top of page
Erik 3_edited.png

Här förklarar jag varför jag initierat projektet Bra Framtid.

 

Hej

En bra framtid, det vill vi ha. Vi vill också skapa förutsättningar för att våra barn och barnbarn ska ha en bra framtid.

När jag tänkte på sådana saker så märkte jag att jag inte visste riktigt vad som var en bra framtid.

Vi människor är så mångbottnade. Vi reagerar ofta ologiskt, vi styrs av känslor och vi har starka instinkter som vi inte alltid kan kontrollera. Vi är helt enkelt människor. Det är människa jag vill vara. Jag vill inte göra om oss. Jag är övertygad om att vi har kapacitet och möjlighet att skapa ett bra samhälle.

 

Mycket i vårt samhälle är redan bra, men det kan alltid bli bättre.

 

När jag ser på vad som skrivs i media och vad diskussionerna handlar om så är det oftast att man uppmärksammar och försöker lösa en massa problem. Visst, problemen behöver vi hantera. Men denna fokusering på problem gör att vi glömmer bort det som är viktigast.

 

Modern forskning om människors beteende visar att det är bra för oss att inse verkligheten som den är och  att beskriva verkligheten tydligt och så korrekt som möjligt.

 

Dessutom bör vi ha en minst lika tydlig riktning. En riktning till något som är bättre än det vi har just nu. Eftersom vi är så mångbottnade och världen så oerhört mångfacetterad så är det svårt att verkligen skaffa sig en bra riktning och lika svårt är det att beskriva verkligheten som den är, så att vi förstår den. Kanske kan vi aldrig förstå verkligheten fullt ut.

Magin som jag upplever i mitt liv är viktig för mig. Med konst accepterar och njuter jag av livets magi. De kulturella yttringarna driver samhället framåt. Det tror i alla fall jag.

 

När jag djupdök i teorin kring processkonst förstod jag att det var rätt väg att gå, för mig. Genom att släppa ett embryo som får utvecklas av sig själv så händer något. Vad som händer vet man inte, det är just det som är så spännande. Detta projekt är ett embryo som ska få utvecklas till… Vad? Ja det får vi se.

Dystopier finns hur många som helst och jag tror inte att de gör särskilt stor nytta, de är ofta kul men de tar fokus från det som är viktigt. Det viktiga är att vi skapar ett samhälle som är bra. Jag är övertygad om att om vi skapar många olika utopier så verkar utopierna i vårt undermedvetna och ger oss en riktning. Då blir världen bättre.

Ödmjukt

Så i all ödmjukhet ska detta projekt få bort krig, svält och förtryck. Det ska ge människor frihet och bra liv. Det ska göra vårt samhälle och planeten hållbar.

Visst är det en ödmjuk målsättning? Det krävs bara att några miljarder människor kommer med på tåget.

Under tiden skapar vi ett processverk. Det är konst.

Min egen utopi

Min egen utopi heter Festalius, det är ett samhälle där allt är bra. Det är beläget långt fram i tiden och har genom en mystiskt tidsvåg lyckats få kontakt med oss. Det goda samhället Festalius är beskrivet på www.festalius.se .

 

De har nya bra myter.

Nästan alla myter är grundade i bra saker som verkligen har hänt.

Jag menar att vissa bra saker som händer förändrar och påverkar världen och framtiden.

Det är sådana händelser som kommit in i Festalius berättelsebok.

En del av händelserna har hänt utan att få uppmärksamhet, jag tror att det ändå är dessa händelser som kommer att påverka framtiden. Små bra händelser påverkar framtiden mer än krig och elände, tror jag.

Detaljer från ett riktigt bra samhälle

Resten av Festalius är en beskrivning av hur det skulle kunna vara. De har tillexempel en demokratitriangel som de brukar ta fram när de ska skapa beslutsstrukturer. De har ett ekonomiskt system som bara belönar bra saker, det är olönsamt att göra dåliga saker. De utvecklar i små steg och ser att utvecklingen då går fort. De anpassar samhället efter människan. De har inga egentliga problem med miljöförstöring. Allt är bra.

 

Beskrivningen är full av detaljer eftersom det är detaljer som styr samhället. Alla detaljer skulle kunna vara på ett annat sätt och det hade också kunnat bli bra. Det finns många bra sätt att skapa ett bra samhälle. Därför behövs många olika utopier.

Välkommen att publicera din utopi här. Den kan vara stor eller en microutopi.

Om du får inspiration kan du även starta en folkrörelse. Allt börjar som ett embryo. 

Erik Winqvist

bottom of page