köpa saker ger kickar. Om du bokar en föreställning får du en kick. När publiken ser bra scenkonst får de kickar.

När publiken fått kickar så vill de tillbaks, omedvetet så vill de komma tillbaks. En sak som är bra med kickar är att det sker omedvetet och ändå triggar det oss att söka en ny kick på samma sätt. En kick känns, men vi är sällan medvetna om det.

 

Följande saker ger kickar

 

 • Varje gång publiken köper något.
   

 • När du tilltalar någon i publiken.
   

 • Något oväntat händer.
   

 • De utnyttjar ett erbjudande.
   

 • En lotterivinst.
   

 • Nostalgi.
   

 • De blir stolta över något, tillexempel något fint i er lokal, eller någon från bygden som gjort något bra.
   

 • Att inkluderas i en gemenskap.
   

 • En present.
   

 • Förvåning.
   

 • Ahaupplevelser.
   

 • Skratt.
   

 • Att hitta en bra parkeringsplats.
   

 • Att få hjälp med något, eller få hjälpa någon med något.
   

 • Att bli uppmärksammad.  

 

Kom med fler förslag så skriver jag upp det här.

 

Exempel på hur vi använder ”kicksystemet” i våra föreställningar.

Jag tror inte att man kan skriva bra scenkonst genom att först analysera vad som ger kickar. Men det visar sig att bra scenkonst ofta ger kickar. Så man kan analysera i efterhand.

LEVE TEXTEN 

Vi ställer frågan – Varför fortsätter vi att ösa ut koldioxid när vi vet att det  är fel? Vi prövar ett svar, nämligen att det är som med förälskelsen när vårt belöningssystem går på högvarv, vi vet att den vi är förälskade i kanske inte är så perfekt som vi tror och känner, men det struntar vi i. Kan det vara så att vi är så förälskade i jorden och våra liv så att vi bara kör på. Se föreställningen så förstår du tanken, kanske ligger det något i den? Som publik bestämmer du hur du vill reagera. Kraften och energin ger kickar. Överraskning och förvåning ger kickar.

DET BLIR BÄTTRE 

Föreställningen är full av kända låtar, minnet ger kickar. Vi tolkar dem på ett öppnande sätt, det ger kickar. Lyrikfragment får dig undrande och förvånad, det ger kickar.

TED GÄRDESTAD -SÅNGERN OCH LIVET 

Du minns låtarna och vad som hände dig när du första gången hörde dem, det ger kickar. Du upplever plötsligt texternas storhet, det ger kickar. Du får höra berättelsen som du kanske hört och nästan glömt, det ger kickar.

LOWER EAST MANHATTAN PROJECT 

Här gödslar vi med kickar. Omblandade så att du nästan inte hinner med. Standardlåtar tolkade som du aldrig hört dem, men känner igen dem, det ger en kick. Helt nya sätt att skapa jazz, när du märker att det fungerar ger det kickar. Du involveras i musiken, det ger kickar. Du imponeras av musikernas skicklighet, det ger kickar.

SKOG OCH SAXOFON 

Du kan mycket om skog, men får höra det ur en ny synvinkel det ger en kick. Du fördjupar din känsla för riktiga skogar, det ger kickar. På hemsidan  www.skogochsaxofon.se finns en lång lista på vad som ger kickar i skogen och vad du kan ta med dig ut i skogen för att få kickar. Du får möjligheten att känna dig som ett riktigt gammalt ståtligt träd med lång erfarenhet av tidens gång. Du bländas av sopransaxofonen och förvånas över elektronmusiken, det ger kickar.

DOM SOM KÄNDE LIVET

Välkända älskade låtar, ger en kick. Texten får ny innebörd som berör, ger kickar. Presenterade i en sammanhängande story, ger en kick. Relationen far- son betyder mycket och ger en kick. Musikernas ekvilibrism imponerar = kick. Sönderspelade gamla låtar får plötsligt liv det innebär att livet alltid kan ge kickar.

Detta hjälpte oss att få anslag från kommun och landsting

 1. Tag personlig kontakt med beslutsfattarna, prata. Förklara sakligt.
   

 2. Berätta om hur fantasiskt andra kommuner arbetar med sina små scener.
   

 3. Berätta om varför just ditt arrangmang är så bra för kommunen.
   

 4. Berätta för tjänstmannen/politikern att hen kan bli en riktig kluturhjälte.

Angående lobbying

Hur tjatig ska man vara gentemot beslutsfattare?

 

En mycket framgångsrik chef för en av våra nationella scener sa på en konferens: ”Det  är politikerna som ska hålla armlängsavstånd” och fortsatte. ”Vill du ha förändring så engagera dig politiskt, skaffa kontakter och förstå de politiska processerna. Rita kartan och lär dig känna den. Du måste vara skitjobbig och helt övertygad om att det här kommer att gå.”

Detta hjälpte oss i kontakten med sponsorer

Föreställningsgarant

Kontakta en arbetsgivare/organisation/företagare och föreslå hen att garantera en föreställning per år. Det kan se ut så här.

