top of page
20200531_154943.jpg
20200531_154943.jpg

Miljö borde inte vara svårt.

 

Vi ska inte förstöra naturen och samhället, så enkelt är det.

 

Då borde det räcka med att förklara vad som förstör jorden och vad som förstör samhället och så slutar vi med det.

 

För att kunna veta vad som förstör jorden måste vi ha kunskap och kunskapen finns. På Miljötrappan finns den kunskap som behövs. Kunskapen är samlad på ett enkelt sätt. Med den kunskapen i bagaget kan vi kräva av våra beslutsfattare att de fattar rätt beslut.

 

Är det utopiskt att tänka så? Är det naivt?

 

Nej det är helt enkelt klokt.

 

Till Miljötrappan www.miljotrappan.se

miljötrappa färg.jpg
bottom of page