top of page

En bra medborgare förstår hur samhället fungerar

Bra medborgare

För att få ett bra samhälle behöver vi vara bra medborgare.

 

Oftast får vi de ledare vi förtjänar. Människor har lätt för att imponeras av starka auktoritära ledare, det är inte bra. Tanken i denna utopi är att om vi ser till att vi blir bra medborgare så kommer vi att få bra ledare.

För att vi ska kunna välja bra ledare så läser vi samhällskunskap i skolan, vi pratar med varandra och vi söker kunskap och förståelse, ändå blir det ofta fel.

 

Det vore bra om utbildningen fortsatte hela livet och att den inte ”smutsades ner” av diverse villfarelser. Lösningen i denna utopi är att man alltid har enkel tillgång till bra information, man glömmer ju så lätt, speciellt när man påverkas av entusiastiska medmänniskor.

 

Vilken information behöver man ha tillgänglig? Svaret finns i denna utopi.

 

Hur hittar man informationen och vem tar fram den?

 

Denna gång har vi löst det med sajt som kan komma att heta BRA MEDBORGARE. Klicka och reflektera. Hör gärna av dig till info@winkir.se.

bottom of page