 • Garanten är med och bestämmer vilken föreställning som ni ska köpa in.

 • Garanten får fribiljetter till sin personal och erbjuds ”VIP mottagande”. Kanske i samband med en konferens?

 • Garanten täcker eventuell förlust som kan beräknas som biljettintäkter- föreställningskostnader (gager, resor m m) -lokalhyra.

 • Om garanten vill erbjuds hen att ha ett informationsbord i samband med föreställningen. Till exempel: ”Denna föreställning har möjliggjorts tack vare din lokala ICA-handlare”.

Lokal sponsor som får biljetter

Finns det något företag som vill ta hand om sin personal och på en gång stödja den lokala kulturen?
Ett erbjudande kan se ut så här:
Bli vår föreställningssponsor, din personal får biljetter och en kulturupplevelse, dessutom stöttar du vårt kulturliv. Detta får du: 25 biljetter, vi samlas 40 minuter innan föreställningen och dina gäster bjuds på ett glas alkoholfritt, en värd/värdinna berättar om kulturföreningen som arrangerar och ger lite bakgrund till det som vi ska få se. Vi går in strax före övrig publik och tar  en närtitt på scenen, väljer de bästa platserna. Dessutom erbjuds ditt företag möjlighet att exponera informationsmaterial. För detta betalar du endast åtta tusen kronor och du blir en hjälte.

Ge den dominerande matbutiken sex biljetter att lotta ut till sina kunder.

Bygg relationer, räck ut handen.

Lyssna och förstå

Statushöjande idéer

Utdrag ur brev till kulturministern

Teaterföreningen är kommunens Dramaten.

Här erbjuds olika typer av scenkonst, det som verkligen berör. Publiken kommer nära artisterna och får uppleva äkta scenkonst. Just närhet, upplevelse och kultur är det viktiga. Det är professionellt och nationellt.

 

De flesta människorna har varit på arenor, sett amatörföreställningar och upplevt musikaler och stora föreställningar i Stockholm, London och New York, så det behöver inte föreningarna hålla på med. Stadsfester och festivaler har de också varit på. Teaterföreningarnas utbud är något helt annat och mycket intressantare, det är djupare och annorlunda kulturella upplevelser och det är stort i anden.

 

Teater- och musikföreningarna erbjuder spännande härliga upplevelser där man får sånt som inga andra erbjuder, riktig scenkonst i många olika genrer. Och det är trevligt och socialt, man träffar människor. Och man blir faktiskt en bättre människa, man fördjupar, känslor och intellekt. Riktig scenkonst för just dig. Allt är inte för alla, men det finns en riktig upplevelse för alla. Och det bästa är att det är nära, bara att lyfta sig ur tv-soffan och gå.

Snygga trycksaker. (Print24 finns på nätet och är billigt)

Samarbete med sådana som höjer statusen på evenemanget, låt dem synas, låt dem skina.

En bra historia om hur arrangören tillkommit och hur arrangören lever. Bra historier fungerar alltid.

Derätta om den fantasstiska scenen, berätta på många sätt.

Berätta om allt som är bra, upprepa berättelsen för många.

Lägg ut korta klipp på Facebook, gärna filmer där publiken berättar om hur fantastiskt det varit. Eller en artist som berättar om hur fantastisk scenen/arrangören är.

Snyggt placerad LED belysning gör underverk, (vi brukar köpa scenljus hos näthandlaren Thomann)

Konst eller nöje?   klicka    

Små scener ger stora upplevelser!

Nackdelar med stora scener och arenor

 

På stora scener bländas publiken av resurserna som öses över dem, det kan vara kändisar, fyrverkerier, scenografi, massupplevelser och mycket mer. Sånt är kul men döljer ofta de konstnärliga och kulturella upplevelser. Även stora känsloupplevelser kan dölja det viktiga budskapen.

 

På stora arenor får man ofta se sina idoler/auktoriteter/kändisar. Dessa är ofta duktiga och bra, men som åskådare så är det lätt att bara se allt som är bra hos sina idoler, det liknar en förälskelsefas, man ”köper” dem med hull och hår och det kan ofta dölja det som är viktigt och bra.

 

De stora scenerna sysselsätter många människor, men få konstnärer.

Man ser och hör dåligt.

Därför är små scener så bra

 • Når andra grupper av människor

 • Närhet

 • Påverkar på ett annorlunda och viktigare sätt

 • En unik upplevelse

 • Arbete åt kulturarbetare

 • Engagerar många

 • Kulturarvet bevaras och hålls levande

 • Nackdelar med stora scener och arenor  klicka

 • Små scener är regionalt och lokalt viktiga
   

 • Socialt viktig, du träffar grannar som du annars inte skulle träffat.
   

 • Socialt viktig, ensamma människor får kontakt. ​​

 • Den kulturella kommunikationen i närheten skapar kvalitetsupplevelser

Konkurenter

 

Vi har två konkurrenter som vi gärna "tvålar till".

