top of page
Tack alla kulturhjältar.tif

Vad är demokrati?

Många har försökt beskriva demokrati, en del blev dogmatiska.

Runt om i världen är de flesta oeniga om vad demokrati innebär, men i västvärlden tror de flesta att de vet vad demokrati är.

"Dom" är odemokratiska och vi är demokratiska.

Leder demokrati till fred? Leder demokrati till välstånd?

Detta är demokrati.

Här hittar du en, ganska utopisk, beskrivning av vad som behövs för att det ska bli demokrati klicka 

Tror du att alla punkterna i demokratibeskrivningen är lika viktiga?

Kan det vara så att majoriteten av människorna i världen har något att tillföra vårt västerländska sätt att se på demokrati?

Om du läser bekrivningen finner du att den innehåller en hel del frågor som vi i västvärlden inte brukar anse som nödvändiga för en demokrati. Kanske är dessa punkter viktigare än de som vi ständigt hävdar. 

Här kommer lite fler utopiska tankar om demokrati:

Beslutsstöd.

När det utopiska samhället tar beslut så tar de bra beslut. Hur går det till? Hur fungerar det när det är riktigt bra?

Det var riktigt kul att strukturera detta. Jag fick göra det när jag skapade det utopiska samhället Festalius, där allt är bra. Det utmynnade i en demokratitriangel som fungerar som ett stöd när beslut ska fattas.
Den tas fram för att styra tänkandet i beslutssituationer. I det utopiska samhället fungerar detta alldeles utmärkt.

Vi människor behöver tankestöd för att inte förföras av våra instinkter och egennytta.

Besluts- demokratitriangeln.

Demokratitriangeln är ett stöd när beslut ska tas. Den används när man i Festalius skapar beslutsstrukturer.

Den bygger på att bra beslut tas i ett socialt sammanhang där försvårande omständigheter minimeras, så som stress, maktbegär och girighet.

De som fattar beslut ska i största möjliga mån bygga sina beslut på de eviga svaga och goda ledsagarna: snällhet, kärlek, solidaritet och viljan att bygga ett bra samhälle.

Triangeln bygger på att individen i möjligaste mån beslutar om sig själv och får det stöd som hen behöver.
Jag tänker att det är bra att ha makt över sig själv medan makt över andra  i och för sig tillfedställer djupa och dunkla behov, men inte gör oss lyckliga. 

Beslut som berör flera personer hanteras i grupper som innefattar dem som berörs av frågan. Här har vi, i Festalius, ofta omröstningar. När en omröstning ska genomföras så bryter vi ner frågorna i många små beslut, det minskar stress och polarisering. Och ger möjlighet för att utvärdera besluten under den pågående processen.

En hel del beslut måste tas av valda ombud som stiftar lagar. Ofta genomförs sedan besluten av tjänstemän.

De har alltid stöd av omröstningar och kunskapsgrupper såsom professorskollegier.
Sakkunskapen är viktig och styrande. Många beslut tas av de sakkunniga ofta i parallella oberoende grupper. De olika grupperna arbetar utan att ta del av varandra. Det viktigt eftersom gruppdynamiken styr även specialister.

Vid tvister finns domstolar.

Här kan du se utopins beslutsstöd. Demokratitriangeln klicka här    

Här kan du läsa om fredsarbete klicka här

Korruptionsbekämpning är viktigast

Bland historiker och freds- och konfliktforskare finns idag en ganska stor enighet om att det största hotet mot välstånd är korruption.

 

Vårt behov av att tillhöra en grupp är farligt

Den största drivkraften som gör att människor begår folkmord är att man identifierar sig och solidariserar i en grupp.
Bra studier om detta har gjorts genom att studera olika folkmord, tillexempel från andra världskriget.

Viktigast är att eftersträva ett bra samhälle

Historiker har också visat att de samhällen som eftersträvar makt, expansion, heder och resepekt ofta utmynnar i elände.

Medan de samhällen där makthavarna eftersträvar välstånd åt folket blir bra samhällen.

 

Tänk att det kan vara så enkelt.

bottom of page