top of page
Lottta cellist 2.jpg
omslag 1.jpeg

Beskrivningar av en bra framtid kan bli verklighet.

Ett bra samhälle byggs av många olika delar, det är detaljerna som bygger samhället.

Ibland visar det sig att någon vill göra något, till exempel bilda en aktivistgrupp eller folkrörelse som kämpar för en speciell fråga.

Vi vet inte hur många aktivister som sätts igång av att se utopier, men några finns det. Kanske blir de fler.

Till mikroutopier klicka

     

omslag 1.jpeg
omslag 1.jpeg
omslag 1.jpeg
bottom of page