top of page

Demokrati -vad är det?

 • Rätt till utbildning.
   

 • Alla människors lika värde innebär likabehandling och acceptans av individer, grupper och nationer. Grundläggande solidaritet 
   

 • Kunskap om vad som förblindar individer, organisationer och nationer.
  Förblindning ger kontraproduktivitet.
  Det som förblindar är främst upplevelse av hot, gruppidentitet, exklusion av individer och grupper (syndabockar).
  Hitta någon ond som hotar oss. Det stärker min position
   

 • En demokratisk nation strävar efter att inkludera det mesta så länge det sker inom fastställda lagar. Alla typer av förtryck motarbetas. En demokrati är tillåtande.
   

 • Möjlighet att välja fler regelsamlingar. Kulturella regelsamlingar accepteras så länge de följer gällande lagar och inte diskriminerar eller förtrycker.
   

 • Reglering av ekonomin så att det är lönsamt att göra bra saker och olönsamt att göra dåliga saker på både kort och lång sikt.
  Medvetande om att lönsamheten på kort sikt är styrande för beslut. 
   

 • Våld är de svagas vapen, våld fungerar aldrig.
  Detta innebär att man aldrig ska sträva efter att försvaga någon, samt ha kunskap om att våld aldrig fungerar, speciellt inte på lång sikt.
   

 • Utveckling sker i många små steg med ständiga kontroller av att utvecklingen går åt rätt håll.
  Rörelse är ett smörjmedel för beslut, speciellt på lång sikt.
   

 • Debatter och åsiktsskillnader finns, men innebär inte att vinnaren av en debatt har rätt i sak.
   

 • Fri forskning och oberoende universitet.
   

 • Acceptans och erkännande av verkligheten som den är, utan att värdera verklighetsbeskrivningen  som något bra eller dåligt.
  Verkligheten är som den är och ska beskrivas ur olika synvinklar. Först därefter kan man fatta beslut om förändringar.
  För att besluten ska bli bra så måste man veta vart man vill.
  De som  dömer verkligheten känner sig hotade och blir förblindade.
   

 • Beskrivningar av ett bra samhälle uppmuntras.
  Komplexa målbilder gillas och koncensus kring målbilder eftersträvas.

  Förståelse för att målets beskrivning är viktigare än beskrivningar av vägen dit. Många olika vägar leder till samma mål.
   

 • Samhället ska eftersträva att ge individer makt över sig själva och motverka att individer, organisationer och nationer har makt över andra.
  Detta är förstås utopiskt. Vi kommer aldrig undan att samhället utövar makt över individen. Därför använder vi ordet "eftersträva"
   

 • Alla människor har rätt att arbeta och bidra till det gemensamma.
  Denna rätt innebär inte full sysselsättning eller hög lön. Individen skall i möjligas mån själv hitta en väg att bidra. När det ej är möjligt skall individen tilldelas nyttigt arbete efter förmåga. Tillexempel två dagar per vecka.
  Den som inte vill bidra kan leva på sparade medel, men försörjs ej av allmänna medel.

   

 • Fria medier. 
   

 • Oberoende rättsväsende.
   

 • Enighet och acceptans om hur lagar stiftas.
   

 • Åsikts- och yttrandefrihet.

 

Kommentar

För att ständigt förbättra demokratin bör alla måla upp en idealbild/målbild av hur det är att leva i en demokratisk stat. ​​​​

Även i framtiden måste man hela tiden förbättra demokratin, men det innebär aldrig att vi ska rasera det vi uppnått, istället utvecklar vi det vi uppnått. 

Tillbaks till microutopier

Tillbaks till demokratiutopi

 

 

 

 

 

 

bottom of page