top of page
Tack_alla_kulturhjältar_2_(2).tif

Att må bra

Sjukvården tar hand om våra sjukdomar.

 

”Att må bra branschen” är en av vår största och mest innovativa bransch, där ryms mycket, väldigt mycket. Många har det som passionsjobb.

Samhället levererar goda förutsättningar till ett bra liv, men ansvaret ligger alltid på individen. Det har visat sig att alla kan påverka sina liv.

 

 

Rörelse har visat sig vara ett bra smörjmedel för individen att skapa ett bättre liv, det har många förstått. Men rörelse är inte den enda smörjoljan inom detta område, individens egna pengar gör att hen kan välja det som är viktigaste för hen.

Friskvård, terapier, coaching, personliga tränare, körsång, trädgårdsskötsel, parmiddagar, dejting, nattklubbar, restauranger, gym m m är en viktig och integrerad del i samhället, vissa ville kalla det för lek, men det lät så trivialt så nu kallas det för ”livsbefrämjanden aktiviteter”. Ett trist ord på något som är så kul och viktigt. Hur som helst så är det en stor del av livet och många har som passionsjobb att skapa förutsättningar för dessa aktiviteter.

Naturliga friska reaktioner som ofta blir destruktiva.

Vi människor påverkas av mycket. Vänner, föräldrar och omständigheter är viktiga. En hel del styrs av vårt arv. Vårt arv kan vi inte påverka.

 

Att vi styrs är bra, vi är ju människor. En hel del av de naturliga reaktionerna är dock dåliga för oss, de kan förstöra vårt liv. Det är därför viktigt att förstå varför vi reagerar på ett visst sätt. Vi behöver lära oss att hantera våra reaktioner så att vi får ett bra liv.

 

Här i Festalius jobbar vi med att se på våra reaktioner, förstå dem, acceptera att de finns utan att vi dömer dem. Därefter brukar vi kunna hantera dem och få ett bra liv.

 

Kunskapen om detta finns bland våra psykologer och det forskas intensivt så att vi blir allt bättre på detta. Redan i skolan får barnen lära sig om orsaken till reaktionerna, men det har visat sig att vi måste repetera och fördjupa denna kunskap under hela livet. Därför är det ett ganska vanligt passionsjobb att föra ut denna kunskap till människor i alla livets skeden.

 

Några av de vanligaste friska reaktioner som vi måste kunna hantera är:

 • Depression, aggression, apati, oföretagsamhet, aktivitetsbehov.

 • Äldres påverkan när de säger ”det har jag prövat, det går inte”

 • Människors dömande och värderande.

 • Vår instinkt att direkt hitta förklaringar till det vi ser och upplever. 

 • Inlärda reaktioner som fungerat vid ett tillfälle men som inte fungerar vid andra tillfällen.

 • Reaktioner som ”framkommenderas” av känslor.

 • Förblindning

 • Behovet av gemenskap som utmynnar i ett vi och dom tänkande.
  Utseendet av syndabockar.
  Grova förenklingar som förklaringsmodell.
  Sökande efter konflikter.
  Fokusering på problem.
  Reaktioner på fara.
  Sex som  styr i irrelevanta situationer.
  Behovet av kickar.

Grupper som hjälper varandra

Vi har lärt oss att vi gemensamt kan hantera dessa situationer. Ibland behövs det proffs, men oftast räcker det med medvetenhet och hjälp av närstående.

Dessutom fungerar de olika självhjälpsgrupperna av AA-modell som alltid finns för de behövande i livets alla skeden.

Att organisera dessa grupper är ett vanligt passionsjobb.

Tack_alla_kulturhjältar_2_(2).tif
Tack_alla_kulturhjältar_2_(2).tif

Arkeologiskt dokument från 2015 ek

Våra arkeologer har hittat ett kul dokument som visar hur ni på tvåtusentalet försökte må bra. Vi vet inte hur detta dokument användes men mycket i det verkar utomordentligt bra.

Du kan läsa dokumentet genom att klicka här.     

Ni hade säkert många olika bra sätt, och ibland dåliga sätt. Vissa av våra historiker är mycket intresserade av hur ni tänker.

Skriv till oss och berätta. info@winkir.se . Er epost förmedlas till oss av vår ambassad, sedan får du svar från vår informatör Frej Ahlqvist.

bottom of page