Du kan  tryggt veta att du levererar större upplevelser än de gör.

 

Våra konkurrenter är TV-SOFFAN och de stora ARENORNA

 

Alla andra arrangörer kan vi se som kolleger, ju mer som händer, dess mer publik.

Lämna dina bästa tips på hur vi ska nyttja dessa konkurrenter.

Glitter och glamour döljer det som är bra och viktigt

Den som tittar på TV fastnar.

Den som går på stora arenor blir bländad av massupplevelser.

Lokala konsulenter är språkrör

En lokal konsulent "Språkrör" kan göra underverk och få helt nya grupper att komma på scenkonst.

Många moderna människor vill inte arbeta med styrelseuppdrag och strukturerade möten, men de vill göra nytta. Ge dem en fri roll som Språkrör.

Inga plikter eller krav, de ska tala om föreställningarna och hur bra det är med scenkonst på små scener. SMÅ SENER GER STORA UPPLEVSER och TEATER ÄR OMVÄLVANDE och MUSIK ÄR BÄST PÅ SCEN. De ska möta publiken på just det sätt som de brinner för. Ge dem verktyg och släpp dem fria, Komihåg att beröm är viktigt.

 

Driver du en teater-, musik- eller kulturförening med ideellt arbetande medlemmar?

När uppgifterna är roliga och stimulerande så blir det ofta fler som vill hjälpa till. Ideellt arbetande människor vill göra nytta, träffa andra, få uppskattning, känna sig fria och duktiga.

 

Lokala konsulenter hittas oftast, men inte alltid,  bland medlemmarna och tillsätts normalt av styrelsen. De får en tydlig uppgift, nämligen att få nya grupper att komma på föreställningar.

Ge konsulenten fria händer att utveckla sin verksamhet, kräv inte att Språkröret ska göra annat än det som ni kommit överens om. Låt konsulenten ta rollen som hjälte när det går bra för hen.

Målgrupper för konsulentens arbete kan vara: Människor som uppskattar TV, människor som tror att scenkonst finns på stora arenor, invandrarföreningar, läsecirklar, kamratföreningar, seglare, SFI-kurser, studiecirklar, stödföreningar som KRIS, företag, kommunala organisationer, yrkesföreningar, fackföreningar m.fl.

Medel för att få dem till teatern kan vara: Entusiasm, statushöjande, folkbildning, socialt och trevligt, upplevelse, nyfikenhet, erbjudanden ”passa på nu på tisdag, jag har fixat så att ni får gå gratis” m m.

 

Genom att konsulenten jobbar nära målgruppen så kan hen skapa individuellt anpassade paket som får fler att besöka föreställningarna och när många kommer börjar det snurra åt rätt håll, fler besökare ger fler besökare.

Hjältar

För att komma upp på listan får man inte vara offentligt anställd eftersom dessa personer har anställningar. Många av dessa offentligt anställda är utomordentliga hjältar!

 1. Alla teater- och musikföreningar, Fantastiska ideellt arbetande personer.

 2. Conrad och Johan som drev Mosebacke Etablissemang i tjugo år.​ 

 3. Gun på Café August i Karlstad.

 4. Glenn Miller Café Stockholm.

 5. Jonas på Kalmar soppteater.

 6. Scala Teaterns lilla scen, Stockholm.

Hjältarna arrangerar små och intima företällningar med profesionella artister

Nominera hjältar genom att skicka en epost till info@winkir.se

 

Övriga tips

Programgrupp

Engagera så många som möjligt i ”programgruppen”. Gruppen behöver inte träffas utan kan sköta sitt arbete via epost. Medlemmarna i ”programgruppen” kan komma med egna förslag till gästspel eller bara ha åsikter om styrelsens alla förslag och idéer.

Medlemmarna i ”programgruppen” kommer automatiskt att bli ambassadörer för de program som de haft åsikter om.

Fler blir engagerade, fler känner sig motiverade att komma på föreställningarna och att sprida information och entusiasm, utbudet kanske till och med blir bättre. Intresset kan komma att spridas som ringar på vattnet.

Gruppen blir en referensgrupp till styrelsen och tar inte egna beslut.

Roa dig

Gå på alla tänkbara tillställningar och berätta om er fantastiska verksamhet.
Tips, för att hen ska lyssna bör du först lyssna på vad hen säger. Som bonus får du fina idéer som du kan använda. 

Du är viktig

Varje scenkonstnär (skådespelare, dansare, sångare, musiker m m) sysseälsätter över tre hundra personer (alla som jobbar med kultur, scenarbetare, ljustekniker, administratörer, kulturtjänstemän, kulturjournalister, korvförsäljare, forskare, pedagoger, vaktmästare, biljettförsäljare, m.fl), de flesta  har mer betalt än scenkonstnären. På mindre scener är det förhållandevis fler artister. Källa: en teaterdirektör på en liten scen som själv hade räknat.

Tack_alla_kulturhjältar.jpg
bottom of page