top of page
7.jpg

Krig kommer oftast ur djupa mänskliga känslor om heder och rättvisa. Krig är alltid en katastrof.

 

Egentligen är krig aldrig hedersamma eller rättvisa. Krigaren tror att hen visar styrka, men våld är den svages vapen.

Nästan alla förlorar på krig, men det finns ett fåtal som tjänar pengar på krig. Det är politikernas uppgift att se till så att ingen tjänar på krig.

Det finns alltid en bättre lösning än krig

Fred i världen

En utopi

Grundkurs i fredsarbete för politiker.

 

I framtiden kommer alla ministrar att tvingas genomgå en fredskurs som hålls av FN. Om någon vägrar förlorar landet sin möjlighet att påverka FN-beslut. 

Kursinnehållet bygger på  kunskap som är förankrad i den akademiska världen. Dessutom finns avsnitt som beskriver erfarenheter av lyckat fredsarbete.

Kursen tar upp följande ämnen.

 1. Grundläggande mänskliga reaktioner.
  Syftet med detta avsnitt är att ministern ska förstå sina egna reaktioner och även se bakomliggande förklaringar till hur andra reagerar. 

  Betydelsen av gruppidentifikation. Vi och dom. Den onde, syndabocken. Känslor. Nationalism

   

 2. Enkla lösningar hindrar ofta fungerande lösningar.
   

 3. Diplomati. Ett fantastiskt verktyg.
   

 4. FN-deklarationer.
  Ministern får insikt i vad kloka människor kommit fram till.

   

 5. Korruption, någon tjänar på det.
  Korruption är lönsamt och effektivt för någon, men inte för samhället. Korruptionsbekämpning är det viktigaste för att skapa ett bra samhälle.

   

 6. Politikers ansvar och möjligheter.
   

 7. Begreppet hållbarhet,
  Social-, ekonomisk-, miljöhållbarhet.
  Utveckling som begrepp.

   

 8. Konflikthantering.
   

 9. Erfarenhet.
  Vilka samhällen har givit fred? Hur har de givit fred? Vilka konflikter har lösts utan krig? När uppkommer inte konflikter? Vad vet man om orsaker till folkmord?
  Historiker och antropologer berättar.

   

 10. Hur kan ett fredligt samhälle se ut.
  Arbetet syftar till att visa vart en bra utveckling kan leda. Siktet är inställt på trettio år framåt.
  Individuellt och visionärt arbete

 

Erik Winqvist

Tre vise hen

Klicka

Tillbaks

Fredstrappa

Fredstrappan r en bild som bara syns i datorer, inte i mobiler

miljötrappa färg.jpg

  ,                          

Stillestånd            

Diplomati

Små överens-         

 kommelser                                               

Fred                    

,                                                         

,                       

Stötta med      
lönsamhet när man gör bra  saker
            

Tala, dialog               

Viktiga funktioner i ett bra samhälle 

Korruptionsbekämpning    

Lönsamt att göra bra saker

Revision            

Fungerande civilsamhälle och rättsväsende                                                                   

När det blir problem

Ibland blir ledare vilsekomna utan att förstå att de har problem. Då tillämpas ”Tre vise hen” Det fungerar bra.
För att se vad det är för något klicka här   

bottom of page